Wojciech Jabłoński
Muzyk

Biografia

Wojtek Jabłoń­ski (ur. 13 lipca 1977 w Warsza­wie) – muzyk rockowy, multiin­stru­men­ta­li­sta, kompo­zy­tor i produ­cent muzyczny.

Przygodę z muzyką rozpo­czął w wieku 7 lat.

W latach 2000–2003 był człon­kiem zespołu Buzu Squat. W latach 2004–2011 był człon­kiem zespołu Buldog.

Od 2008 roku nieprze­rwa­nie do dziś jest człon­kiem i gitarzy­stą polskie­go zespołu Kult. 

Brał także udział w nagra­niach solowych albumów Kazika. 

W styczniu 2020 rozpo­czął pracę nad solowym projek­tem muzycz­nym promu­ją­cym młode talenty '"iWojtek". W projek­cie wystę­pu­je w roli kompo­zy­to­ra, instru­men­ta­li­sty oraz producenta.

W marcu 2020 wspólnie z Kazikiem Staszew­skim nagrał płytę "Zaraza", która dzięki utworowi "Twój ból jest lepszy niż mój" stała się ogólno­pol­skim hitem i w przed­sprze­da­ży pokryła się złotem. Na płycie "Zaraza"' zagrał na wszyst­kich instru­men­tach za wyjąt­kiem klawi­szo­wych, tj. na gitarze akustycz­nej, gitarze elektrycz­nej, basie, perkusji. 

Piosenka "Twój ból jest lepszy niż mój" została jako singiel wydana 8 maja 2020 a 15 maja 2020 znalazła się na pierw­szym miejscu 1998. notowa­nia listy przebo­jów Programu Trzecie­go, które zostało następ­nie unieważ­nio­ne przez dyrekcję Polskie­go Radia Program III. 16 maja 2020 wyniki notowa­nia zniknęły z inter­ne­to­wej strony stacji. Tomasz Kowal­czew­ski, dyrektor i redaktor naczelny stacji, w wydanym 16 maja 2020 oświad­cze­niu stwier­dził, jakoby złamano regula­min listy, wprowa­dza­jąc utwór spoza zestawu do głoso­wa­nia oraz dokonano manipu­la­cji przy liczeniu oddanych głosów. Wskutek tego zdarze­nia prowa­dzą­cy od 35 lat listę Marek Niedź­wiec­ki podał do publicz­nej wiado­mo­ści infor­ma­cję o swoim odejściu z Polskie­go Radia, motywu­jąc je pomówie­niem go o nieuczci­wość w przygo­to­wa­niu audycji. Kowal­czew­ski zawiesił następ­nie dzien­ni­ka­rza Bartosza Gila, odpowie­dzial­ne­go za liczenie głosów słucha­czy, gdy ten nie zgodził się na podpi­sa­nie oświad­cze­nia, że ostatnie notowa­nie Listy Przebo­jów Radiowej Trójki zostało zmanipulowane.

Ma syna Bartłomieja.


Dyskografia 23

Kazik Staszewski - Bourbon mnie wypełnia

Bourbon mnie wypełnia

Kazik Staszewski
 • Wytwórnia: Luna Music
 • Numer katalogowy: LUNCD 093B-6
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
Buldog - Chrystus miasta

Chrystus miasta

Buldog
 • Wytwórnia: Buldog
 • Numer katalogowy: BULDOG 003
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Kazik - Czterdziesty pierwszy

Czterdziesty pierwszy

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD12/04
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2004
Kult - Hurra!

Hurra!

Kult
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP W 05/09
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2009
 • Dodatkowa informacja: 700 egzemplarzy
Kult - Karinga - Hurra! Suplement

Karinga - Hurra! Suplement

Kult
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP-LP 02/10
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2010
 • Dodatkowa informacja: 500 egzemplarzy
Kasia i Wojtek - Kasia i Wojtek

Kasia i Wojtek

Kasia i Wojtek
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 01/08
 • EAN: 5908294200814
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Buldog - Laudatores Temporis Acti

Laudatores Temporis Acti

Buldog
 • Wytwórnia: Kayax
 • Numer katalogowy: KAYAX 044
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Kult - Made In Poland

Made In Poland

Kult
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 10/17
 • EAN: 5909876541363
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2017
Kult - Made In Poland

Made In Poland

Kult
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 14/17
 • EAN: 5998877662023
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
Kult - Marysia

Marysia

Kult
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCDS 03/09
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2009
Kult - MTV Unplugged

MTV Unplugged

Kult
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 06/10
 • EAN: 5908294000001
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: super jewel box
Kult - MTV Unplugged

MTV Unplugged

Kult
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5908280000008
 • Nośnik: 3LP
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: box kolekcjonerski

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI