Tomasz Lubert
Muzyk

Biografia

Tomasz Lubert (ur. 22 czerwca 1972 w Gdańsku) – polski kompo­zy­tor, gitarzy­sta i produ­cent muzyczny, założy­ciel zespołów muzycz­nych Virgin, Video i Volver. Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV.

Kariera

W latach 1990–1998 był tenorem w kilku chórach, m.in w chórze muzyki cerkiew­nej Continuo. W latach 1994–1998 wystę­po­wał z zespołem Starless.

W 2000 założył zespół Virgin, którego wokalist­ką jest Dorota "Doda" Rabczew­ska. Był liderem i twórcą większo­ści piosenek zespołu. W 2007 zamie­rzał, z powodu pogar­sza­ją­cych się relacji towarzy­skich, rozwią­zać zespół, ale okazało się, że prawnie nie jest do tego upoważ­nio­ny. Po rozwią­za­niu Virgin założył nowy zespół, który istnieje od 2007 pod nazwą Video. Grał w nim na gitarze i obsłu­gi­wał loopy.

W 2009 odszedł z Video i założył nowy zespół – Volver. Latem 2010 grupa zdobyła trzy festi­wa­lo­we nagrody na festi­wa­lach TOPtren­dy, Bydgoszcz Hit Festiwal i "Super­je­dyn­kę" podczas 42. Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu.

W czerwcu 2014 wydał swój debiu­tanc­ki, solowy album studyjny zatytu­ło­wa­ny Z miłości do muzyki, na którym znalazło się dwana­ście utworów nagra­nych z udziałem różnych wykonaw­ców, takich jak m.in. Dorota "Doda" Rabczew­ska, Antek Smykie­wicz, Ewa Farna i Rafał Brzozow­ski. W marcu 2018 zapowie­dział wydanie drugiego solowego albumu studyjnego.

Od 2019 jest jednym z jurorów talent-show telewi­zji Polsat Śpiewaj­my razem. All Together Now.

Życie prywatne

W sierpniu 2012 wziął ślub z Ewą Wojtasik. Ma dwóch synów: Iwa i Igora.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI