Tomasz “Snake” Kamiński
Muzyk

Biografia

Tomasz “Sna­ke” Kamiń­ski (ur. 31 mar­ca 1972 w Gdań­sku) – pol­ski muzyk, kom­po­zy­tor i gita­rzy­sta. Czło­nek Aka­de­mii Fono­gra­ficz­nej ZPAV.

Życiorys

Tomasz Kamiń­ski zna­ny jest przede wszyst­kim z wie­lo­let­nich wystę­pów w pop-roc­ko­wym zespo­le Gol­den Life. Wraz z zespo­łem nagrał czte­ry pły­ty: Gold (2000), www.GoldenLife.pl (2003), Gwiaz­dy XX wie­ku (2004) oraz Hel­lo, Hel­lo (2008). W 2011 roku objął funk­cję gita­rzy­sty w zespo­le popo­wej woka­list­ki Doro­ty “Dody” Rab­czew­skiej.


Dyskografia 7

Golden Life - 7

7

Golden Life
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CDMTJ 11726
 • EAN: 5906409117262
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
Golden Life - Czeski film

Czeski film

Golden Life
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 423 S
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: slim case
Golden Life - Do zakochania jeden krok

Do zakochania jeden krok

Golden Life
 • Wytwórnia: BMG Poland / Zic Zac
 • Numer katalogowy: 74321 85461 2
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: slim case
Golden Life - Hello Hello

Hello Hello

Golden Life
 • Wytwórnia: Winner
 • Numer katalogowy: WINNERCD01
 • EAN: 5907762429016
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
Golden Life - Mamook, czyli nic a nic

Mamook, czyli nic a nic

Golden Life
 • Wytwórnia: BMG Poland / Zic Zac
 • Numer katalogowy: 74321582402
 • EAN: 0743215824022
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
 • Opakowanie: slim case
Golden Life - Tip

Tip

Golden Life
 • Wytwórnia: Winner
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Golden Life - www.GoldenLife.pl

www.GoldenLife.pl

Golden Life
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 423
 • EAN: 5901448114234
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI