Tomasz Lipiński
Muzyk

Biografia

Tomasz Lipiński (ur. 21 sierpnia 1955 w Warsza­wie) – polski muzyk rockowy, wokali­sta, autor tekstów, kompo­zy­tor i gitarzy­sta, lider i współ­za­ło­ży­ciel zespołów Brygada Kryzys, Tilt i Fotoness. Autor muzyki filmowej.

Od 2011 zasiada w Radzie Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV w sekcji muzyki rozrywkowej.

Życiorys

Sam określa siebie mianem od dziecka nieprzy­sto­so­wa­ne­go, niepo­tra­fią­ce­go podpo­rząd­ko­wać się szkolnym zasadom. Wycho­wy­wa­ny tylko przez pracu­ją­cą matkę. Swojego ojca, Eryka Lipiń­skie­go, poznał dopiero mając 8 lat.

W 1975 ukończył XXVII Liceum Ogólno­kształ­cą­ce im. Tadeusza Czackie­go w Warsza­wie. Studio­wał w Akademii Sztuk Pięknych w Warsza­wie; przerwał studia, by reali­zo­wać swoją pasję muzyczną. Latem 1978 roku zagrał swój pierwszy koncert.

Udzielał się w zespole Izrael, nagrał solowy album (Nie pytaj mnie z 1994). W latach 1991–1993 pisał felie­to­ny dla czaso­pi­sma "Tylko Rock". Był dyrek­to­rem marke­tin­go­wym BMG Poland (1993), redak­to­rem naczel­nym "Aktivi­sta" (2000). Wystąpił w kilku drugo­pla­no­wych rolach aktor­skich, jest autorem muzyki do kilku filmów dokumen­tal­nych i piosenek filmo­wych (m.in. do filmów Psy 2, Słodko gorzki, za którą dostał w 1996 nagrodę na XXI Festi­wa­lu Polskich Filmów Fabular­nych w Gdyni i do filmu Reich – wszyst­kie w reżyse­rii Włady­sła­wa Pasikowskiego).

Od 2014 roku wystę­pu­je jako Tomek Lipiński z zespołem w składzie:

 • Tomek Lipiński – gitara, śpiew
 • Karol Ludew – perkusja
 • Piotr Lenie­wicz – bas
 • Maciej Dłużniew­ski – gitara
 • Życie prywatne

  Jest synem satyryka Eryka Lipiń­skie­go i przyrod­nim bratem Zuzanny Lipiń­skiej – grafika, ilustra­tor­ki i specja­list­ki od tworze­nia stron WWW. Ma dwie córki – Agatę (ur. 1984) i Lucję (1985).

  Był wyznawcą buddyzmu, uczniem duńskie­go propa­ga­to­ra buddyzmu tybetań­skie­go, lamy Ole Nydahla.

  Odznaczenia

 • 2011: Krzyż Oficer­ski Orderu Odrodze­nia Polski

 • Dyskografia 16

  52UM - 52UM

  52UM

  52UM
  Izrael - Biada, biada, biada

  Biada, biada, biada

  Izrael
  Brygada Kryzys - Brygada Kryzys

  Brygada Kryzys

  Brygada Kryzys
  • Wytwórnia: Tonpress
  • Numer katalogowy: SX-T 16
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1982
  Brygada Kryzys - Brygada Kryzys (live)

  Brygada Kryzys (live)

  Brygada Kryzys
  • Wytwórnia: Fresh
  • Numer katalogowy: LP 13
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1982
  Brygada Kryzys - Brygada Kryzys (live)

  Brygada Kryzys (live)

  Brygada Kryzys
  Brygada Kryzys - Cosmopolis

  Cosmopolis

  Brygada Kryzys
  • Wytwórnia: Kamiling Co.
  • Numer katalogowy: CD 009
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1992
  Tilt - Czad Kommando Tilt

  Czad Kommando Tilt

  Tilt
  • Wytwórnia: Arston
  • Numer katalogowy: ALP-047
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1990
  Tilt - Emocjonalny terror

  Emocjonalny terror

  Tilt
  • Wytwórnia: Music Corner Records
  • Numer katalogowy: MCRD 048
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: digipack
  Izrael - Geneza

  Geneza

  Izrael
  • Wytwórnia: Manufaktura Legenda
  • Numer katalogowy: ML 24
  • EAN: 5906453604244
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2013
  Tomasz Lipiński - Nie pytaj mnie

  Nie pytaj mnie

  Tomasz Lipiński
  • Wytwórnia: BMG Ariola PL
  • Numer katalogowy: 74321238032
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994
  Tilt - Rzeka miłości - koncert w Buffo

  Rzeka miłości - koncert w Buffo

  Tilt
  Tilt - Tilt

  Tilt

  Tilt
  • Wytwórnia: Tonpress
  • Numer katalogowy: SX-T 95
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1988
  Tomasz Lipiński - To, czego pragniesz

  To, czego pragniesz

  Tomasz Lipiński
  • Wytwórnia: Pomaton
  • Numer katalogowy: 4611457
  • EAN: 0825646114573
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: digipack
  The Fotoness - When I Die

  When I Die

  The Fotoness
  Banach - Wu - Wei

  Wu - Wei

  Banach
  • Wytwórnia: My Music
  • Numer katalogowy: MY MUSIC 004
  • EAN: 0602517551381
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  Brygada Kryzys - XXXLive

  XXXLive

  Brygada Kryzys
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 1574
  • EAN: 5907812245740
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  • Opakowanie: digipack

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI