Wojciech Olszak
Muzyk

Biografia

Wojciech Olszak (ur. 7 listo­pa­da 1976 w Ciecha­no­wie) – polski produ­cent muzyczny, klawi­szo­wiec, reali­za­tor dźwięku, muzyk sesyjny, kompo­zy­tor, pianista. Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV.

Życiorys

W 1984 roku Olszak rozpo­czął edukację muzyczną w Państwo­wej Szkole Muzycz­nej I i II stopnia w Olszty­nie w klasie forte­pia­nu. W tym czasie zaczął także zajmować się muzyką rozryw­ko­wą, regular­nie koncer­tu­jąc regular­nie od roku 1985. Naukę konty­nu­ował od 1987 r. w Państwo­wej Szkole Muzycz­nej I stopnia w Warsza­wie, a potem w Państwo­wej Szkole Muzycz­nej II stopnia im. Fryde­ry­ka Chopina w Warsza­wie przy ul. Bednar­skiej w klasie forte­pia­nu prof. Teresy Manaster­skiej i prof. Pawła Skrzypka, oraz w klasie forte­pia­nu jazzo­we­go Andrzeja Jagodzińskiego.

W 1991 roku był jednym z założy­cie­li Big Bandu im. F. Chopina, z którego w 1992 roku powstał zespół Woobie Doobie w swym pierwot­nym składzie z Michałem Dąbrówką i Karimem Martu­se­wi­czem. W 1992 został liderem grupy Woobie Doobie, a w jej skład weszli: Michał Grymuza, Wojciech Pilichow­ski, Michał Dąbrówka, Mariusz "Fazi" Mielcza­rek i Marcin Nowakowski.

Od 1993 roku rozpo­czął stałą współ­pra­cę z Edytą Górniak, co zaowo­co­wa­ło nagranym przez muzyków Woobie Doobie multi­pla­ty­no­wym albumem Dotyk, którego Olszak wraz z Rafałem Paczkow­skim także był współ­pro­du­cen­tem. Olszak był także kompo­zy­to­rem jej utworów oraz kierow­ni­kiem muzycz­nym składu koncertowego.

W wieku 17 lat, jako pierwszy w Polsce podpisał umowę produ­cenc­ką z dużą wytwór­nią fonogra­ficz­ną. Od 1994 roku rozpo­czął regular­ną pracę jako produ­cent i muzyk sesyjny biorąc udział w nagra­niach wielu płyt. W tym samym roku założył firmę fonogra­ficz­ną Olszak Records, której nakładem ukazał się debiu­tanc­ki krążek Woobie Doobie – The Album.

W Kolej­nych latach pracował w studio muzycz­nym oraz koncer­to­wał z czołówką polskiej sceny. Wojciech Olszak na swym koncie ma setki zagra­nych koncer­tów na wielu scenach w Polsce oraz w takich krajach jak Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Holandia, Francja, Hiszpa­nia, Kanada czy USA. Brał udział w Festi­wa­lach Polskiej Piosenki w Opolu, Sopot Festival, Top Trendy czy Summer Jazz Days. W tamtym czasie rozpo­czął także współ­pra­cę aranżer­ską z Teatrem Buffo Janusza Stokłosy i Janusza Józefowicza.

Na stałe współ­pra­co­wał w składach koncer­to­wych m.in. Edyty Górniak (jako kierow­nik muzyczny w latach 1993–1996), Natalii Kukul­skiej (jako kierow­nik muzyczny w latach 1997–2000), Kasi Kowal­skiej (2002–2008), Lady Pank (od 1994) i Pilichow­ski Band (od 1994).

W 1998 roku powstało Woobie Doobie Studio, którego właści­cie­lem jest Olszak. Studio wyposa­żo­ne zostało w wiele vintage'owych analo­go­wych urządzeń oraz instru­men­tów. Ma ono charak­ter nieko­mer­cyj­ny, przezna­czo­ne jest tylko i wyłącz­nie do projek­tów muzyków Woobie Doobie oraz dla przyja­ciół grupy. Gośćmi Studia było wielu polskich artystów. Mnóstwo płyt nagra­nych w Woobie Doobie Studio osiągnę­ło status Złotych i Platy­no­wych Płyt. Także wiele płyt wypro­du­ko­wa­nych przez Wojtka było nomino­wa­nych do nagrody Fryde­ry­ka, a sam Wojciech Olszak dwukrot­nie – w 1997 i 1999 r. – w katego­rii "Produ­cent Muzyczny Roku".

Wraz z Cezarym Łasiczką utworzył dwie inter­ne­to­we stacje radiowe: Woobie Doobie Radio i Radio Muzango. Razem także tworzyli audycje radiowe nadawane na antenach: Tok FM, Roxy FM i Radia Opole.

Od czerwca do listo­pa­da 2007 pełnił funkcję dyrek­to­ra muzycz­ne­go w radiu Tok FM. Prowa­dził w Tok FM audycję muzyczną – Z niejed­ne­go pieca.

Od lutego do maja 2009 zasiadał w loży komen­ta­tor­skiej muzycz­ne­go programu "Hit Genera­tor", wraz z Edytą Jungow­ską i Zbignie­wem Hołdysem. Program był emito­wa­ny na antenie TVP2.

Współ­pra­co­wał z najwięk­szy­mi polskimi gwiaz­da­mi oraz świato­wy­mi sławami, takimi jak: Eric Marien­thal, Nathan East, Simon Phillips, Tommy Aldridge, czy Michał Urbaniak, który powie­dział kiedyś: "Zawsze gdy słyszę w Polsce jakąś ciekawą i dobrą muzykę, to potem okazuje się, że robił ją Wojtek Olszak".

Instrumentarium

Wojciech Olszak korzysta z bardzo bogatego instrumentarium.

Instrumenty studyjne
Instrumenty koncertowe
Instrumenty studyjne
Instrumenty koncertowe

Dyskografia 45

Krzysztof Cugowski - 50/70 Moje najważniejsze

50/70 Moje najważniejsze

Krzysztof Cugowski
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 384
 • EAN: 5902643883741
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2020
 • Opakowanie: digipack
Róże Europy - 8

8

Róże Europy
 • Wytwórnia: Box Music
 • Numer katalogowy: 00398090
 • EAN: 5904003980909
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
Lady Pank - Akustycznie

Akustycznie

Lady Pank
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 5104452
 • EAN: 0888751044524
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
Lady Pank - Akustycznie: Mała wojna

Akustycznie: Mała wojna

Lady Pank
 • Wytwórnia: Starling S.A.
 • Numer katalogowy: CD 002
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Silski - Alodium

Alodium

Silski
 • Wytwórnia: Sony BMG Music
 • Numer katalogowy: 7119002
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
Kasia Kowalska - Antidotum

Antidotum

Kasia Kowalska
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: slim case
Lady Pank - Ballady

Ballady

Lady Pank
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CDMTJ 11861
 • EAN: 5906409118610
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: digipack
Róże Europy - Bobry w sieci

Bobry w sieci

Róże Europy
 • Wytwórnia: Box Music
 • Numer katalogowy: PROMO CD 100
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Woobie Doobie - Bootla

Bootla

Woobie Doobie
Tomasz Łosowski - C.V.

C.V.

Tomasz Łosowski
 • Wytwórnia: SL Music
 • Numer katalogowy: 001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Tomasz Łosowski - C.V. - Remastered

C.V. - Remastered

Tomasz Łosowski
 • Wytwórnia: Soliton
 • Numer katalogowy: SL 845-2
 • EAN: 5901571098456
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2018
 • Dodatkowa informacja: CD2: Podkłady play-along dla perkusistów
Woobie Doobie - Dawne tańce i melodie

Dawne tańce i melodie

Woobie Doobie
 • Wytwórnia: Fonografika
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903292108520
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Tomasz Łosowski - Fusionland

Fusionland

Tomasz Łosowski
 • Wytwórnia: Soliton
 • Numer katalogowy: SL 501-2
 • EAN: 5901571095011
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
Lion Shepherd - Heat

Heat

Lion Shepherd
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 5278
 • EAN: 5908243452783
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
Lady Pank - LP 40

LP 40

Lady Pank
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903111495473
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2021
 • Opakowanie: digipack
Lady Pank - LP1

LP1

Lady Pank
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903111492519
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Lady Pank - Międzyzdroje

Międzyzdroje

Lady Pank
 • Wytwórnia: Starling S.A.
 • Numer katalogowy: CD 067
 • EAN: 5901119100672
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Kasia Kowalska - Mniejsze zło

Mniejsze zło

Kasia Kowalska
 • Wytwórnia: Pomaton EMI /​ Scena FM
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
IRA - Mocny

Mocny

IRA
 • Wytwórnia: El Mariachi Management
 • Numer katalogowy: EM001S
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Marek Kościkiewicz - Moment

Moment

Marek Kościkiewicz
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5956242
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Marcin Rozynek - Następny będziesz ty

Następny będziesz ty

Marcin Rozynek
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 5152652
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Kombi - Nowy album

Nowy album

Kombi
 • Wytwórnia: Fonografika
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5902249020625
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Lady Pank - Pani moich snów

Pani moich snów

Lady Pank
 • Wytwórnia: BMG Poland /​ Zic Zac
 • Numer katalogowy: BMGLOC0123
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: slim case
Kasia Kowalska - Pieprz i sól

Pieprz i sól

Kasia Kowalska
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: slim case
Roan - Przez cały dzień przez cały czas

Przez cały dzień przez cały czas

Roan
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5 33887 0
 • EAN: 0724353388706
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Kasia Kowalska - Samotna w wielkim mieście

Samotna w wielkim mieście

Kasia Kowalska
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 986-824 8
 • EAN: 0602498682487
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Robert Chojnacki - Saxophonic

Saxophonic

Robert Chojnacki
 • Wytwórnia: Ferment
 • Numer katalogowy: 1732-8543-6
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2006
 • Dodatkowa informacja: wydanie specjalne
Robert Chojnacki - Saxophonic

Saxophonic

Robert Chojnacki
 • Wytwórnia: Mister Sax
 • Numer katalogowy: MRSAX003
 • EAN: 5905912551464
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2006
Robert Chojnacki - Saxophonic

Saxophonic

Robert Chojnacki
 • Wytwórnia: Mister Sax
 • Numer katalogowy: MRSAX002
 • EAN: 5905912551457
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
Krzysztof Cugowski - Sen o dolinie - Koncert w Polskim Radiu Lublin

Sen o dolinie - Koncert w Polskim Radiu Lublin

Krzysztof Cugowski
 • Wytwórnia: Polskie Radio Lublin
 • Numer katalogowy: 08
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: digipack
Lady Pank - Sexy-Plexi

Sexy-Plexi

Lady Pank
 • Wytwórnia: BMG Poland /​ Zic Zac
 • Numer katalogowy: BMGLOC0109
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: slim case
Ścigani - Spiritus Movens

Spiritus Movens

Ścigani
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 153
 • EAN: 5903427874474
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Lady Pank - Stacja Warszawa

Stacja Warszawa

Lady Pank
 • Wytwórnia: BMG Poland /​ Zic Zac
 • Numer katalogowy: BMGLOC0112
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: slim case
Lady Pank - Strach się bać

Strach się bać

Lady Pank
 • Wytwórnia: Sony BMG Music
 • Numer katalogowy: 88697105032
 • EAN: 0886971050325
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: digibook
Lady Pank - Teraz

Teraz

Lady Pank
 • Wytwórnia: BMG Poland
 • Numer katalogowy: 617882
 • EAN: 0828766178821
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Woobie Doobie - The Album

The Album

Woobie Doobie
 • Wytwórnia: Olszak Records
 • Numer katalogowy: ORCD 001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Kasia Kowalska - To co dobre

To co dobre

Kasia Kowalska
Pi eR Dwa (ΠR2) - Transporter

Transporter

Pi eR Dwa (ΠR2)
 • Wytwórnia: Fonografika
 • Numer katalogowy: FCD 172
 • EAN: 5905912550894
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
IRA - Tu i teraz

Tu i teraz

IRA
Ukeje - Ukeje

Ukeje

Ukeje
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 372 711 3
 • EAN: 0602537271139
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Lady Pank - W transie

W transie

Lady Pank
 • Wytwórnia: Starling S.A.
 • Numer katalogowy: CD 170
 • EAN: 5901119101709
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 1997
Kasia Kowalska - Widzę twoją twarz

Widzę twoją twarz

Kasia Kowalska
 • Wytwórnia: Pomaton EMI /​ Scena FM
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Bracia (Cugowscy) - Zapamiętaj

Zapamiętaj

Bracia (Cugowscy)
 • Wytwórnia: Fonografika
 • Numer katalogowy: FCD 814
 • EAN: 5905912557367
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Lady Pank - Zimowe Graffiti

Zimowe Graffiti

Lady Pank
 • Wytwórnia: Starling S.A.
 • Numer katalogowy: CD 71
 • EAN: 5901119100719
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Lady Pank - Zimowe graffiti 2

Zimowe graffiti 2

Lady Pank
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 671 392 3
 • EAN: 0602567139232
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI