Tomasz Organek
Muzyk

Biografia

Tomasz Organek (ur. 30 listo­pa­da 1976 w Suwał­kach) – polski muzyk, kompo­zy­tor, piosen­karz i autor tekstów. Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV, współ­za­ło­ży­ciel i członek zespołu SOFA, twórca projektu Ørganek.

Wczesne lata

Urodził się w Suwał­kach. Jego ojciec był wykształ­co­nym muzykiem, śpiewał oraz grał na gitarze i perkusji, matka zaś była tancerką w zespole ludowym Podla­skie Kukułki. Dorastał w Raczkach, gdzie uczęsz­czał do szkoły podsta­wo­wej. Ukończył suwal­skie III Liceum Ogólno­kształ­cą­ce im. Alfreda Lityń­skie­go. Kiedy był nasto­lat­kiem, zmarł jego ojciec. 

W 2001 ukończył filolo­gię angiel­ską na UMK w Toruniu. Przez dwa lata pracował jako nauczy­ciel. Kształ­cił się muzycz­nie na Akademii Muzycz­nej w Katowi­cach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozryw­ko­wej, w klasie gitary elektrycz­nej.

Kariera
Kariera z zespołem Sofa

Jest jednym z założy­cie­li zespołu SOFA, w którym gra na gitarze i śpiewa obok Kasi Kurzaw­skiej i MC S.T.U.B. Na debiu­tanc­ką płytę zespołu zatytu­ło­wa­ną Many Stylez napisał większość tekstów oraz część muzyki. W 2007 wraz z pozosta­ły­mi muzykami otrzymał nagrodę polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go "Fryde­ry­ka" w katego­rii "Nowa twarz fonografii".

W 2009 grupa wydała drugi album długo­gra­ją­cy pt. DoReMi­Fa­So­Fa, a w 2012 – trzeci pt. Hardkor i disko, w której udzielił się jako kompo­zy­tor, autor tekstów i producent.

Kariera solowa

Jako gitarzy­sta Organek wystąpił gościn­nie na płycie zatytu­ło­wa­nej Sequel autor­stwa duetu Jacaszek/​Miłka. W 2006 zagrał gościn­nie na płycie Andrzeja Smolika pt. 3, z kolei w 2009 na albumie Kayah pt. Skała. W 2010 zaśpie­wał w utworze "Mind Goes Blank" z płyty Fox Box Foxa, z którym zdobył nagrodę jury festi­wa­lu TOPtren­dy 2010. Rok później zaśpie­wał w utworze "Commu­ni­ca­tion Break­down" Foxa, z którym zdobył nagrodę jury festi­wa­lu WOW! Orange Music Festival 2011. 

W 2013 powołał zespół pod nazwą Ørganek. Rok później nakładem wytwórni muzycz­nej Mystic Produc­tion ukazał się debiu­tanc­ki album zespołu zatytu­ło­wa­ny Głupi. Pierwszy singel z płyty, piosenka "Kate Moss" dotarła na pierwsze miejsce listy przebo­jów NRD – Najlep­sza Rockowa Dwudziest­ka radia Eska Rock. Otrzymał również dwie nagrody Prezy­den­ta Miasta Torunia w ramach festi­wa­lu Toruń­skie Gwiazdy w katego­rii Nadzieja roku 2014 oraz Płyta roku 2014. Również w 2014 zespół wystąpił na koncer­tach z cyklu Męskie Granie oraz na Orange Warsaw Festival, gdzie zapre­zen­to­wał nagrania z debiutu płytowego.

22 paździer­ni­ka 2014 został uhono­ro­wa­ny Nagrodą Muzyczną Programu 3 Polskie­go Radia im. Mateusza Święcic­kie­go. W grudniu otrzymał Nagrodę Artystycz­ną Miasta Torunia im. Grzego­rza Ciechow­skie­go. W czerwcu 2017, w czasie obchodów związa­nych z świętem Miasta Toruń, został uhono­ro­wa­ny przez miesz­kań­ców miasta Torunia, odsła­nia­jąc swoją Katarzy­nę w Pierni­ko­wej Alei Gwiazd. W czerwcu 2018 odebrał Nagrodę Stowa­rzy­sze­nia Autorów ZAiKS na 55. Krajowym Festi­wa­lu Polskiej Piosenki w Opolu za "najlep­szy tekst" (do piosenki "5 rano").


Dyskografia 9

Ørganek - Czarna Madonna

Czarna Madonna

Ørganek
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 306
 • EAN: 5903427879752
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digibook
Kielich - Dziecko szczęścia

Dziecko szczęścia

Kielich
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 279 952 9
 • EAN: 0602527995298
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
Ørganek - Głupi

Głupi

Ørganek
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 260
 • EAN: 5903427876577
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Lady Pank - LP1

LP1

Lady Pank
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903111492519
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Voo Voo - Placówka `44

Placówka `44

Voo Voo
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 9788326822667
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digibook
Ania Rusowicz - Przystanek Woodstock 2015 - Flower Power

Przystanek Woodstock 2015 - Flower Power

Ania Rusowicz
 • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
 • Numer katalogowy: TZ 060
 • EAN: 5906737579701
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
Ser Charles - Ser Charles

Ser Charles

Ser Charles
 • Wytwórnia: Jimmy Jazz Records
 • Numer katalogowy: JAZZ 174
 • EAN: 5905674941749
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
Atrakcyjny Kazimierz - Sex na raz

Sex na raz

Atrakcyjny Kazimierz
 • Wytwórnia: Soliton
 • Numer katalogowy: SL 333-2
 • EAN: 5901571093338
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Kayah - Skała

Skała

Kayah
 • Wytwórnia: Kayax
 • Numer katalogowy: KAYAX 032
 • EAN: 5099930841628
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI