Wojciech Łuczaj Pogorzelski
Muzyk

Biografia

Wojciech Łuczaj-Pogorzel­ski (ur. 25 lutego 1962) – polski muzyk rockowy, kompo­zy­tor, współ­za­ło­ży­ciel, lider i gitarzy­sta zespołu Oddział Zamknię­ty. Jedyny muzyk, który brał udział we wszyst­kich nagra­niach zespołu i zagrał wszyst­kie jego koncerty (z wyjąt­kiem okresu, w którym leczył złamanie ręki).

Życiorys

Urodził się w Warsza­wie, gdzie również się kształ­cił. W wieku 5–6 lat zafascy­no­wał się grą na gitarze, gdyż jego brat ciotecz­ny – Bolek Karol­czuk grał wówczas w małym kościół­ku w Górze Kalwarii podczas tzw. mszy beato­wych. Na przeło­mie lat 60. oraz 70. XX wieku, będąc dziec­kiem brał udział w nabożeń­stwach zostając w kościele po ich zakoń­cze­niu. Po mszy chłopcy zawsze grali utwory zespołów The Shadows, a także Deep Purple. 

W wieku sześciu lat zamiesz­kał w Warsza­wie na stałe. W tym samym czasie wujek sprezen­to­wał mu pierwszy instru­ment – mandolinę.

Karierę muzyczną jako gitarzy­sta solowy rozpo­czął w zespole Pająki, gdzie poznał basistę Pawła Mścisław­skie­go. Po rozpa­dzie kapeli, w 1979 roku wraz z Krzysz­to­fem Jaryczew­skim, Jarosła­wem Szlagow­skim oraz Pawłem Mścisław­skim założył zespół Oddział Zamknięty.

Na przeło­mie lat 1981/​82 współ­pra­co­wał z takimi artysta­mi jak Piotr Pastor Buldeski (jako Pastor Gang), Martyna Jakubo­wicz czy Tadeusz Nalepa.

W 1989 roku Pogorzel­ski zawiesił działal­ność Oddziału na rzecz solowego projektu muzycz­ne­go pod szyldem A YA GORE. Rok później wyjechał do Medio­la­nu na zapro­sze­nie EMI Music. 

Za namową osób trzecich, w 1992 roku reakty­wo­wał Oddział Zamknię­ty grając z nim po dzień dzisiej­szy. Pomimo licznych zmian perso­nal­nych jest jedynym człon­kiem grupy biorącym udział we wszyst­kich nagra­niach oraz koncer­tach zespołu.

W 2018 roku muzyk obcho­dził 40-lecie pracy artystycznej.


Dyskografia 14

Oddział Zamknięty - Co na to ludzie

Co na to ludzie

Oddział Zamknięty
 • Wytwórnia: Infos
 • Numer katalogowy: INFOS 0003
 • EAN: 5099750605929
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Oddział Zamknięty - Greatest Hits

Greatest Hits

Oddział Zamknięty
 • Wytwórnia: Sonic
 • Numer katalogowy: SON 75
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Oddział Zamknięty - Koncert w Stodole

Koncert w Stodole

Oddział Zamknięty
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP DVD 0116
 • EAN: 5907785029828
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: swing case
Mech - Mech

Mech

Mech
Oddział Zamknięty - Nie mów nie

Nie mów nie

Oddział Zamknięty
 • Wytwórnia: Infos
 • Numer katalogowy: 0002
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: slim case
Oddział Zamknięty - Oddział zamknięty

Oddział zamknięty

Oddział Zamknięty
Oddział Zamknięty - Parszywa 13

Parszywa 13

Oddział Zamknięty
 • Wytwórnia: ZPR-Records
 • Numer katalogowy: ZCD-027
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Oddział Zamknięty - Reda By Night

Reda By Night

Oddział Zamknięty
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: LPP - 023
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1985
Oddział Zamknięty - Świat jest dla ciebie

Świat jest dla ciebie

Oddział Zamknięty
 • Wytwórnia: Infos
 • Numer katalogowy: 0001
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Oddział Zamknięty - Szkoła naszym życiem jest

Szkoła naszym życiem jest

Oddział Zamknięty
 • Wytwórnia: ZPR-Records
 • Numer katalogowy: ZPR - S 04
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1997
 • Opakowanie: bez opakowania
Oddział Zamknięty - Terapia

Terapia

Oddział Zamknięty
 • Wytwórnia: Schubert Music
 • Numer katalogowy: SM 1004-2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Krzysztof Jaryczewski - Trudno powiedzieć

Trudno powiedzieć

Krzysztof Jaryczewski
 • Wytwórnia: Fonografika
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903292100319
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI