Włodzimierz Nahorny
Muzyk

Biografia

Włodzi­mierz Andrzej Nahorny (ur. 5 listo­pa­da 1941 w Radzyniu Podla­skim) – polski muzyk jazzowy, pianista, sakso­fo­ni­sta, flecista, kompo­zy­tor i aranżer.

Kariera

Nahorny przeszedł wszyst­kie stopnie muzycz­nej edukacji, uzysku­jąc absolu­to­rium w klasie klarnetu sopoc­kiej PWSM. Już w okresie studiów w 1959 stworzył swój pierwszy kwartet Little Four. Jeszcze w tym samym roku rozpo­czął współ­pra­cę z zespołem North Coast Combo oraz – jako klarne­ci­sta – z zespołem jazzu trady­cyj­ne­go Trala­bom­ba Jazz Band. Wystę­po­wał też w orkie­strze gdańskiej Filhar­mo­nii Bałtyckiej.

W 1962 wystąpił po raz pierwszy na Jazz Jamboree i to w roli solisty – sakso­fo­ni­sty altowego w big bandzie Jana Tomaszew­skie­go. Na tej imprezie pojawiał się prawie przez 15 lat (prezen­tu­jąc się w różnych – głównie Andrzeja Trzaskow­skie­go – zespo­łach w latach 1962–1977). Autor­skie trio zapre­zen­to­wał w 1965 na festi­wa­lu Jazz nad Odrą. W 1967 na Festi­wa­lu Jazzowym w Wiedniu otrzymał I nagrodę indywi­du­al­ną oraz medal, który wręczył mu Duke Elling­ton. Współ­pra­co­wał z Bim Bomem.

Nahorny sięgał po rozmaite muzyczne tworzywo: raz kompo­nu­jąc balladę "Jej portret", z drugiej strony reali­zo­wał się w jazzo­wych zespo­łach Andrzeja Kuryle­wi­cza, Krzysz­to­fa Sadow­skie­go, Andrzeja Trzaskow­skie­go, Jana Ptaszyna Wróblew­skie­go i Janusza Muniaka. Bywał też muzykiem rockowej grupy Breakout (nagrał z nimi dwie płyty), towarzy­szył wokali­stom – Marian­nie Wróblew­skiej, Łucji Prus, grupie Novi Singers oraz łączył jazz z muzyką poważną. Sporym sukcesem stały się jego jazzowe inter­pre­ta­cje cyklu "Mity" Karola Szymanowskiego.

Nahorny jest muzykiem wszech­stron­nym, zapra­sza­nym do nagrań i koncer­tów innych twórców (np. orkiestr radio­wych, zespołów Kazimie­rza Jonkisza, Jana Jarczyka, Tomasza Szukal­skie­go). Swoich sił próbował także jako kompo­zy­tor muzyki filmowej i teatral­nej. Spod jego pióra wyszły znane tematy jazzowe i popular­ne piosenki.

Współ­cze­śnie nagrał serię płyt "Fantazja Polska" z jazzową inter­pre­ta­cją twórczo­ści Karola Szyma­now­skie­go ("Mity", 1997), Fryde­ry­ka Chopina ("Nahorny-Chopin. Fantazja polska", 2000) i Mieczy­sła­wa Karło­wi­cza ("Nahorny gra Karło­wi­cza", 2000). Obecnie jest wykła­dow­cą Akademii Muzycz­nej w Gdańsku na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa.

23 marca 2003 Opera Bałtycka wysta­wi­ła premierę baletu "Fantazja Polska".

Został człon­kiem Warszaw­skie­go Społecz­ne­go Komitetu Poparcia Jarosła­wa Kaczyń­skie­go w przed­ter­mi­no­wych wyborach prezy­denc­kich w 2010.

Odzna­czo­ny Krzyżem Koman­dor­skim z Gwiazdą Orderu Odrodze­nia Polski (2011). W 2010 został odzna­czo­ny Srebrnym Medalem "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis".

Nagrody

 • I nagroda solistycz­na i zespo­ło­wa na Jazz nad Odrą 64
 • II nagroda na Konkur­sie Młodych Muzyków Jazzo­wych w Wiedniu w 1966
 • I nagroda na Festi­wa­lu Jazzowym w Wiedniu 1967
 • I nagroda na Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu w 1972 i 1973
 • Fryderyk 2000 w katego­rii Jazzowy Muzyk Roku
 • Złoty Fryderyk 2011

 • Dyskografia 20

  Breakout - 70a

  70a

  Breakout
  Anna Maria Jopek - A gdybyśmy nigdy się nie spotkali

  A gdybyśmy nigdy się nie spotkali

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: EULC874133
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: slim case
  No To Co - Cztery pory roku

  Cztery pory roku

  No To Co
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: XL/SXL 0668
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1970
  No To Co - Cztery pory roku plus Zielona łączka

  Cztery pory roku plus Zielona łączka

  No To Co
  • Wytwórnia: Yesterday
  • Numer katalogowy: 830988512-2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: digipack
  Blackout Breakout i Mira Kubasińska - Gold

  Gold

  Blackout Breakout i Mira Kubasińska
  • Wytwórnia: Rubicon
  • Numer katalogowy: R - 0086
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 1997
  Stan Borys - Krzyczę przez sen

  Krzyczę przez sen

  Stan Borys
  Stan Borys - Krzyczę przez sen plus Szukam przyjaciela

  Krzyczę przez sen plus Szukam przyjaciela

  Stan Borys
  • Wytwórnia: Yesterday
  • Numer katalogowy: 830988517-2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: digipack
  Mira Kubasińska - Mira

  Mira

  Mira Kubasińska
  Mira Kubasińska - Mira / Ogień

  Mira / Ogień

  Mira Kubasińska
  • Wytwórnia: Digiton
  • Numer katalogowy: DIG 247
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1997
  Trubadurzy - Moje rodzinne małe miasteczko

  Moje rodzinne małe miasteczko

  Trubadurzy
  • Wytwórnia: Polskie Nagrania "Muza"
  • Numer katalogowy: PNCD 448
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  • Dodatkowa informacja: Trubadurzy śpiewają piosenki Mariana Lichtmana
  Breakout - Na drugim brzegu tęczy

  Na drugim brzegu tęczy

  Breakout
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: XL 0531
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1969
  Breakout - Poszłabym za tobą

  Poszłabym za tobą

  Breakout
  • Wytwórnia: Polskie Nagrania "Muza"
  • Numer katalogowy: PNCD 1357
  • EAN: 5907783423574
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digipack
  Stanisław Soyka - Sojka Sings Ellington

  Sojka Sings Ellington

  Stanisław Soyka
  • Wytwórnia: Helicon
  • Numer katalogowy: HR 1008
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1982
  Anna Maria Jopek - Szeptem

  Szeptem

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Polygram Polska
  • Numer katalogowy: 558 558-2
  • EAN: 0731455858822
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 1998
  Skaldowie - Ty

  Ty

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 05
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  Maryla Rodowicz - Wyznanie

  Wyznanie

  Maryla Rodowicz
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: XL / SXL 0806
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1972
  Breakout - Za siódmą górą

  Za siódmą górą

  Breakout
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 42
  • Nośnik: CD+DVD
  • Data wydania: 2016
  • Dodatkowa informacja: Niepublikowane nagrania z lat 1968 - 1969
  Breakout - Za siódmą górą

  Za siódmą górą

  Breakout
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMLP 14
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: gatefold
  • Dodatkowa informacja: Niepublikowane nagrania z lat 1968 - 1969, nakład limitowany + 100 egzemplarzy wersji deluxe (z bookletem)
  Maryla Rodowicz - Żyj mój świecie

  Żyj mój świecie

  Maryla Rodowicz
  Maryla Rodowicz - Żyj mój świecie / Wyznania

  Żyj mój świecie / Wyznania

  Maryla Rodowicz
  • Wytwórnia: Andromeda
  • Numer katalogowy: CD-403
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI