Tomasz Budzyński
Muzyk

Biografia

Tomasz Maciej Budzyń­ski (ur. 2 paździer­ni­ka 1962 w Tarno­brze­gu) – polski wokali­sta rockowy, malarz i poeta. Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV.

Życiorys

Tomasz Maciej Budzyń­ski urodził się w Tarno­brze­gu, jednak po kilku latach wraz z rodziną przepro­wa­dził się do Puław, gdzie się wycho­wy­wał. Ukończył liceum plastycz­ne w Nałęczo­wie. W latach 90. XX w. przej­ścio­wo mieszkał w Stanc­le­wie i Warsza­wie, obecnie mieszka w Poznaniu. Znany jest przede wszyst­kim jako wokali­sta zespołów Siekiera, Armia, 2Tm2,3 oraz Budzy i Trupia Czaszka. Nagrał także solowe płyty Taniec szkie­le­tów (2002), Luna (2008) i Osobli­wo­ści (2011). Jest kompo­zy­to­rem muzyki do przed­sta­wie­nia Iuveni­lium Perma­nens wysta­wia­ne­go na deskach krakow­skie­go Teatru im. Juliusza Słowac­kie­go. Prowa­dził program "Radio NRD" w Radiu Józef. Żonaty, ojciec dwojga dzieci. W 2009 r. założył kultu­ral­ne stowa­rzy­sze­nie "Niewi­dzial­na Armia", którego jest prezesem.

Latem 2010 roku Stowa­rzy­sze­nie "Niewi­dzial­na Armia" nakrę­ci­ło film "Podróż na Wschód", którego Budzyń­ski był współ­re­ży­se­rem. Zagrał w nim rolę Herba­cia­rza. W tym samym roku napisał książkę autobio­gra­ficz­ną Soul Side Story. Film miał premierę w 2011 r. na festi­wa­lu Nowe Horyzon­ty. Wersja wydana na DVD jest dystry­bu­owa­na jako dodatek do książki wydanej w tym samym roku przez wydaw­nic­two In Rock.

Tomasz Budzyń­ski, będąc znajomym Andrzeja Stasiuka, został przez niego poznany z Mikoła­jem Trzaską. Obaj muzycy posta­no­wi­li podjąć współ­pra­cę, a Budzyń­ski zapro­po­no­wał, żeby była to inter­pre­ta­cja poezji Arthura Rimbauda. Później do Budzyń­skie­go i Trzaski dołączył Michał Jacaszek. Trio zadebiu­to­wa­ło koncer­to­wo w lipcu 2014 r. – 2 lipca w Centrum Sztuki Współ­cze­snej "Łaźnia", a 12 lipca w Krakowie w ramach projektu Męskie Granie. Trio przyjęło nazwę Rimbaud, a płytę o tej samej nazwie wydało Gusstaff Records 5 czerwca 2015 r. W 2016 roku w ramach koncertu "Dekon­struk­cja Legendy. Prolog Jarocin Festiwal 2016" Budzyń­ski i Jacaszek spotkali się by zapre­zen­to­wać elektro­aku­stycz­ne aranża­cje utworów z drugiej płyty Armii Legenda. Owocem tego spotka­nia była nowa wersja kulto­we­go albumu.

W 2018 roku ukazała się płyta pt. Stutthof. Apel Cieni. Zawiera ona studyjną wersję programu muzycz­ne­go, wykona­ne­go przez Tomasza Budzyń­skie­go, oraz innych muzyków (m.in. basisty Armii, Dariusza Budkie­wi­cza) 27 paździer­ni­ka 2018 roku w Muzeum Stutthof w Sztuto­wie. Stanowi ona hołd złożony ofiarom niemiec­kie­go nazistow­skie­go obozu koncen­tra­cyj­ne­go Stutthof. 

Malar­stwo Tomasza Budzyń­skie­go uznawane jest za osadzone w tradycji. Obrazy wysta­wia­ne były na wysta­wach w różnych galeriach, m.in. w warszaw­skiej Kordegardzie.

Od paździer­ni­ka 2016 r. prowadzi audycję "Melodra­mat – magazyn muzyki nieobec­nej" w Radiu Poznań.

Publikacje

 • Literatura przedmiotu

 • Marcin Jakimo­wicz, Dno. Dziennik pisany niemocą, Paganini, 2001, .

 • Marcin Jakimo­wicz, Radykal­ni, Księgar­nia Św. Jacka, 2002, .

 • Mikołaj Lizut, Punk Rock Later, Wydaw­nic­two Sic!, 2003, .

  Odznaczenia

 • Brązowy Medal "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis" (25 maja 2011 r., przez ministra Bogdana Zdrojewskiego)

 • Krzyż Kawaler­ski Orderu Odrodze­nia Polski (30 maja 2014 r., posta­no­wie­niem prezy­den­ta Broni­sła­wa Komorow­skie­go, za wybitne zasługi w pracy twórczej i działal­no­ści artystycz­nej, za osiągnię­cia w promo­wa­niu polskiej kultury)


  Dyskografia 46

  Siekiera - 1984

  1984

  Siekiera
  • Wytwórnia: Manufaktura Legenda
  • Numer katalogowy: ML 9
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 2008
  • Dodatkowa informacja: 941 egzemplarzy
  Armia - 25 - lecie zespołu

  25 - lecie zespołu

  Armia
  • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
  • Numer katalogowy: TZ 034
  • EAN: 5906737579411
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: digipack
  2TM 2,3 - 2TM 2,3

  2TM 2,3

  2TM 2,3
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0086
  • EAN: 5907785013568
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  2TM 2,3 - 888

  888

  2TM 2,3
  • Wytwórnia: Stage Diving Club
  • Numer katalogowy: CD SDC 01/06
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: slipcase, standard
  2TM 2,3 - 888 / Czad Mix

  888 / Czad Mix

  2TM 2,3
  • Wytwórnia: Stage Diving Club
  • Numer katalogowy: SDC 0317
  • EAN: 5907785039957
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2017
  • Opakowanie: eco pack / vinyl replica, gatefold
  Armia - AntiArmia

  AntiArmia

  Armia
  • Wytwórnia: Ars Mundi
  • Numer katalogowy: AMS 019R
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Armia - Armia

  Armia

  Armia
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: PLP 0075
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1988
  Armia - Czas i byt

  Czas i byt

  Armia
  • Wytwórnia: SPV Poland
  • Numer katalogowy: 00072
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993
  2TM 2,3 - Dementi

  Dementi

  2TM 2,3
  • Wytwórnia: Stage Diving Club
  • Numer katalogowy: SDC0108
  • EAN: 5907785032064
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: digipack
  Armia - Der Prozess

  Der Prozess

  Armia
  • Wytwórnia: Isound Labels
  • Numer katalogowy: IA001CD
  • EAN: 5906485780459
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: digipack
  Armia - Droga

  Droga

  Armia
  • Wytwórnia: Ars Mundi
  • Numer katalogowy: AMS 017
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Armia - Duch

  Duch

  Armia
  • Wytwórnia: Ars Mundi
  • Numer katalogowy: AMS 0010R
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1997
  Izrael - Duchowa rewolucja vol - 1

  Duchowa rewolucja vol - 1

  Izrael
  • Wytwórnia: Arston
  • Numer katalogowy: ALP 022
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1987
  Armia - Exodus

  Exodus

  Armia
  • Wytwórnia: Izabelin Studio
  • Numer katalogowy: CD 012
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1992
  Armia - Freak

  Freak

  Armia
  • Wytwórnia: Isound Labels
  • Numer katalogowy: IA003CD
  • EAN: 5906485780718
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: digipack
  2TM 2,3 - Koncert w teatrze

  Koncert w teatrze

  2TM 2,3
  • Wytwórnia: Stage Diving Club
  • Numer katalogowy: SDC0109
  • EAN: 5907785034846
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2009
  Armia - Koncerty w Trójce

  Koncerty w Trójce

  Armia
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 1607
  • EAN: 5907812246075
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  • Opakowanie: digipack
  Armia - Legenda

  Legenda

  Armia
  • Wytwórnia: Wifon
  • Numer katalogowy: LP 177
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1991
  Tomasz Budzyński - Luna

  Luna

  Tomasz Budzyński
  • Wytwórnia: Agencja Innova Concerts
  • Numer katalogowy: INNCD001
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: digipack
  2TM 2,3 - Marana Tha

  Marana Tha

  2TM 2,3
  Tomasz Budzyński - Mor

  Mor

  Tomasz Budzyński
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0727 DG
  • EAN: 5907785038042
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  • Opakowanie: digipack
  Siekiera - Na wszystkich frontach świata

  Na wszystkich frontach świata

  Siekiera
  Armia - On jest tu, on żyje

  On jest tu, on żyje

  Armia
  • Wytwórnia: Ars Mundi
  • Numer katalogowy: AMS 009R
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1997
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Tomasz Budzyński - Osobliwości

  Osobliwości

  Tomasz Budzyński
  • Wytwórnia: Isound Labels
  • Numer katalogowy: IS005CD
  • EAN: 5906485781227
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  2TM 2,3 - Pascha 2000

  Pascha 2000

  2TM 2,3
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0091
  • EAN: 5907785016408
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  2TM 2,3 - Pascha 2000 Tour

  Pascha 2000 Tour

  2TM 2,3
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: S.D.C 0300
  • EAN: 5907785016996
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 2000
  Armia - Pocałunek mongolskiego księcia

  Pocałunek mongolskiego księcia

  Armia
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5952280
  • EAN: 0724359522807
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2003
  Armia - Podróż na wschód

  Podróż na wschód

  Armia
  • Wytwórnia: Isound Labels
  • Numer katalogowy: IS 008CD
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  2TM 2,3 - Propaganda Dei

  Propaganda Dei

  2TM 2,3
  • Wytwórnia: Stage Diving Club
  • Numer katalogowy: SDC 2 CD 0104
  • EAN: 5907785025141
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2004
  2TM 2,3 - Przyjdź

  Przyjdź

  2TM 2,3
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0085
  • EAN: 5907785015227
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  Armia - Przystanek Woodstock 2004

  Przystanek Woodstock 2004

  Armia
  • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
  • Numer katalogowy: TZ016
  • EAN: 5906737579190
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: digipack
  2TM 2,3 - Psalm 13

  Psalm 13

  2TM 2,3
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMPI CD 0021 PROMO
  • EAN: 5907785013292
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  2TM 2,3 - Słowo

  Słowo

  2TM 2,3
  • Wytwórnia: Stage Diving Club
  • Numer katalogowy: CD SDC 0318 DG
  • EAN: 5907785040052
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2018
  • Opakowanie: digipack
  Armia - Soul Side Story 1

  Soul Side Story 1

  Armia
  • Wytwórnia: Ars Mundi
  • Numer katalogowy: AMS 022R
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  Armia - Soul Side Story 2

  Soul Side Story 2

  Armia
  • Wytwórnia: Ars Mundi
  • Numer katalogowy: AMS 023R
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  Armia - Tam gdzie kończy się kraj

  Tam gdzie kończy się kraj

  Armia
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0774 DGD
  • EAN: 5907785039636
  • Nośnik: CD+DVD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  Tomasz Budzyński - Taniec szkieletów

  Taniec szkieletów

  Tomasz Budzyński
  • Wytwórnia: Fundacja Godne Życie
  • Numer katalogowy: FGŻ CD 0004
  • EAN: 5904003780097
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2002
  Acid Drinkers - The State Of Mind Report

  The State Of Mind Report

  Acid Drinkers
  • Wytwórnia: Polton /​ Warner Music Polska
  • Numer katalogowy: ACID 01
  • EAN: 5902527100100
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1996
  • Dodatkowa informacja: czerwony winyl
  Armia - Toń

  Toń

  Armia
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0755 DG
  • EAN: 5907785039247
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: digipack
  Armia - Triodante

  Triodante

  Armia
  • Wytwórnia: SP Records
  • Numer katalogowy: CD 17/94
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994
  Armia - Triodante

  Triodante

  Armia
  • Wytwórnia: Ars Mundi
  • Numer katalogowy: AMS 0016R
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Armia - Ukryta miłość

  Ukryta miłość

  Armia
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 540
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2003
  • Opakowanie: slim case
  Armia - Ultima Thule

  Ultima Thule

  Armia
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0313
  • EAN: 5907785025998
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  Tomasz Budzyński - Uwagi Józefa Baki

  Uwagi Józefa Baki

  Tomasz Budzyński
  • Wytwórnia: Fronda
  • Numer katalogowy: FRON CD 001
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: digipack
  Strachy Na Lachy - Zakazane piosenki

  Zakazane piosenki

  Strachy Na Lachy
  • Wytwórnia: SP Records
  • Numer katalogowy: SPCD 02/08
  • EAN: 5908294200838
  • Nośnik: CD+DVD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: digipack
  2TM 2,3 - Źródło

  Źródło

  2TM 2,3
  • Wytwórnia: Stage Diving Club
  • Numer katalogowy: SCD 0115
  • EAN: 5907785039193
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI