Wojciech Karolak
Muzyk

Biografia

Wojciech Krzysz­tof Karolak (ur. 28 maja 1939 w Warsza­wie) – polski muzyk jazzowy, pianista, kompo­zy­tor, sakso­fo­ni­sta altowy i tenorowy, aranżer, wirtuoz organów Hammonda. 

Jego żoną była Maria Czubaszek.

Życiorys

Urodził się w Warsza­wie jako syn profe­so­ra Akademii Sztuk Pięknych Jerzego Karolaka i Marii z domu Kotschy-Orwid, córki Józefa Orwida.

Kariera muzyczna Wojcie­cha Karolaka zaczęła się w 1958, kiedy nawiązał współ­pra­cę z zespołem Jazz Belie­vers, jako sakso­fo­ni­sta. W zespole tym wystę­po­wa­li także Jan Ptaszyn Wróblew­ski oraz Krzysz­tof Komeda. W latach 1959-60 grał na sakso­fo­nie w grupie The Wreckers pod kier. Andrzeja Trzaskowskiego.

W 1961 poświę­cił się grze na forte­pia­nie w zespole Andrzeja Kuryle­wi­cza. Współ­pra­co­wał także z Swing­te­tem Jerzego Matusz­kie­wi­cza. Był też aranże­rem i kompo­zy­to­rem Studia M-2 i Big Bandem Polskie­go Radia. W 1962 założył The Karolak Trio (wspólnie z Andrze­jem Dąbrow­skim) i wydał pierwszą autorską płytę. 

Od 1963 współ­pra­co­wał z Janem "Ptaszy­nem" Wróblew­skim w zespole Polish Jazz Quartet. W 1964, jako jego pianista wystąpił w odcinku specjal­nym niemiec­kie­go programu telewi­zyj­ne­go Jazz – gehört und gesehen (program pt. Jazz in Poland w reż. Janusza Majew­skie­go prezen­to­wał dokona­nia najważ­niej­szych wykonaw­ców krajowej sceny jazzowej). W 1966 wyjechał do Szwecji, gdzie dorabiał, grając w klubach i restau­ra­cjach. W 1973 stał się właści­cie­lem organów Hammonda-B3. W latach 1973-1978 współ­pra­co­wał z Janem Ptaszy­nem Wróblew­skim w zespole Mainstream.

W latach 80. XX wieku razem z Tomaszem Szukal­skim i Czesła­wem Bartkow­skim stworzył formację Time Killers. Wspólnie nagrali album, który został uznany (w ankiecie krytyków "Jazz Forum") za najlep­szą płytę jazzową dekady. Przez wiele lat współ­pra­co­wał z Januszem Munia­kiem, czego efektem była m.in. płyta Spotka­nie. W 1988 Karolak brał udział w nagraniu płyty Obywa­te­la GC Tak! Tak!, grał tam na organach Hammonda. Od lat 90. XX wieku współ­pra­co­wał regular­nie z Jarosła­wem Śmietaną, z którym nagrał kilka albumów. Udziela się także w projek­tach jazzo­wych Piotra Barona i Zbignie­wa Lewan­dow­skie­go, w projek­cie gospel Magdy Piskor­czyk W hołdzie Mahalii Jackson, a także wystę­pu­je jako członek zespołu Guitar Workshop Leszka Cichońskiego.

Ekspe­ry­men­to­wał również jako kompo­zy­tor muzyki filmowej. Jednym z obrazów, do którego pisał muzykę, była Konopiel­ka w reżyse­rii Witolda Leszczyń­skie­go, do której napisał m.in. bardzo charak­te­ry­stycz­ny motyw, oddający specy­fi­kę baroko­wej, polifo­nicz­nej muzyki organo­wej. Pisał też muzykę do tekstów żony. W 2007 roku pojawił się w filmie Ryś w roli Boogiewoogiewicza.

W 2007 został odzna­czo­ny Srebrnym Medalem "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis".

Wybrane kompozycje

Filmografia
 • 1981: Filip z konopi – muzyka, dyrygent
 • 1981: Konopiel­ka – muzyka
 • 1983: Bardzo spokojna wieś – muzyka
 • 1983: Szczę­śli­wy brzeg – muzyka, wykona­nie muzyki
 • 1984: Miłość z listy przebo­jów – muzyka, dyrygent (muzyka ilustracyjna)
 • 1985: Przyłbi­ce i kaptury – muzyka, wykona­nie muzyki
 • 1991: Niech żyje miłość – wykona­nie muzyki
 • Spektakle teatralne
 • Dekame­ron – muzyka
 • musical Drakula (libretto Ryszard Marek Groński, Antoni Marianowicz)
 • Ubu król – muzyka
 • Piosenki
 • "Ballada o spełnio­nych dniach" (sł. M. Czubaszek)
 • "Była sobie para" (sł. J. Kleyny, M. Czubaszek)
 • "Każdy as bierze raz" (sł. M. Czubaszek)
 • "Krótki metraż" (sł. M. Czubaszek)
 • "Lubię nas" (sł. A. Osiecka)
 • "Miłość jest jak niedzie­la" (sł. M. Czubaszek)
 • "Nie mów mi prawdy, kochanie" (sł. A. Kreczmar)
 • "Wyszłam za mąż – zaraz wracam" (sł. M. Czubaszek)
 • Spektakle teatralne
 • Dekame­ron – muzyka
 • musical Drakula (libretto Ryszard Marek Groński, Antoni Marianowicz)
 • Ubu król – muzyka
 • Piosenki
 • "Ballada o spełnio­nych dniach" (sł. M. Czubaszek)
 • "Była sobie para" (sł. J. Kleyny, M. Czubaszek)
 • "Każdy as bierze raz" (sł. M. Czubaszek)
 • "Krótki metraż" (sł. M. Czubaszek)
 • "Lubię nas" (sł. A. Osiecka)
 • "Miłość jest jak niedzie­la" (sł. M. Czubaszek)
 • "Nie mów mi prawdy, kochanie" (sł. A. Kreczmar)
 • "Wyszłam za mąż – zaraz wracam" (sł. M. Czubaszek)
 • Utwory instrumentalne

 • "Easy" – temat jazzowy
 • "Good Times, Bad Times" – temat jazzowy
 • "Moovin' South" – temat jazzowy
 • "Od początku przez środek do końca" – suita
 • "Seven For Five" – temat jazzowy
 • "Uwertura makabrycz­na"

 • Dyskografia 24

  Atrakcyjny Kazimierz - 25-Latka

  25-Latka

  Atrakcyjny Kazimierz
  • Wytwórnia: RKDF
  • Numer katalogowy: RKDF0025
  • EAN: 5905279259140
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2017
  • Opakowanie: digipack
  Stanisław Soyka - Blublula

  Blublula

  Stanisław Soyka
  Obywatel G. C. - Citizen G. C.

  Citizen G. C.

  Obywatel G. C.
  • Wytwórnia: ZPR-Records
  • Numer katalogowy: SP C.G. 003
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 1989
  Krzysztof Cugowski - Czerwony jak cegła

  Czerwony jak cegła

  Krzysztof Cugowski
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 371
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Krzysztof Cugowski - Dni, których nie znamy

  Dni, których nie znamy

  Krzysztof Cugowski
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 417
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Krzysztof Cugowski - Do Right Woman

  Do Right Woman

  Krzysztof Cugowski
  • Wytwórnia: Pomaton /​ Kamiling Co.
  • Numer katalogowy: PROMO CD 401
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Martyna Jakubowicz - Dziewczynka z pozytywką Edwarda

  Dziewczynka z pozytywką Edwarda

  Martyna Jakubowicz
  • Wytwórnia: Polton
  • Numer katalogowy: CDPL 079
  • EAN: 5902527007904
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  • Dodatkowa informacja: wersja czerwona
  Grube Ryby - Grube ryby

  Grube ryby

  Grube Ryby
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD DG 0532
  • EAN: 5907785030220
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: digipack
  Czterej Pazerni - Hipermarket

  Hipermarket

  Czterej Pazerni
  • Wytwórnia: Znienacka Records
  • Numer katalogowy: ZRCD001
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2002
  Krzysztof Cugowski - Integralnie

  Integralnie

  Krzysztof Cugowski
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5330762
  • EAN: 0724353307622
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  Krzysztof Cugowski - Jednego serca

  Jednego serca

  Krzysztof Cugowski
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 390
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Krzak - Krzak`i

  Krzak`i

  Krzak
  • Wytwórnia: Tonpress
  • Numer katalogowy: SX-T 24
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1983
  Krzak - Krzak`i

  Krzak`i

  Krzak
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0368
  • EAN: 5907785026803
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  Stanisław Soyka - Matko, która nas znasz...

  Matko, która nas znasz...

  Stanisław Soyka
  • Wytwórnia: Helicon
  • Numer katalogowy: HR 1009
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1982
  • Opakowanie: gatefold
  Anna Maria Jopek - Możliwe

  Możliwe

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 2060009312199 *
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2003
  • Opakowanie: slim case
  Dżem - Pamięci Pawła Bergera

  Pamięci Pawła Bergera

  Dżem
  • Wytwórnia: Dżem /​ Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 3882822
  • EAN: 0094638828228
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2007
  Sławek Wierzcholski - Piątek wieczorem

  Piątek wieczorem

  Sławek Wierzcholski
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 447
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  Atrakcyjny Kazimierz - Prawdziwa miłość

  Prawdziwa miłość

  Atrakcyjny Kazimierz
  • Wytwórnia: Polton
  • Numer katalogowy: CDPL 050
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1992
  Robert Chojnacki - Saxophonic

  Saxophonic

  Robert Chojnacki
  • Wytwórnia: Ferment
  • Numer katalogowy: 1732-8543-6
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2006
  • Dodatkowa informacja: wydanie specjalne
  Robert Chojnacki - Saxophonic

  Saxophonic

  Robert Chojnacki
  • Wytwórnia: Mister Sax
  • Numer katalogowy: MRSAX003
  • EAN: 5905912551464
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2006
  Leszek Cichoński - Sobą gram

  Sobą gram

  Leszek Cichoński
  • Wytwórnia: Luna Music
  • Numer katalogowy: LUNCD 267
  • EAN: 5900672922677
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digipack
  Anna Maria Jopek - Szeptem

  Szeptem

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Polygram Polska
  • Numer katalogowy: 558 558-2
  • EAN: 0731455858822
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 1998
  Obywatel G. C. - Tak! Tak!

  Tak! Tak!

  Obywatel G. C.
  Robert Chojnacki - The Best Of

  The Best Of

  Robert Chojnacki
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 2729230
  • EAN: 0602527292304
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: digipack

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI