Wojciech Waglewski
Muzyk

Biografia

Wojciech Antoni Waglew­ski (ur. 21 kwietnia 1953 w Nowym Sączu) – polski gitarzy­sta, kompo­zy­tor, aranżer i produ­cent muzyczny. Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV oraz Polskiej Akademii Filmowej.

Syn Jerzego Waglew­skie­go. Żonaty z Grażyną, z którą ma dwóch synów, artystów hip-hopowych: Fisza (Bartosz, 1978) i Emade (Piotr, 1981).

Muzyczne początki

Studio­wał socjo­lo­gię. Począt­ko­wo grał w warszaw­skim klubie studenc­kim Alfa, skąd między innymi za namową Zbignie­wa Hołdysa, trafił do klubu Medyk.

{{CytatD

|I tak trafiłem w 1969 r. do Fatum, na miejsce zwolnio­ne przez Darka Kozakie­wi­cza, który nie tylko dla mnie był wtedy gwiazdą, "polskim Hendri­xem"… Ja także grałem z tą grupą hendri­xow­skie kompo­zy­cje, lecz mniej agresyw­nie niż Darek, clapto­now­ską techniką…

|Wojciech Waglewski|Magazyn Muzyczny, Voo Voo – konkret­ne zamówienie|width=50%

}}

… a ich wspólne muzyczne korzenie sprawią że 26 lat później spotkają się z Darkiem Kozakie­wi­czem przy okazji nagrania płyty Tribute to Eric Clapton.

Na początku lat 70. Waglew­ski przez krótki okres współ­pra­co­wał z Michałem Urbania­kiem, współ­two­rzył również zespoły Zen i Nirwana. Po okresie grania w klubach studenc­kich Waglew­ski z grupą muzyków o płynnym składzie ekspe­ry­men­to­wał z własnymi pomysła­mi kompo­zy­tor­ski­mi w klimacie zbliżo­ny­mi do twórczo­ści Mahavi­sh­nu Orche­stra. Jedno­cze­śnie jako muzyk sesyjny brał udział w nagraniu wielu płyt. Muzyczną karierę przerwa­ło wciele­nie Waglew­skie­go w 1978 roku do wojska.

Osjan

{{CytatD

|Kiedy posze­dłem do wojska nagle zacząłem myśleć nad tym wszyst­kim co dotych­czas robiłem, to był taki cios w głowę. Przypad­kiem wtedy zaplą­ta­łem się w zespół Osjan i jak się okazało nie był to przypa­dek, ponieważ była to grupa, z którą najdłu­żej praco­wa­łem i nauczy­łem się w niej bardzo dużo. Wówczas zerwałem z kręgiem profe­sjo­nal­nych muzyków i zacząłem się poruszać w zupełnie innym świecie, w obszarze innej muzyki. To był początek pewnego procesu, zacząłem nabierać pewności w tym co robiłem. (…) W Osjanie zostałem posta­wio­ny w takiej sytuacji, że po minimal­nej ilości prób, znala­złem się sam na scenie i musiałem zagrać 10 minut solo bez nagło­śnie­nia, tylko sama akustycz­na gitara. Wtedy musiałem zagrać jakieś ważne opowia­da­nie, nie najszyb­ciej czy najwol­niej tylko coś o sobie.

|Wojciech Waglewski|Miesięcznik Non Stop 1986|width=80%

}}

Hołdys, I Ching i MWNH

W latach 1982-1983 zachę­co­ny przez Zbignie­wa Hołdysa wziął udział w sesji I Ching, w ramach której Waglew­ski udzielał się nie tylko jako gitarzy­sta, ale również jako kompo­zy­tor (Milo), a nawet wokali­sta (Ja płonę z albumu I Ching).

{{CytatD

|Zbyszek zadecy­do­wał o tym, w sposób dosyć brutalny, za co mu jestem wdzięcz­ny do końca życia, że wydoby­łem z siebie głos. Było to moim marze­niem od dłuższe­go czasu i w chwili kiedy wreszcie wydoby­łem ten głos miałem już formułę całego grania.

|Wojciech Waglewski|Miesięcznik Non Stop 1986|width=80%

}}

Współ­pra­ca Waglew­ski-Hołdys przebie­ga­ła na tyle harmo­nij­nie, że po rozmo­wach w czasie wspólnie spędzo­nych wakacji muzycy posta­no­wi­li powołać do życia nowy zespół. W ten sposób z sesji I Ching wyłoniła się w roku 1984 grupa Morawski Waglew­ski Nowicki Hołdys.

Voo Voo

W roku 1985 w radio pojawiły się nagrania zapowia­da­ne jako "Morawski Waglew­ski Nowicki Hołdys bez Hołdysa", które następ­nie zaczęto sygnować inicja­ła­mi lidera, Wojtka Waglew­skie­go. W ten sposób w mediach rozpo­czął funkcjo­no­wa­nie zespół Voo Voo, z którym Wojciech Waglew­ski złączył niero­ze­rwal­nie następne lata swojej działal­no­ści, będąc nie tylko jego założy­cie­lem, ale i liderem.

Kariera solowa

Nieza­leż­nie od głównego nurtu swojej działal­no­ści z zespołem Voo Voo Waglew­ski konty­nu­ował działal­ność solową. Poza dedyko­wa­ną żonie Grażynie osobistą płytą Gra-Żonie kompo­no­wał muzykę teatral­ną i filmową, z czego część ukazała się na płytach (np. Jasne błękitne okna).

Współpraca z innymi artystami

Współ­pra­co­wał z takimi artysta­mi jak Raz, Dwa, Trzy, Kazik, T.Love, Martyna Jakubo­wicz, Renata Przemyk, Lech Janerka, Edyta Barto­sie­wicz, Atrak­cyj­ny Kazimierz, Justyna Stecz­kow­ska, Antonina Krzysz­toń, Natalia Korcza­kow­ska, Kayah, Maria Peszek, Plateau, Moniką Borzym czy AbradAb.

Specjal­no­ścią Wojtka Waglew­skie­go stały się duety. Wystę­po­wał m.in. z Tomaszem Stańką, Maciejem Maleń­czu­kiem, Mateuszem Pospie­szal­skim, Maciejem Sobcza­kiem, Bartkiem "Borutą" Łęczyc­kim. W planach ma płytę z Leszkiem Możdżerem.

Od 2008 roku wraz z synem Fiszem prowa­dzil audycję "Magiel Wagli" w Progra­mie III Polskie­go Radia. 25 marca 2020 roku po odejściu z Polskie Radio Program III m.in. Wojcie­cha Manna i Anny Gacek Wojciech Waglew­ski na Facebo­oko­wej grupie ogłosił zakoń­cze­nie programu. Od 14 lipca 2020 roku wraz z Fiszem prowadzi audycje "Wagle" na antenie Radia Nowy Świat.

Książki

W 2017 roku nakładem Wydaw­nic­twa Znak ukazała się książka Wagiel. Jeszcze wszystko będzie możliwe, będąca zapisem rozmów Wojcie­cha Waglew­skie­go z Wojcie­chem Bonowiczem.


Dyskografia 187

Jacek Skubikowski - ...jak cytrynę...

...jak cytrynę...

Jacek Skubikowski
 • Wytwórnia: Starling S.A.
 • Numer katalogowy: CD070
 • EAN: 5901119100702
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Chemia - 02

02

Chemia
 • Wytwórnia: Dobra Chemia Management
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903292101132
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digibook
Wiatraki - 1

1

Wiatraki
 • Wytwórnia: Polskie Nagrania "Muza"
 • Numer katalogowy: XL 0623
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1970
 • Opakowanie: gatefold
Zmaza - 2014 - 1992

2014 - 1992

Zmaza
 • Wytwórnia: Bez wydawcy /​ Not On Label
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 30 numerowanych egzemplarzy
Voo Voo - 21

21

Voo Voo
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 3593850
 • EAN: 0094635938500
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: digipack
Varius Manx - 25 Live

25 Live

Varius Manx
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 2085
 • EAN: 5907812245764
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Varius Manx - 25 Live

25 Live

Varius Manx
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 2071-2072
 • EAN: 5907812245771
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: Special Edition
Atrakcyjny Kazimierz - 25-Latka

25-Latka

Atrakcyjny Kazimierz
 • Wytwórnia: RKDF
 • Numer katalogowy: RKDF0025
 • EAN: 5905279259140
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
Voo Voo - 7

7

Voo Voo
 • Wytwórnia: ART2 Music
 • Numer katalogowy: ART2-028
 • EAN: 9788326824838
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digibook
Voo Voo - 7

7

Voo Voo
 • Wytwórnia: ART2 Music
 • Numer katalogowy: ART2-031
 • EAN: 5903111491543
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: gatefold
Art Rock - 81

81

Art Rock
 • Wytwórnia: Lynx Music
 • Numer katalogowy: LM 86 CD
 • EAN: 5908259313849
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
Maryla Rodowicz - Absolutnie nic

Absolutnie nic

Maryla Rodowicz
Tomasz Łosowski - Acoustic Trio

Acoustic Trio

Tomasz Łosowski
 • Wytwórnia: Soliton
 • Numer katalogowy: SL 420-2
 • EAN: 5901571094205
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
Voo Voo - Anawa 2020

Anawa 2020

Voo Voo
Sebastian Makowski - Atomowy łabędź

Atomowy łabędź

Sebastian Makowski
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 47-502206-10 / 502206 2
 • EAN: 5099750220627
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Biff - Attenzione Bambino

Attenzione Bambino

Biff
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 239
 • EAN: 5903427876133
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Voo Voo - Bang, Bang

Bang, Bang

Voo Voo
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 708
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2006
Voo Voo - Be

Be

Voo Voo
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: SAMPCS 11359 1
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
Kombii - C.D.

C.D.

Kombii
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 986 900 5
 • EAN: 0602498690055
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Kombii - C.D.

C.D.

Kombii
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 987 063 6
 • EAN: 0602498706367
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: super jewel box
 • Dodatkowa informacja: edycja kolekcjonerska
T.Love - Chłopaki nie płaczą

Chłopaki nie płaczą

T.Love
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 8216932
 • EAN: 0724382169321
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Klan - Chmura nad miastem - 1972-1994 Lost & Found Recordings

Chmura nad miastem - 1972-1994 Lost & Found Recordings

Klan
 • Wytwórnia: GAD Records
 • Numer katalogowy: GAD CD 066
 • EAN: 5901549197891
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
Voo Voo - Cudnie

Cudnie

Voo Voo
Voo Voo - Czajnik

Czajnik

Voo Voo
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: SCD 002
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1994
Voo Voo - Czas pomyka I

Czas pomyka I

Voo Voo
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: SAMPCS 13155 1
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
Raz, Dwa, Trzy - Cztery

Cztery

Raz, Dwa, Trzy
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: POM CD 067
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Chemia - Dobra chemia

Dobra chemia

Chemia
 • Wytwórnia: Fonografika
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5905912559262
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Formacja Nieżywych Schabuff - Dobre bo polskie

Dobre bo polskie

Formacja Nieżywych Schabuff
 • Wytwórnia: Magic Records
 • Numer katalogowy: 579 810 2
 • EAN: 0602557981025
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: slipcase
Jacek Skubikowski - Dobre miejsce dla naiwnych

Dobre miejsce dla naiwnych

Jacek Skubikowski
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5 33796 2
 • EAN: 0724353379629
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Voo Voo - Dobry wieczór

Dobry wieczór

Voo Voo
 • Wytwórnia: ART2 Music
 • Numer katalogowy: ART2-004
 • EAN: 9788326813771
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digibook
Voo Voo - Dobry wieczór

Dobry wieczór

Voo Voo
 • Wytwórnia: ART2 Music
 • Numer katalogowy: ART2-004
 • EAN: 5903111491147
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2015
Voo Voo - Dwójnia

Dwójnia

Voo Voo
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 671037 1
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
Atrakcyjny Kazimierz - Dzianina

Dzianina

Atrakcyjny Kazimierz
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: 536075 2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Atrakcyjny Kazimierz - Dzianina

Dzianina

Atrakcyjny Kazimierz
 • Wytwórnia: Polygram Polska
 • Numer katalogowy: 574 144 2
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1997
 • Opakowanie: slim case
Martyna Jakubowicz - Dziewczynka z pozytywką Edwarda

Dziewczynka z pozytywką Edwarda

Martyna Jakubowicz
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL 079
 • EAN: 5902527007904
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
 • Dodatkowa informacja: wersja czerwona
Stanisław Wenglorz - Dziś dotarłem do rozstajnych dróg

Dziś dotarłem do rozstajnych dróg

Stanisław Wenglorz
Voo Voo - Dziury w całym

Dziury w całym

Voo Voo
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: SAMPCS 10399 1
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
Sztywny Pal Azji - Emocje

Emocje

Sztywny Pal Azji
 • Wytwórnia: Asta
 • Numer katalogowy: ASTA 005
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1992
Sztywny Pal Azji - Emocje

Emocje

Sztywny Pal Azji
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 11324
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Voo Voo - F-1

F-1

Voo Voo
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 746
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2006
Blenders - Fankofil

Fankofil

Blenders
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 3984 20736 2
 • EAN: 0039842073620
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Voo Voo - Faza III

Faza III

Voo Voo
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: S-585
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1985
Voo Voo - Flota zjednoczonych sił

Flota zjednoczonych sił

Voo Voo
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 0630177042
 • EAN: 0006301770420
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Big Cyc - Frankenstein`s Children

Frankenstein`s Children

Big Cyc
Maryla Rodowicz - Full

Full

Maryla Rodowicz
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL 023
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1991
Voo Voo - Gdy będę miał dzwon

Gdy będę miał dzwon

Voo Voo
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: S-650
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1987
Ania Rusowicz - Genesis

Genesis

Ania Rusowicz
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 3770174
 • EAN: 0602537701742
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2013
Ania Rusowicz - Genesis

Genesis

Ania Rusowicz
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 375 681 8
 • EAN: 0602537568185
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Osjan - Głową w dół

Głową w dół

Osjan
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL-033
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1992
Voo Voo - Gold

Gold

Voo Voo
 • Wytwórnia: Koch International
 • Numer katalogowy: 51229-2
 • EAN: 0664125221926
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Wojciech Waglewski - Gra-żonie

Gra-żonie

Wojciech Waglewski
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL 014
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1991
Voo Voo - Gwiazdy polskiej muzyki lat 80

Gwiazdy polskiej muzyki lat 80

Voo Voo
 • Wytwórnia: TMM Polska
 • Numer katalogowy: TMMPL006-24
 • EAN: 9788375581669
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: digibook
 • Dodatkowa informacja: Przebojowa kolekcja Dziennika
Perfect - Historie nieznane 1971 - 1991

Historie nieznane 1971 - 1991

Perfect
 • Wytwórnia: Intersonus
 • Numer katalogowy: IS 062
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Homo Twist - Homo Twist

Homo Twist

Homo Twist
Hot Water - Hot Water

Hot Water

Hot Water
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL 067
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
I Ching - I Ching

I Ching

I Ching
 • Wytwórnia: Savitor
 • Numer katalogowy: SVT 008/009
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 1983
T.Love - I Hate Rock `n` Roll

I Hate Rock `n` Roll

T.Love
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 3575182
 • EAN: 0094635751826
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
C4030 - III

III

C4030
Wojciech Waglewski - Jasne błękitne okna

Jasne błękitne okna

Wojciech Waglewski
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 3854042
 • EAN: 0094638540427
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Dodatkowa informacja: O.S.T.
Voo Voo - Kalejdoskop

Kalejdoskop

Voo Voo
 • Wytwórnia: Music Corner Records
 • Numer katalogowy: MCRD 039
 • EAN: 0724352183623
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Voo Voo - Karnawał - Pozytywne myślenie

Karnawał - Pozytywne myślenie

Voo Voo
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 166
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
Mr Z`oob - Kawałek podłogi - Od początku

Kawałek podłogi - Od początku

Mr Z`oob
 • Wytwórnia: Sonic
 • Numer katalogowy: SON 216
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
Kobong - Kobong

Kobong

Kobong
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 770 257 3
 • EAN: 602577025730
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Maleńczuk & Waglewski - Koledzy

Koledzy

Maleńczuk & Waglewski
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: 978-83-7552-025-5
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
Martyna Jakubowicz - Kołysz mnie

Kołysz mnie

Martyna Jakubowicz
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: POM CD 028/029
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 1992
Voo Voo - Koncert

Koncert

Voo Voo
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: LPP 032
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1987
Voo Voo - Koncert Jarocin 2015

Koncert Jarocin 2015

Voo Voo
 • Wytwórnia: ART2 Music
 • Numer katalogowy: ART2 - 019
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: 30 lat Voo Voo
Kobong - Koncert Remont 1994

Koncert Remont 1994

Kobong
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 772 625 9
 • EAN: 0602577262593
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: gatefold
Voo Voo - Koncert w Janowcu

Koncert w Janowcu

Voo Voo
 • Wytwórnia: Kiton Art
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: książka z płytą
Voo Voo - Koncert w Łodzi

Koncert w Łodzi

Voo Voo
 • Wytwórnia: Loud Out Records
 • Numer katalogowy: CD7
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Voo Voo - Koncert w Trójce

Koncert w Trójce

Voo Voo
 • Wytwórnia: Music Corner Records
 • Numer katalogowy: MCRD 041
 • EAN: 0724352337026
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 1999
Voo Voo - Koncert w Trójce (Longplay)

Koncert w Trójce (Longplay)

Voo Voo
 • Wytwórnia: Music Corner Records
 • Numer katalogowy: MCRD 041
 • EAN: 0724352337026
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Voo Voo - Koncert w Trójce (Singiel)

Koncert w Trójce (Singiel)

Voo Voo
Józef Skrzek - Koncert żywiołów

Koncert żywiołów

Józef Skrzek
 • Wytwórnia: Wydawnictwo 21
 • Numer katalogowy: 21.019
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
KSU - KSU na 15 lecie!

KSU na 15 lecie!

KSU
 • Wytwórnia: Melissa
 • Numer katalogowy: MEL CD 0002
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
The Pau - Ku

Ku

The Pau
 • Wytwórnia: Mięty Pole
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digibook
L.Stadt - L.Story

L.Story

L.Stadt
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 316
 • EAN: 5902643880139
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
Świetliki - Las putas melancólicas

Las putas melancólicas

Świetliki
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 987 192-3
 • EAN: 0602498719237
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Świetliki - Las putas melancólicas y exclusives

Las putas melancólicas y exclusives

Świetliki
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 987 595-6
 • EAN: 0602498759561
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2005
Power Of Trinity - Legorock

Legorock

Power Of Trinity
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 5253
 • EAN: 5908243452530
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Dżem - List do R. na 12 głosów, vol.1

List do R. na 12 głosów, vol.1

Dżem
 • Wytwórnia: Ania Box Music
 • Numer katalogowy: ABM CD 041
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
IRA - Live 15-lecie

Live 15-lecie

IRA
 • Wytwórnia: El Mariachi Management
 • Numer katalogowy: EM004CD
 • Nośnik: 2CD+DVD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: digipack
Voo Voo - Łobi Jabi

Łobi Jabi

Voo Voo
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: CD-T 028
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Ewa Braun - Love Peace Noise

Love Peace Noise

Ewa Braun
 • Wytwórnia: NiktNicNieWie
 • Numer katalogowy: NNNW 18
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Ewa Braun - Love Peace Noise

Love Peace Noise

Ewa Braun
 • Wytwórnia: NiktNicNieWie
 • Numer katalogowy: NNNW 18
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1994
Czechoslovakia - Malimy

Malimy

Czechoslovakia
 • Wytwórnia: Bajkonur Records
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
Waglewski Fisz Emade - Matka Syn Bóg

Matka Syn Bóg

Waglewski Fisz Emade
 • Wytwórnia: ART2 Music
 • Numer katalogowy: ART2-001
 • EAN: 9788326812880
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digibook
Chemia - Matra

Matra

Chemia
 • Wytwórnia: Dobra Chemia Management
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Waglewski Fisz Emade - Męska muzyka

Męska muzyka

Waglewski Fisz Emade
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: K0384-RPK
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
Sorry Boys - Miłość

Miłość

Sorry Boys
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 354
 • EAN: 5902643882393
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: digipack
Voo Voo - Mimozaika

Mimozaika

Voo Voo
 • Wytwórnia: Jam
 • Numer katalogowy: CD 0691
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1991
Tomasz Budzyński - Mor

Mor

Tomasz Budzyński
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0727 DG
 • EAN: 5907785038042
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Voo Voo - Muzyka do filmu `Seszele`

Muzyka do filmu `Seszele`

Voo Voo
 • Wytwórnia: Poljazz
 • Numer katalogowy: PSJ 276
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1990
Osjan - Muzyka fruwającej ryby

Muzyka fruwającej ryby

Osjan
 • Wytwórnia: Milo Records
 • Numer katalogowy: MR 102
 • EAN: 5908260400507
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Wojciech Waglewski - Muzyka od środka

Muzyka od środka

Wojciech Waglewski
Raz, Dwa, Trzy - Muzyka z talerzyka

Muzyka z talerzyka

Raz, Dwa, Trzy
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5254062
 • EAN: 0724352540624
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Voo Voo - Muzyka ze słowami

Muzyka ze słowami

Voo Voo
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 507641 2
 • EAN: 5099750764121
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
 • Dodatkowa informacja: feat. Maria i Jan Peszek
Voo Voo - Mydło powidło

Mydło powidło

Voo Voo
Voo Voo - Nabroiło się

Nabroiło się

Voo Voo
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: SAMPCS 9480 1
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
Voo Voo - Nabroiło się

Nabroiło się

Voo Voo
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: 4628881
 • EAN: 0825646288816
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
Voo Voo - Nabroiło się (1986 - 2021)

Nabroiło się (1986 - 2021)

Voo Voo
 • Wytwórnia: ART2 Music
 • Numer katalogowy: ART2-050
 • EAN: 5904067870093
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2021
 • Opakowanie: digipack
Elektryczne Gitary - Największe przeboje

Największe przeboje

Elektryczne Gitary
 • Wytwórnia: Sony BMG Music
 • Numer katalogowy: 7164932
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Dodatkowa informacja: Gwiazdy XX wieku
Voo Voo - Nie spać

Nie spać

Voo Voo
Voo Voo - Nim stanie się tak jak gdyby nigdy nic nie było

Nim stanie się tak jak gdyby nigdy nic nie było

Voo Voo
Voo Voo - Nowa płyta

Nowa płyta

Voo Voo
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: J0613-RPK
 • EAN: 9788326807657
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digibook
Kumka Olik - Nowy koniec świata

Nowy koniec świata

Kumka Olik
 • Wytwórnia: Isound Labels
 • Numer katalogowy: IA006CD
 • EAN: 5906485781449
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
Variete - Nowy materiał

Nowy materiał

Variete
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 8 73985 2
 • EAN: 724387398528
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
IRA - Ogień

Ogień

IRA
Voo Voo - Omal nie pękła łepetyna

Omal nie pękła łepetyna

Voo Voo
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: SAMPCS 11254 1
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
Marcin Rozynek - On Off

On Off

Marcin Rozynek
 • Wytwórnia: Sony BMG Music
 • Numer katalogowy: 6898322
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: digipack
Voo Voo - Oov Oov

Oov Oov

Voo Voo
 • Wytwórnia: Music Corner Records
 • Numer katalogowy: MCRD 036
 • EAN: 0724349629028
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Oranżada - Oranżada

Oranżada

Oranżada
 • Wytwórnia: Ars Mundi
 • Numer katalogowy: AMS038-2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Osjan - Ossian

Ossian

Osjan
 • Wytwórnia: Poljazz
 • Numer katalogowy: PSJ-90
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1980
Agressiva 69 - Out

Out

Agressiva 69
 • Wytwórnia: 2.47 Records
 • Numer katalogowy: CD 069
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: digipack
Metus - Out Of Time

Out Of Time

Metus
 • Wytwórnia: Antidotum Records
 • Numer katalogowy: ANT 01 2CD-DG
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Józef Skrzek - Pamiętnik Karoliny

Pamiętnik Karoliny

Józef Skrzek
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SLP - 4003
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1978
Józef Skrzek - Pamiętnik Karoliny

Pamiętnik Karoliny

Józef Skrzek
 • Wytwórnia: Oskar
 • Numer katalogowy: 1025 CD
 • EAN: 5907811102525
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Józef Skrzek - Pamiętnik Karoliny

Pamiętnik Karoliny

Józef Skrzek
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0535
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Viator 1973 - 2007
Maleńczuk - Pan Maleńczuk

Pan Maleńczuk

Maleńczuk
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 3794692
 • EAN: 0094637946923
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
Voo Voo - Papierosy i gin

Papierosy i gin

Voo Voo
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 720
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2006
Martyna Jakubowicz - Patchwork

Patchwork

Martyna Jakubowicz
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 119
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1991
Sebastian Makowski - Perła

Perła

Sebastian Makowski
Voo Voo - Placówka `44

Placówka `44

Voo Voo
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 9788326822667
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digibook
Voo Voo - Płyta

Płyta

Voo Voo
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 506259-2
 • EAN: 5099750625927
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: digipack
Voo Voo - Płyta z muzyką

Płyta z muzyką

Voo Voo
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 5019322
 • EAN: 5099750193228
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Osjan - Po Prostu

Po Prostu

Osjan
 • Wytwórnia: Kiton Art
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Blenders - Poniedziałek

Poniedziałek

Blenders
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: SCD 047
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1997
 • Opakowanie: slim case
Variete - PPA Wrocław 2015

PPA Wrocław 2015

Variete
 • Wytwórnia: 2.47 Records
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 0825646012541
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
Variete - PPA Wrocław 2015

PPA Wrocław 2015

Variete
 • Wytwórnia: 2.47 Records
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: slim case
Atrakcyjny Kazimierz - Prawdziwa miłość

Prawdziwa miłość

Atrakcyjny Kazimierz
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL 050
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1992
Plateau - Projekt Grechuta

Projekt Grechuta

Plateau
 • Wytwórnia: 4ever Music
 • Numer katalogowy: 202
 • EAN: 5907592140464
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Martyna Jakubowicz - Prosta piosenka

Prosta piosenka

Martyna Jakubowicz
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 478 201 8
 • EAN: 0602547820181
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Voo Voo - Przy lampce

Przy lampce

Voo Voo
 • Wytwórnia: ART2 Music
 • Numer katalogowy: ART2 - 018
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: 30 lat Voo Voo
Zmaza - Przystanek Woodstock 2014

Przystanek Woodstock 2014

Zmaza
 • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
 • Numer katalogowy: TZ 056
 • EAN: 5906737579657
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: CD 2: koncert zespołu The Bill
Stanisław Soyka - Radioaktywny

Radioaktywny

Stanisław Soyka
Voo Voo - Rapatapa to ja

Rapatapa to ja

Voo Voo
Voo Voo - Rapatapa to ja

Rapatapa to ja

Voo Voo
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL-082
 • EAN: 5902527008208
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
 • Opakowanie: digipack
Renata Przemyk - Renata Przemyk i mężczyźni

Renata Przemyk i mężczyźni

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903111494612
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2020
 • Opakowanie: digipack
Tymon & The Transistors - Rock`n`roll

Rock`n`roll

Tymon & The Transistors
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 9788326813672
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digibook
Osjan - Roots

Roots

Osjan
 • Wytwórnia: Espe Musik (DE)
 • Numer katalogowy: EM 8310
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1983
Voo Voo - Różne piosenki

Różne piosenki

Voo Voo
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: MTJ 00141
 • EAN: 5906409101025
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Indukti - S.U.S.A.R.

S.U.S.A.R.

Indukti
 • Wytwórnia: Sunspot Records (US)
 • Numer katalogowy: Sunspot INDK - 001
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2013
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, numerowany
Voo Voo - Samo Voo Voo

Samo Voo Voo

Voo Voo
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 2438922
 • EAN: 5099924389228
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Janusz Radek - Serwus Madonna

Serwus Madonna

Janusz Radek
 • Wytwórnia: Magic Records
 • Numer katalogowy: 982 012 5
 • EAN: 0602498201251
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Elektryczne Gitary - Sława - de best 2

Sława - de best 2

Elektryczne Gitary
 • Wytwórnia: BMG Ariola PL
 • Numer katalogowy: 161 485-2
 • EAN: 0743216148523
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Voo Voo - Sno-powiązałka

Sno-powiązałka

Voo Voo
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: PLP0052
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1987
Kura - Socjotechnika

Socjotechnika

Kura
 • Wytwórnia: Luna Music
 • Numer katalogowy: LUNCD 012
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Kazik - Spalam się

Spalam się

Kazik
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: ALP - 075
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1991
Spooko - Spooko, to tylko płyta

Spooko, to tylko płyta

Spooko
Jacek Skubikowski - Squbik - Rożne numery

Squbik - Rożne numery

Jacek Skubikowski
 • Wytwórnia: ZPR-Records
 • Numer katalogowy: ZCD - 030
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Raz, Dwa, Trzy - Sufit

Sufit

Raz, Dwa, Trzy
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: POM CD 086
 • EAN: 5903110137121
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Voo Voo - Suwałki Blues Festival 2015

Suwałki Blues Festival 2015

Voo Voo
 • Wytwórnia: ART2 Music
 • Numer katalogowy: ART2-023
 • EAN: 5903111491239
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Patrycja Markowska - Świat się pomylił

Świat się pomylił

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5097532
 • EAN: 5099950975327
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
Patrycja Markowska - Świat się pomylił

Świat się pomylił

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 2662922
 • EAN: 5099926629223
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: super jewel box
Morawski Waglewski Nowicki Hołdys - Świnie

Świnie

Morawski Waglewski Nowicki Hołdys
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: LPP 020
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1985
Muniek - Syn miasta

Syn miasta

Muniek
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903111493950
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: digipack
Wojciech Waglewski - The Best & The Rest

The Best & The Rest

Wojciech Waglewski
 • Wytwórnia: QM Music
 • Numer katalogowy: 2175071
 • EAN: 3770002175071
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Krzysztof Klenczon - The Complete Recordings 1970-1972

The Complete Recordings 1970-1972

Krzysztof Klenczon
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMCD 29/30
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Zmaza - To nie my

To nie my

Zmaza
Voo Voo - Trójdźwięki

Trójdźwięki

Voo Voo
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 5192232
 • EAN: 5099751922322
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: digipack
Voo Voo - Trójka Live!

Trójka Live!

Voo Voo
Martyna Jakubowicz - Tylko Dylan

Tylko Dylan

Martyna Jakubowicz
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 5197572
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Renata Przemyk - Tylko kobieta

Tylko kobieta

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 308 CD
 • EAN: 5099748409027
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Enej - Ulice

Ulice

Enej
 • Wytwórnia: Lou & Rocked Boys Records
 • Numer katalogowy: LOU 052 CD
 • EAN: 5904259352567
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Power Of Trinity - Ultramagnetic

Ultramagnetic

Power Of Trinity
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 679 306 4
 • EAN: 0602567930648
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
Voo Voo - Voo Voo

Voo Voo

Voo Voo
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: PLP0025
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1986
Voo Voo - Voo Voo i Haydamaky

Voo Voo i Haydamaky

Voo Voo
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: J0418-RPK
 • EAN: 9788375525687
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digibook
Voo Voo - Voo Voo z kobietami

Voo Voo z kobietami

Voo Voo
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 5128782
 • EAN: 5099751287827
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: digipack
Agressiva 69 - W służbie industrialu

W służbie industrialu

Agressiva 69
 • Wytwórnia: 2.47 Records
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Elektryczne Gitary - Wielka radość

Wielka radość

Elektryczne Gitary
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: ZIC 0012
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1992
Kayah - Wiosna przyjdzie i tak

Wiosna przyjdzie i tak

Kayah
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 355
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Voo Voo - Wizyta I

Wizyta I

Voo Voo
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SPP 0013
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1985
Hot Water - Wolne od świąt

Wolne od świąt

Hot Water
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL 080
 • EAN: 5902527008000
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Voo Voo - Wszyscy muzycy to wojownicy

Wszyscy muzycy to wojownicy

Voo Voo
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 9471672
 • EAN: 5099994716726
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Zmaza - Wtorek

Wtorek

Zmaza
 • Wytwórnia: Lou & Rocked Boys Records
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Voo Voo - Wzgórze

Wzgórze

Voo Voo
Voo Voo - XX Cz. 1

XX Cz. 1

Voo Voo
 • Wytwórnia: Sony BMG Music
 • Numer katalogowy: 5200349
 • EAN: 5099752003495
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: digipack
YeShe - YeShe

YeShe

YeShe
 • Wytwórnia: Offmusic
 • Numer katalogowy: OM 001
 • EAN: 5906245738010
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Big Cyc - Z partyjnym pozdrowieniem

Z partyjnym pozdrowieniem

Big Cyc
Voo Voo - Z środy na czwartek

Z środy na czwartek

Voo Voo
Voo Voo - Za niebawem

Za niebawem

Voo Voo
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903111492953
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: digipack
Voo Voo - Zaćmienie piątego słońca

Zaćmienie piątego słońca

Voo Voo
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: POM CD 011
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1992
Voo Voo - Zapłacono

Zapłacono

Voo Voo
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL-068
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Voo Voo - Zbiera mi się

Zbiera mi się

Voo Voo
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 699
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2006
Voo Voo - Zejdź ze mnie

Zejdź ze mnie

Voo Voo
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: SAMPCS 11122 1
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
Voo Voo - Zespół gitar elektrycznych

Zespół gitar elektrycznych

Voo Voo
 • Wytwórnia: Digiton
 • Numer katalogowy: DIG 105
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1991
Wojciech Waglewski - Zlepka

Zlepka

Wojciech Waglewski
 • Wytwórnia: Box Music
 • Numer katalogowy: 003980954/2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Dodatkowa informacja: Muzyka filmowa

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI