Wojciech Korda
Muzyk

Biografia

Wojciech Korda, właści­wie Wojciech Kędziora (ur. 11 marca 1944 w Poznaniu) – polski wokali­sta rockowy, gitarzy­sta, kompo­zy­tor, współ­twór­ca muzyki pierw­szej polskiej rock-opery Naga.

Życiorys

Ukończył Zespół Szkół Geode­zyj­no-Drogo­wych w Poznaniu. W latach 1951–1957 śpiewał w poznań­skim Chórze Chłopię­cym Stefana Stuli­gro­sza. W zespole Niebie­sko-Czarni wystę­po­wał od stycznia 1964 do 30 czerwca 1976, czyli do chwili rozwią­za­nia. Następ­nie wystę­po­wał w duecie z żoną Adą Rusowicz w zespole Ada-Korda i Horda. W latach 80. i 90. wystę­po­wał w klubach krajów skandy­naw­skich i USA. Po powrocie konty­nu­ował występy wraz z Tomaszem Dziubiń­skim, z którym współ­pra­cu­je z przerwa­mi od 1959, i jego zespołem.

Jest laure­atem "Złotej Dziesiąt­ki" Festi­wa­lu Muzycz­nych Talentów w Szcze­ci­nie (1962), nagrody GKKFiT dla najlep­sze­go wykonaw­cy piosenki turystycz­nej na III Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu (1965), oraz "Złotego Kamer­to­nu" w 1991 – nagrody ustano­wio­nej przez redakcję Music News.

1 stycznia 1991 wracał z żoną Adą z koncertu w Warsza­wie, jako pasażer w samocho­dzie nowo pozna­nych znajo­mych, kiedy ich pojazd brał udział w wypadku drogowym pod Pozna­niem. Zginęli wszyscy poza Kordą. Ma dwójkę dzieci: syna Bartło­mie­ja (ur. 1977) i córkę Annę (ur. 1983).

11 kwietnia 2013 został odzna­czo­ny Złotym Krzyżem Zasługi za "zasługi w działal­no­ści na rzecz rozwoju kultury" i "osiągnię­cia artystycz­ne". Ceremo­nia odbyła się 14 stycznia 2014 w Pałacu Prezy­denc­kim w Warsza­wie. Wyróż­nie­nie w imieniu prezy­den­ta Broni­sła­wa Komorow­skie­go wręczył Maciej Klimczak, podse­kre­tarz stanu w Kance­la­rii Prezy­den­ta RP.


Dyskografia 38

Niebiesko - Czarni - 25 lat Niebiesko-Czarnych - Przeżyjmy to jeszcze raz

25 lat Niebiesko-Czarnych - Przeżyjmy to jeszcze raz

Niebiesko - Czarni
Niebiesko - Czarni - Adagio Cantabile

Adagio Cantabile

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMCD 51
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: Nagrania archiwalne z lat 1967-1969
Niebiesko - Czarni - Alarm

Alarm

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: XL 0410
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1967
Niebiesko - Czarni - Ballada ratuszowego zegara

Ballada ratuszowego zegara

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N 0380
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1965
Niebiesko - Czarni - Czas jak rzeka

Czas jak rzeka

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N 0325
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1964
Niebiesko - Czarni - Dom wschodzącego słońca

Dom wschodzącego słońca

Niebiesko - Czarni
Niebiesko - Czarni - Duży błąd

Duży błąd

Niebiesko - Czarni
Niebiesko - Czarni - Hej tam w dolinie

Hej tam w dolinie

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMCD 50
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: Nagrania archiwalne z lat 1964-1966
Niebiesko - Czarni - Here We Go Again

Here We Go Again

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N 0532
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1968
Niebiesko - Czarni - Hippy, Hippy Shake

Hippy, Hippy Shake

Niebiesko - Czarni
Niebiesko - Czarni - Ja i Ty i noc

Ja i Ty i noc

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SP-185
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1968
Niebiesko - Czarni - Ja po tobie nie płaczę

Ja po tobie nie płaczę

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N 0324
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1964
Niebiesko - Czarni - Jeszcze sen

Jeszcze sen

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N 0349
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1965
Niebiesko - Czarni - Koncert dla Ady

Koncert dla Ady

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Intersonus
 • Numer katalogowy: ISCD 050
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Niebiesko - Czarni - Live `68

Live `68

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Wydawnictwo 21
 • Numer katalogowy: 21.009
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Niebiesko - Czarni - Lot na Wenus

Lot na Wenus

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMLP 19
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2017
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 200 egzemplarzy (100 wer. deluxe + 100 wer. zwykła)
Niebiesko - Czarni - Mamy dla was kwiaty

Mamy dla was kwiaty

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: XL 0481
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1968
Niebiesko - Czarni - Mamy dla was kwiaty

Mamy dla was kwiaty

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SP-186
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1968
Niebiesko - Czarni - Mamy dla was kwiaty i Twarze

Mamy dla was kwiaty i Twarze

Niebiesko - Czarni
Ada & Korda - Masz na mnie sposób

Masz na mnie sposób

Ada & Korda
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SX 1830
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1979
Wojtek Korda - Mój świat Niebiesko - Czarny

Mój świat Niebiesko - Czarny

Wojtek Korda
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CDMTJ 11598
 • EAN: 5906409115985
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Wojtek Korda - Na betonie kwiaty nie rosną

Na betonie kwiaty nie rosną

Wojtek Korda
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5360522
 • EAN: 0724353605223
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Niebiesko - Czarni - Niebiesko-Czarni

Niebiesko-Czarni

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: XL 0331
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1966
Niebiesko - Czarni - Niebiesko-Czarni i Alarm

Niebiesko-Czarni i Alarm

Niebiesko - Czarni
Niebiesko - Czarni - Niedziela będzie dla nas

Niedziela będzie dla nas

Niebiesko - Czarni
Niebiesko - Czarni - Ostatni kosmyk nocy

Ostatni kosmyk nocy

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMCD 53
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: Nagrania archiwalne z lat 1971-1974
Niebiesko - Czarni - Płynie Wisła

Płynie Wisła

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N 0498
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1967
Wojtek Korda - Pod naszym niebem

Pod naszym niebem

Wojtek Korda
 • Wytwórnia: Polskie Nagrania "Muza"
 • Numer katalogowy: PNCD 1281
 • EAN: 5907783422812
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
Niebiesko - Czarni - Pożar w Kwaśniewicach

Pożar w Kwaśniewicach

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N 0536
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1967
Wojtek Korda - Radości i smutki

Radości i smutki

Wojtek Korda
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL-026
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1991
Maryla Rodowicz - Rarytasy cz. III 74 - 78

Rarytasy cz. III 74 - 78

Maryla Rodowicz
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 373 283 0
 • EAN: 0602537328307
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2013
Niebiesko - Czarni - Raz ją spotkałem

Raz ją spotkałem

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SP-174
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1967
Niebiesko - Czarni - Rock Opera Naga

Rock Opera Naga

Niebiesko - Czarni
Niebiesko - Czarni - Rock Opera Naga vol.1

Rock Opera Naga vol.1

Niebiesko - Czarni
Niebiesko - Czarni - Rock Opera Naga vol.2

Rock Opera Naga vol.2

Niebiesko - Czarni
Wojtek Korda - Sukces to przetrwanie

Sukces to przetrwanie

Wojtek Korda
 • Wytwórnia: MediaWay
 • Numer katalogowy: 2-0081
 • EAN: 5905133302159
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
Niebiesko - Czarni - Taka była moja dziewczyna

Taka była moja dziewczyna

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SP-139
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1966
Niebiesko - Czarni - Twarze

Twarze

Niebiesko - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: XL/SXL 0560
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1969

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI