Tomasz Szymuś
Muzyk

Biografia

Tomasz Szymuś (ur. 17 grudnia 1976 w Barto­szy­cach) – polski muzyk, kompo­zy­tor, aranżer i dyrygent.

Życiorys

Jest synem nauczy­ciel­ki muzyki. Ukończył studia w klasie kompo­zy­cji i aranża­cji na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozryw­ko­wej Akademii Muzycz­nej im. Karola Szyma­now­skie­go w Katowicach. 

Prowadzi zespół Tomasz Szymuś Orkie­stra, złożony z muzyków sesyj­nych. Orkie­stra współ­pra­cu­je m.in. przy formacie Dancing with the Stars. Taniec z gwiaz­da­mi. W 2010 wydali album studyjny pt. Tomasz Szymuś Orkie­stra, zawie­ra­ją­cy przeboje w tanecz­nych aranża­cjach. Był kierow­ni­kiem muzycz­nym progra­mów TVN Taniec z gwiaz­da­miX Factor oraz pracował przy produk­cji progra­mów, takich jak Idol, Mam talent!, Must Be the Music. Tylko muzyka, Szansa na sukces, Tata Show, Dubidu, OPPA, Malwy, Budzik czy Od przed­szko­la do Opola.

Odpowia­dał za oprawę muzyczną szeregu festi­wa­li i widowisk muzyczno-telewi­zyj­nych, takich jak jubile­usz 100-lecia Opery Leśnej w Sopocie czy 50. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, jak również 10. koncertu "Gintrow­ski, a jednak coś po nas zostanie…" w Warsza­wie oraz koncer­tów z okazji 20-lecia stacji TVN, 25-lecia stacji Polsat czy 100-lecia PKO Banku Polskie­go. Ponadto współ­pra­co­wał z wieloma wykonaw­ca­mi, takimi jak Edyta Górniak, Justyna Stecz­kow­ska, Aleksan­dra Kurzak, Poluzjan­ci, Sistars, Jacek Wójcicki, Golec uOrkie­stra czy Sebastian Riedel. W dorobku ma współ­pra­cę z warszaw­ski­mi Teatrem Muzycz­nym "Roma" i Teatrem 6. piętro oraz Operą Novą w Bydgosz­czy i Repre­zen­ta­cyj­ną Orkie­strą Wojska Polskie­go.

Jest wykła­dow­cą w Insty­tu­cie Muzyki na Wydziale Sztuki Uniwer­sy­te­tu Warmiń­sko-Mazur­skie­go w Olszty­nie. W 2019 został ogłoszo­ny finali­stą uczel­nia­ne­go plebi­scy­tu "Belfer 2018".

Wystąpił gościn­nie w czwartym odcinku serialu TVN Niania (2005).

Charakterystyka muzyczna

Tworzy muzykę jazzową i rozryw­ko­wą. Ponadto intere­su­je się soulem oraz muzyką klasycz­ną i filmową.

Życie prywatne

Żonaty z Dagną.


Dyskografia 5

Harlem - Lustra

Lustra

Harlem
 • Wytwórnia: Eurocom Music
 • Numer katalogowy: EUCD 001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Polucjanci - Na planecie pełnej ludzi

Na planecie pełnej ludzi

Polucjanci
 • Wytwórnia: Epic
 • Numer katalogowy: SAMPCS 8829 1 / 47-8829-17
 • EAN: 5099700882912
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: slim case
Harlem - Przebudzenie

Przebudzenie

Harlem
 • Wytwórnia: Parlophone Music Poland
 • Numer katalogowy: 4319222
 • EAN: 5099943192229
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Sway - Sway

Sway

Sway
 • Wytwórnia: Eurocom Music
 • Numer katalogowy: EU CD 002
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Polucjanci - Tak po prostu

Tak po prostu

Polucjanci
 • Wytwórnia: Epic
 • Numer katalogowy: EPC 497751.2
 • EAN: 5099749775121
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI