Tomasz "Titus" Pukacki
Muzyk

Biografia

Tomasz "Titus" Pukacki (ur. 9 sierpnia 1967 w Poznaniu) – polski muzyk, kompo­zy­tor, wokali­sta i autor tekstów, multiin­stru­men­ta­li­sta, a także okazjo­nal­nie produ­cent muzyczny. Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV. Tomasz Pukacki znany jest przede wszyst­kim z występów w thrash­me­ta­lo­wej formacji Acid Drinkers w której gra na gitarze basowej i śpiewa. Wraz z zespołem ośmio­krot­nie otrzymał nagrodę polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go Fryderyka.

Od 2009 roku wystę­pu­je w ramach autor­skie­go projektu Titus’ Tommy Gunn. Natomiast od 2012 roku współ­two­rzy formację Anti Tank Nun. Był także człon­kiem zespołów Virgin Snatch, Homo Twist i Albert Rosen­field. Muzyk gościł także na płytach takich wykonaw­ców jak: Małgo­rza­ta Ostrow­ska, Para Wino Band, Closter­kel­ler, Nagły Atak Spawacza, Żuki Rock and Roll Band, Killjoy oraz Chainsaw.

Pukacki gra na gitarach basowych firm Spector z serii NS i REX oraz Ibanez model Iceman ICB08 LTD. Stosuje wzmac­nia­cze Marshall Dynamic Bass System i Peavey Tour 700 oraz kolumny głośni­ko­we Peavey 810 TX. Używa ponadto strun Ernie Ball i Dean Markley. Gra głównie przy użyciu plektro­nu, w począt­ko­wym okresie działal­no­ści artystycz­nej grał palcami.

Jego pseudo­nim, Titus, pochodzi od Tytusa de Zoo – bohatera komiksów Tytus, Romek i A’Tomek autor­stwa Henryka Chmie­lew­skie­go. Żonaty, ojciec trójki dzieci (ma córkę z niefor­mal­ne­go związku i dwóch synów z małżeń­stwa). Jego prababka była Łotyszką. Uczęsz­czał do Liceum Zawodo­we­go Łożysk Tocznych w Poznaniu, którego nie ukończył. Następ­nie pracował w fabryce WSK PZL Poznań.

W 2012 objął funkcję jednego z czterech jurorów w progra­mie talent show Bitwa na głosy emito­wa­nym na antenie stacji telewi­zyj­nej TVP2, a w roku 2014 wziął udział w show telewi­zji TVP2 Super­STAR­cie. Od 2018 jest jednym z jurorów w talent show telewi­zji Polsat Śpiewaj­my razem. All Together Now.

Życiorys

Titus zaczynał jako perku­si­sta w amator­skim zespole, nie posiadał jednak odpowied­nie­go instru­men­ta­rium. Szybko jednak zmienił rolę na wokali­stę, gdyż – jak sam twierdzi – "wokali­ści mieli więcej zdjęć w gazetach". W okresie nauki techni­kum założył razem z trzema kolegami zespół pod nazwą Los Despe­ra­dos, w którym pełnił funkcję wokali­sty. Skład współ­two­rzył także Robert "Litza" Friedrich, wraz z którym grupa zagrała dwa koncerty. Wkrótce potem zespół rozpadł się ze względu na kryzys spowo­do­wa­ny przej­ściem Friedri­cha do składu Slavoy.

W latach później­szych Pukacki już jako wokali­sta i basista podjął współ­pra­cę z gitarzy­stą Darkiem "Popcor­nem" Popowi­czem i perku­si­stą Piotrem "Chomi­kiem" Kuikiem. Był to skład, który stanowił kanwę dla później­szej grupy pod nazwą Acid Drinkers. Nazwa zespołu została ukuta przez Friedrich i Pukac­kie­go w dniu koncertu Iron Maiden w Poznaniu w 1986 roku, kiedy to obydwaj posta­no­wi­li sprzedać swoje bilety i za uzyskane pienią­dze kupić alkohol. Nowy zespół z Friedri­chem pełnią­cym funkcję drugiego gitarzy­sty rozpadł się dwa miesiące później. Przyczy­ną było powoła­nie do odbycia zasad­ni­czej służby wojsko­wej przez Pukac­kie­go. Także w wojsku muzyk nie porzucił zainte­re­so­wa­nia muzyką, gdzie śpiewał w zespole Ikar. Po odbyciu służby wojsko­wej muzyk podjął próbę reakty­wa­cji zespołu Los Despe­ra­dos. Projekt szybko został zarzu­co­ny, jednakże Pukacki zdecy­do­wał się na konty­nu­ację współ­pra­cy z perku­si­stą grupy Maciejem "Ślepym" Głuchow­skim. Wkrótce potem skład uzupeł­nił Popowicz i Friedrich. W efekcie doszło do reakty­wa­cji Acid Drinkers.

W zespole objął funkcję lidera. Poza śpiewem i grą na gitarze basowej podjął się pisania tekstów, a także okazjo­nal­nie kompo­no­wa­nia i produk­cji muzycz­nej. Do wydanego w 1996 roku albumu The State of Mind Report pozostał jednym tekścia­rzem. W swej twórczo­ści odwoły­wał się zwykle do wątków autobio­gra­ficz­nych oraz historii przyja­ciół i znajo­mych. Do 2012 roku wraz z zespołem nagrał dwana­ście albumów studyj­nych oraz szereg pomniej­szych wydaw­nictw. Były to m.in. takie płyty jak: Are You a Rebel? (1990), Dirty Money, Dirty Tricks (1991), Strip Tease (1992), Vile Vicious Vision (1993), Infernal Connec­tion (1994), The State of Mind Report (1996), High Proof Cosmic Milk (1998), Amazing Atomic Activity (1999), Broken Head (2000), Acido­fi­lia (2002), Rock Is Not Enough (2004) oraz Verses of Steel (2008). W 1994 roku Pukacki dołączył do hardroc­ko­we­go zespołu Albert Rosen­field. Wraz z zespołem nagrał dwie płyty: The Best Off… (1995) i Twin Pigs (1997). Oba wydaw­nic­twa uzyskały nomina­cje do nagrody muzycz­nej Fryde­ry­ka. W 1998 roku po odbyciu trasy koncer­to­wej z zespo­ła­mi Flapjack i Bandog formacja został rozwią­za­na.

W 2003 roku uzupeł­nił skład krakow­skie­go zespołu Virgin Snatch, w którym zastąpił Pawła Mąciwodę. Wraz z zespołem nagrał dwa albumy studyjne: S.U.C.K. z 2003 oraz wydany w 2005 roku Art of Lying. Muzyk uczest­ni­czył także w koncer­tach promu­ją­cych płyty m.in. poprze­dza­jąc występy Rage, Anthrax i Hello­we­en. W 2006 roku Pukacki opuścił zespół w związku ze zobowią­za­nia­mi wobec Acid Drinkers. W między­cza­sie Pukacki dołączył także do zespołu Macieja Maleń­czu­ka Homo Twist. Wraz z grupą współ­pra­co­wał do 2008 roku. Wziął udział w nagra­niach wydanej w 2005 roku płyty Demono­lo­gic. W 2009 roku powołał solowy projekt pod nazwą Titus’ Tommy Gunn. W skład formacji poza Pukackim weszli gitarzy­sta Tomasz "Lemmy Demola­tor" Olszew­ski oraz perku­si­sta Marcin "Viking" Leitge­ber. Głównym powodem jego założe­nia była chęć kompo­no­wa­nia własnej muzyki, która, według Titusa, nie zawsze pasuje do stylu grania Acid Drinkers. 15 grudnia tego samego roku został wydany debiu­tanc­ki album tria pt. La Penera­ti­ca Svavolya. W 2011 roku nawiązał współ­pra­cę z 14-letnim wówczas gitarzy­stą Igorem "Iggym" Gwaderą. W założe­niu jedno­ra­zo­wy projekt powstał w celu nagrania jednej piosenki oraz teledy­sku. Jednakże w 2012 roku wykształ­cił się zespół pod nazwą Anti Tank Nun, w którego skład weszli także gitarzy­sta Adam "Adi" Bielczuk oraz perku­si­sta Bogumił "Mr. Bo" Krakow­ski. 25 maja, również 2012 roku nakładem Metal Mind Produc­tions ukazał się debiu­tanc­ki album zespołu pt. ''Hang'em High''.


Dyskografia 36

Acid Drinkers - 25 Cents For a Riff

25 Cents For a Riff

Acid Drinkers
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 270
 • EAN: 5903427876744
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Acid Drinkers - Acidofilia

Acidofilia

Acid Drinkers
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 5062072
 • EAN: 5099750620724
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Acid Drinkers - Amazing Atomic Activity

Amazing Atomic Activity

Acid Drinkers
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0075
 • EAN: 5907785013674
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Golden Life - AQQ Akustycznie...

AQQ Akustycznie...

Golden Life
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 372 157 3
 • EAN: 0602537215737
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
Acid Drinkers - Are You A Rebel?

Are You A Rebel?

Acid Drinkers
Virgin Snatch - Art Of Lying

Art Of Lying

Virgin Snatch
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 021
 • EAN: 5903427871534
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Acid Drinkers - Broken Head

Broken Head

Acid Drinkers
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0113
 • EAN: 5907785016941
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Robert Gawliński - Choćby nie wiem co

Choćby nie wiem co

Robert Gawliński
 • Wytwórnia: Tic Tac
 • Numer katalogowy: TIC 007-4-97-SIN
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1997
 • Opakowanie: slim case
Homo Twist - Demonologic

Demonologic

Homo Twist
Homo Twist - Demonologic

Demonologic

Homo Twist
Acid Drinkers - Dirty Money Dirty Tricks

Dirty Money Dirty Tricks

Acid Drinkers
Acid Drinkers - Fishdick

Fishdick

Acid Drinkers
 • Wytwórnia: Loud Out Records
 • Numer katalogowy: loudCD 010
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Acid Drinkers - Fishdick Zwei - The Dick Is Rising Again

Fishdick Zwei - The Dick Is Rising Again

Acid Drinkers
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 133
 • EAN: 5903427874016
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Anti Tank Nun - Hang`em High

Hang`em High

Anti Tank Nun
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5907785037519
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
Acid Drinkers - High Proof Cosmic Milk

High Proof Cosmic Milk

Acid Drinkers
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP LP 0050
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1998
 • Dodatkowa informacja: biały winyl
Acid Drinkers - High Proof Cosmic Milk

High Proof Cosmic Milk

Acid Drinkers
Acid Drinkers - Infernal Connection

Infernal Connection

Acid Drinkers
 • Wytwórnia: Mega Czad
 • Numer katalogowy: MEGACZAD 777
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Acid Drinkers - La Part Du Diable

La Part Du Diable

Acid Drinkers
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 216
 • EAN: 5903427875631
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
Titus` Tommy Gunn - La Peneratica Svavolya

La Peneratica Svavolya

Titus` Tommy Gunn
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 111
 • EAN: 5903427872890
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
Renata Przemyk - Live Pol`And`Rock Festival 2019

Live Pol`And`Rock Festival 2019

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
 • Numer katalogowy: TZ 077
 • EAN: 5906737579947
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2020
 • Opakowanie: digipack
Homo Twist - Oni zaraz przyjdą tu

Oni zaraz przyjdą tu

Homo Twist
Acid Drinkers - Peep Show

Peep Show

Acid Drinkers
 • Wytwórnia: Makumba Music
 • Numer katalogowy: MAKUCD 004
 • EAN: 5902768225037
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Kasia Kowalska - Przystanek Woodstock 2014

Przystanek Woodstock 2014

Kasia Kowalska
 • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
 • Numer katalogowy: TZ 058
 • EAN: 5906737579671
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
Closterkeller - reScarlet

reScarlet

Closterkeller
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 476 113 1
 • EAN: 0602547611314
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: CD 2: Koncert z okazji 20-lecia wydania płyty `Scarlet`
Acid Drinkers - Rock Is Not Enough...

Rock Is Not Enough...

Acid Drinkers
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 5151272
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Flapjack - Ruthless Kick

Ruthless Kick

Flapjack
Virgin Snatch - S.U.C.K.

S.U.C.K.

Virgin Snatch
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MMCD001
 • EAN: 5903427871343
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Closterkeller - Scarlet

Scarlet

Closterkeller
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: CD 028
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Acid Drinkers - Strip Tease

Strip Tease

Acid Drinkers
Albert Rosenfield - The Best Off

The Best Off

Albert Rosenfield
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: 528 375 2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Acid Drinkers - The State Of Mind Report

The State Of Mind Report

Acid Drinkers
 • Wytwórnia: Polton /​ Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: ACID 01
 • EAN: 5902527100100
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1996
 • Dodatkowa informacja: czerwony winyl
Albert Rosenfield - Twin Pigs

Twin Pigs

Albert Rosenfield
 • Wytwórnia: Koch International
 • Numer katalogowy: 33997-6
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1997
 • Opakowanie: slim case
Albert Rosenfield - Twin Pigs

Twin Pigs

Albert Rosenfield
 • Wytwórnia: Koch International
 • Numer katalogowy: 33997 - 2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Acid Drinkers - Varran Strikes Back - Alive!!!

Varran Strikes Back - Alive!!!

Acid Drinkers
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0061
 • EAN: 5907785011397
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Acid Drinkers - Verses of Steel

Verses of Steel

Acid Drinkers
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYST CD 059
 • EAN: 5903427872128
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Acid Drinkers - Vile, Vicious, Vision

Vile, Vicious, Vision

Acid Drinkers
 • Wytwórnia: Loud Out Records
 • Numer katalogowy: loudCD 001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI