Waldemar Domagała
Muzyk

Biografia

Waldemar Marek Domagała (ur. 23 lipca 1946 w Sosonow­cu, zm. 24 listo­pa­da 2007) – polski archi­tekt, kompo­zy­tor i wokali­sta. Członek SARP od 1978 roku. 

Był człon­kiem wrocław­skich grup Elar 5 i Nurt. W 1972, wraz z Andrze­jem Krupiń­skim i Aleksan­drem Nowackim założył i współ­two­rzył popular­ną formację folkbe­ato­wą Homo Homini, w której śpiewał, grał na gitarze, kazoo i harmo­nij­ce ustnej. Wraz z zespołem wylan­so­wał, między innymi takie przeboje jak: Drzewa ruszają w drogę (jego kompo­zy­cja do sł. Marka Dagnana), Tobie Karolino czy Wspomnie­nia o Adelaj­dzie. Z Homo Homini rozstał się na początku 1975 r., zastą­pio­ny przez Zbignie­wa Brzeziń­skie­go, gitarzy­stę zespołu Kram. 

Absol­went Wydziału Archi­tek­tu­ry Politech­ni­ki Warszaw­skiej z 1976 r. Jako archi­tekt był twórcą i współ­twór­cą wielu obiektów przemy­sło­wych w tymi między innymi na Kubie i w Algierii, a także współ­pro­jek­tan­tem fabryki domów w Dąbrowie Górni­czej i Rybniku.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI