Tomasz Bonarowski
Muzyk

Biografia

Tomasz Bonarow­ski (ur. 23 lutego 1969 w Bielsku-Białej, zm. 27 listo­pa­da 2015) – polski reali­za­tor i produ­cent muzyczny, muzyk sesyjny. Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV.

Był absol­wen­tem IV LO w Gdyni i szkoły muzycz­nej w klasie trąbki oraz Wydziału Inżynie­rii Dźwięku na Politech­ni­ce Gdańskiej. W połowie lat 80. grał w zespo­łach Sze Sze, Rocka's Delight i Marilyn Monroe (wspoma­gał go na koncer­tach), które były związane z Gdańską Sceną Alter­na­tyw­ną, a w latach 1989–1995 był człon­kiem No Limits.

Pierwszą zreali­zo­wa­ną przez niego płytą była Zegar­mistrz światła purpu­ro­wy Tadeusza Woźniaka (1991), a pierwszą wypro­du­ko­wa­ną – Illusion 2 grupy Illusion (1994). W latach 1995–1997 wraz z Adamem Toczko tworzył duet reali­za­tor­ski, który pracował w studiach Modern Sound w Gdyni, Deo Recor­dings w Wiśle oraz Studio Buffo w Warsza­wie. Byli odpowie­dzial­ni za brzmie­nie m.in. Fanko­ma­tuFanko­fi­lu Blenders, Infernal Connec­tionThe State of Mind Report Acid Drinkers, 2, 34 - Bolilol Tour Illusion, a także BzzzzzT.R.I.P. O.N.A.

W przypad­ku części płyt (Myslo­vitz, Krawczy­ka, Comy, Big Daya, Flinty) był też produ­cen­tem. Jako muzyk sesyjny grał m.in. na Daemo­on­seth – Act II Christ Agony, Z rozmy­ślań przy śniada­niu Myslo­vitz, Makowiec­ki Band Makowiec­ki Band, Ilumi­na­cja Big Day, Ostatnia misja Grzego­rza Skawiń­skie­go, To, co w życiu ważne Krzysz­to­fa Krawczyka.

Bonarow­ski pracował m.in. w trójmiej­skich studiach Modern Sound, Red Studio, RG Studio, warszaw­skich Izabelin Studio i S4 oraz w DR Recor­dings w Wiśle.

Wielo­krot­nie nomino­wa­ny do nagrody Fryderyk w katego­rii "realizator/​producent" (w latach 1997, 1998, 2000 i w 2004, gdy wypro­du­ko­wa­na przez niego płyta otrzy­ma­ła nomina­cję "Produk­cja muzyczna roku", a singel z tej płyty Trudno tak zaśpie­wa­ny przez Krawczy­ka i Barto­sie­wicz otrzymał nagrodę "Piosenka roku").

Zmarł 27 listo­pa­da 2015. 2 grudnia 2015 został pocho­wa­ny na cmenta­rzu parafial­nym w Wejherowie.


Dyskografia 53

Małgorzata Ostrowska - 7.05 (przed świtem)

7.05 (przed świtem)

Małgorzata Ostrowska
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: SAMPCS 9663
 • EAN: 5099700966315
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: slim case
Gdzie Cikwiaty - Blisko nam do siebie

Blisko nam do siebie

Gdzie Cikwiaty
 • Wytwórnia: Koch International
 • Numer katalogowy: 52047-6
 • EAN: 0664125204769
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
 • Opakowanie: slim case
The Calog - Bomby kolorowe

Bomby kolorowe

The Calog
 • Wytwórnia: 4ever Music
 • Numer katalogowy: 059
 • EAN: 5907476693468
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
eM - Być jak Clint Eastwood

Być jak Clint Eastwood

eM
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 403S2
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: bez opakowania
O.N.A. - Bzzzzz

Bzzzzz

O.N.A.
 • Wytwórnia: Columbia Polska
 • Numer katalogowy: COL 485468 2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Blenders - Ciągnik

Ciągnik

Blenders
Martyna Jakubowicz - Dziewczynka z pozytywką Edwarda

Dziewczynka z pozytywką Edwarda

Martyna Jakubowicz
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL 079
 • EAN: 5902527007904
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
 • Dodatkowa informacja: wersja czerwona
Freak Of Nature - Fabryka zła

Fabryka zła

Freak Of Nature
 • Wytwórnia: Mu-Sick Production
 • Numer katalogowy: 2665432
 • EAN: 5099926654324
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Flapjack - Fairplay

Fairplay

Flapjack
Blenders - Fankofil

Fankofil

Blenders
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 3984 20736 2
 • EAN: 0039842073620
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Blenders - Fankomat

Fankomat

Blenders
Blenders - Fankomat

Fankomat

Blenders
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL 086
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI