Tomasz Nikodem "Buslav" Busławski
Muzyk

Biografia

Buslav, właści­wie Tomasz Nikodem Busław­ski (ur. 9 lipca 1985 w Rogoźnie) – polski multiin­stru­men­ta­li­sta, kompo­zy­tor i twórca tekstów. Twórca autor­skie­go projektu pod nazwą Buslav. Jego muzyka oscyluje na granicy popu, delikat­nej elektro­ni­ki i piosenki poetyc­kiej. Jego debiu­tanc­ki album zatytu­ło­wa­ny Buslav ukazał się 7 paździer­ni­ka 2016. W 2017 roku artysta został nomino­wa­ny do Nagrody Muzycz­nej Fryderyk w katego­riach Album Roku Pop oraz Fonogra­ficz­ny Debiut Roku.

Karierę zaczynał jako muzyk sesyjny, współ­pra­cu­jąc z artysta­mi krajo­wy­mi i zagra­nicz­ny­mi (m.in. Mariką, Mieczy­sła­wem Szcze­śnia­kiem, Sedativą, Team Horn Section NYC). Pracował też z Anną Marią Jopek, Noviką, Maciejem Maleń­czu­kiem czy Smoli­kiem. Wystę­po­wał m.in. w jazzo­wych grupach Koval­czyk Big Band Project oraz Retro Funk, a także w kwinte­cie Goryl, gospe­lo­wym TGD (Trzecia Godzina Dnia), zagrał też na płycie dubowo-reggae'owego składu Sedativa, a także należał do nowojor­skie­go bandu wokalist­ki Cheryl Pepsii Riley.

Buslav wystąpił gościn­nie w piosence pt. "Piosenka o Wojtku", która brała udział w konkur­sie 39. Worldvi­sion Song Contest.

Jego piosenki pojawiły się w 4. sezonie serialu TVN "Druga Szansa".


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI