Włodzimierz Wander
Muzyk

Biografia

Włodzi­mierz Wander (ur. 19 kwietnia 1939 w Łodzi) – polski sakso­fo­ni­sta, kompo­zy­tor, wokali­sta. Jeden z popular­niej­szych prekur­so­rów muzyki rock and rollowej w Polsce. Jego siostrą jest znana i ceniona spikerka telewi­zyj­na Bogumiła Wander (od 2003 roku nie pracuje w zawodzie).

Życiorys

W dzieciń­stwie uczył się gry na skrzyp­cach i forte­pia­nie. Ukończył Średnią Szkołę Muzyczną w Łodzi w klasie klarnetu. Debiu­to­wał w 1959 roku w zespole dixie­lan­do­wym Tiger Rag z którym wystąpił podczas krakow­skich Juwena­liów. Następ­nie wystę­po­wał w łódzkiej formacji Modern Jazz Swing, w której zetknął się z Andrze­jem Nebeskim. W latach 1962-1965 współ­pra­co­wał z zespołem Niebie­sko-Czarni. W 1965 roku, wraz z kolegami, byłymi człon­ka­mi formacji – Zbignie­wem Berno­la­kiem i A. Nebeskim, a także kolegami z Czerwono Czarnych – Piotrem Puław­skim i Wiesła­wem Berno­la­kiem założył grupę Polanie. Zespół dokonał nagrań radio­wych i płyto­wych. W listo­pa­dzie tegoż roku wyruszył na dwuty­go­dnio­we tournée z The Animals. Koncer­to­wał w RFN, Danii oraz kilku­krot­nie w ZSRR. Grupa rozwią­za­ła się marcu 1968 roku, po jednej z tras koncer­to­wych. We wrześniu 1968 r. Wander i Nebeski jako Nowi Polanie próbo­wa­li wrócić na estradę, lecz nie wzbudzi­li większe­go zainte­re­so­wa­nia publicz­no­ści i nowy projekt zniknął z końcem roku. W czerwcu 1969 roku Wander z byłą wokalist­ką zespołu Daną Lerską założył zespół Wander­pol, którego pierwsze wciele­nie rozpadło się w 1971 roku. Grupa reakty­wo­wa­ła się we wrześniu 1972 roku i odtąd skład muzyków towarzy­szą­cych zmieniał się wielo­krot­nie. Grupa koncer­to­wa­ła w ZSRR (w ramach składa­nek estra­do­wych 50 lat polskiej piosenkiDziękuje serce), NRD, ZSRR i w ośrod­kach amery­kań­skich i polonij­nych w USA (Chicago i Los Angeles). W sierpniu 1974 roku zespół Wander­pol wziął udział w imprezie Ten stary dobry rock and roll, która odbyła się w ramach festi­wa­lu sopoc­kie­go. W styczniu 1977 r. muzyk ostatecz­nie wyjechał z kraju. W lutym 1981 roku Wander­pol wziął udział w koncer­cie dobro­czyn­nym w klubie Milford, obok Krzysz­to­fa Klenczo­na i Krystof Bandu Krzysz­to­fa Krawczy­ka. W latach 1984-2003 Wander był właści­cie­lem legen­dar­ne­go klubu polonij­ne­go "Cardinal" w Chicago przez który przewi­nę­ła się czołówka polskich gwiazd estrady, m.in. Karin Stanek, Krystyna Prońko, Czesław Niemen, Bogusław Mec, Stan Borys, Piotr Fronczew­ski, Waldemar Kocoń, No To Co, Skaldo­wie, a także wykonaw­cy amery­kań­scy, m.in. Holly Maxwell, Paul Bolger, Boba Georges, czy Tad Zeppelin. Sakso­fo­ni­sta wystę­po­wał tam także z własnym zespołem Wander­band. Włodzi­mierz Wander przyjeż­dżał do kraju kilku­krot­nie. Wziął udział w imprezie wspomnie­nio­wej To tylko rock and roll - Trzy dekady rocka (1991) i w Koncer­cie dla Ady (1992). Brał także udział w koncer­tach Polan w 1996 i w 2009 rokuLeszek Gnoiński, Jan Skara­dziń­ski Encyklo­pe­dia polskie­go rocka, Wydaw­nic­two IN ROCK, Konin 1996, str. 336..


Dyskografia 28

Polanie - A ty pocałujesz mnie

A ty pocałujesz mnie

Polanie
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMLP 20
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: gatefold
 • Dodatkowa informacja: Radio Sessions & Rare Recordings 1965-1968, nakład limitowany, 100 egzemplarzy + 100 egzemplarzy wersji deluxe (z bookletem)
Niebiesko - Czarni - Adieu Tristesse

Adieu Tristesse

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SP-68
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1962
Niebiesko - Czarni - Czas jak rzeka

Czas jak rzeka

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N 0325
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1964
Polanie - Długo się znamy

Długo się znamy

Polanie
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMCD 69
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Dodatkowa informacja: Nagrania archiwalne z lat 1966-1968
Niebiesko - Czarni - Gdy odlatują bociany

Gdy odlatują bociany

Niebiesko - Czarni
Niebiesko - Czarni - Hej tam w dolinie

Hej tam w dolinie

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMCD 50
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: Nagrania archiwalne z lat 1964-1966
Niebiesko - Czarni - Hippy, Hippy Shake

Hippy, Hippy Shake

Niebiesko - Czarni
Niebiesko - Czarni - Ja po tobie nie płaczę

Ja po tobie nie płaczę

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N 0324
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1964
Niebiesko - Czarni - Jeszcze sen

Jeszcze sen

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N 0349
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1965
Niebiesko - Czarni - Koncert dla Ady

Koncert dla Ady

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Intersonus
 • Numer katalogowy: ISCD 050
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Niebiesko - Czarni - Locomotion

Locomotion

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N 0296
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1964
Stan Borys - Niczyj

Niczyj

Stan Borys
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: MTJCD 10176
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Niebiesko - Czarni - Niebiesko-Czarni na swojską nutę (1)

Niebiesko-Czarni na swojską nutę (1)

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N-0251
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1963
Niebiesko - Czarni - Niebiesko-Czarni na swojską nutę (2)

Niebiesko-Czarni na swojską nutę (2)

Niebiesko - Czarni
Niebiesko - Czarni - Niebiesko-Czarni w rytmie Madisona

Niebiesko-Czarni w rytmie Madisona

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SP-84
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1963
Niebiesko - Czarni - Niedziela będzie dla nas

Niedziela będzie dla nas

Niebiesko - Czarni
Polanie - Niedziela na wsi

Niedziela na wsi

Polanie
 • Wytwórnia: Veriton
 • Numer katalogowy: V-319
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1965
Polanie - Polanie

Polanie

Polanie
Polanie - Przyjdzie taki dzień

Przyjdzie taki dzień

Polanie
 • Wytwórnia: Veriton
 • Numer katalogowy: V-320
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1965
Niebiesko - Czarni - Red River Rock

Red River Rock

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SP-68
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1962
Niebiesko - Czarni - Red River Rock

Red River Rock

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SP-67
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1962
Niemen - Sen o Warszawie

Sen o Warszawie

Niemen
Stan Borys - Spacer dziką plażą

Spacer dziką plażą

Stan Borys
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: MTJCD 10335
 • EAN: 5906409103357
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Niebiesko - Czarni - Syg, Sygedyr

Syg, Sygedyr

Niebiesko - Czarni
Stan Borys - The Best

The Best

Stan Borys
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 90167
 • EAN: 5906409901670
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: metal box
Polanie - The Best Of

The Best Of

Polanie
 • Wytwórnia: Intersonus
 • Numer katalogowy: ISCD 024
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1991
Niebiesko - Czarni - The Peppermint Twist

The Peppermint Twist

Niebiesko - Czarni
Krzysztof Klenczon - The Show Never Ends

The Show Never Ends

Krzysztof Klenczon

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI