Zbigniew Wegehaupt
Muzyk

Biografia

Zbigniew Jan Wegehaupt (ur. 9 sierpnia 1954 w Katowi­cach, zm. 13 stycznia 2012 w Warsza­wie) – polski kontra­ba­si­sta jazzowy.

Według czytel­ni­ków magazynu Jazz Forum wielo­krot­nie był uznawany za najlep­sze­go kontra­ba­si­stę na polskiej scenie jazzowej. Grał z takimi polskimi muzykami jazzo­wy­mi jak: Janem "Ptaszy­nem" Wróblew­skim, Zbignie­wem Seifer­tem, Tomaszem Stańko, Januszem Munia­kiem, Andrze­jem Kuryle­wi­czem, Jerzym Satanow­skim, Zbignie­wem Namysłow­skim, Wojcie­chem Karolakiem.

Brał udział w wielu festi­wa­lach jazzo­wych w kraju i na świecie: Jazz Jamboree, Warsaw Summer Jazz Days, Festi­wa­lu Jazzowym w Hadze, Red Sea Jazz Festiwal, Bilbao Jazz Festiwal, Festi­wa­lu Jazzowym w Düsseldorfie. 

Nagrał jako muzyk studyjny kilka­dzie­siąt płyt z kręgu muzyki jazzowej, rozryw­ko­wej i filmowej. Jest też autorem muzyki do filmu Tuchomie - 20 Ha Sztuki.

Życiorys

Był absol­wen­tem klasy kontra­ba­su Wydziału Instru­men­tal­ne­go PWSM w Katowicach. 

W ostat­nich latach prowa­dził klasę kontra­ba­su na Wydziale Jazzu w Państwo­wej Szkole Muzycz­nej II st. przy ul. Bednar­skiej w Warszawie.

Pierwsze sukcesy zaczął odnosić w połowie lat 70. w kwarte­cie Wojcie­cha Gogolewskiego.

Później współ­pra­co­wał m.in. z Trio Kazimie­rza Jonkisza, zespołem Zbignie­wa Seiferta, kwarte­tem Jana Ptaszyna Wróblew­skie­go, grupą Jarka Śmietany Extra Ball. Grał również z amery­kań­ski­mi muzykami: sakso­fo­ni­stą Rickiem Colem oraz tręba­czem Clarkiem Terry.

W początku lat 80. współ­pra­co­wał przy nagraniu płyt Stani­sła­wa Sojki: Blublula, Sojka Sings Elling­ton oraz Matko, która nas znasz. Pod koniec lat 80. grał w Kwarte­cie Zbignie­wa Namysłowskiego.

W latach 90 koncer­to­wał m.in. z Henry­kiem Miśkie­wi­czem, Krzesi­mi­rem Dębskim, Januszem Munia­kiem, Andrze­jem Kurylewiczem. 

W 1992 roku uczest­ni­czył jako muzyk w nagry­wa­niu płyty Grzego­rza Ciechow­skie­go Obywatel świata.

Jego solowy projekt z 2007 roku zatytu­ło­wa­ny został Kwartet Tota, a grali w nim Jerzy Małek, Marcin Masecki i Ziw Rawic. Płyta z 2008 r. pod tym tytułem zawiera w całości autor­skie kompo­zy­cje Wegehaup­ta. Oceniony on został przez krytyków jako najlep­szy z trzech autor­skich albumów Wegehaupta.

W roku 2009 nagrał wraz z Jarkiem Śmietaną płytę z kompo­zy­cja­mi Zbignie­wa Seiferta pt. A Tribute To Zbigniew Seifert. W paździer­ni­ku 2001, w Studio Buffo (wraz z m.innymi Henry­kiem Miśkie­wi­czem, Jarosła­wem Śmietaną) brał udział w nagraniu płyty Ryszarda Rynkow­skie­go "Intymnie".

Nagrody w konkursach

 • I nagroda – Konkurs Impro­wi­za­cji Jazzowej – AM Katowice (1974)
 • II Nagroda i Wyróż­nie­nie Indywi­du­al­ne – Jazz nad Odrą (1976)
 • Odznaczenia

 • Brązowy Medal "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis" w dziedzi­nie muzyki nadany w roku 2008.

 • Dyskografia 12

  Anna Maria Jopek - Barefoot

  Barefoot

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Emarcy Records (UK)
  • Numer katalogowy: 0162992
  • EAN: 0044001629921
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2002
  Stanisław Soyka - Blublula

  Blublula

  Stanisław Soyka
  Anna Maria Jopek - Bosa

  Bosa

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 159 592-2
  • EAN: 0601215959222
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  Nocna Zmiana Bluesa - Co tylko chcesz

  Co tylko chcesz

  Nocna Zmiana Bluesa
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 8528682
  • EAN: 0724385286827
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1996
  Varius Manx - End

  End

  Varius Manx
  Maryla Rodowicz - Marysia biesiadna

  Marysia biesiadna

  Maryla Rodowicz
  • Wytwórnia: Tra - La - La
  • Numer katalogowy: 528 365-2
  • EAN: 0731452836526
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Stanisław Soyka - Matko, która nas znasz...

  Matko, która nas znasz...

  Stanisław Soyka
  • Wytwórnia: Helicon
  • Numer katalogowy: HR 1009
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1982
  • Opakowanie: gatefold
  Hey - Moja i twoja nadzieja

  Moja i twoja nadzieja

  Hey
  • Wytwórnia: Polygram Polska
  • Numer katalogowy: 011 384-2
  • EAN: 0044001138423
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1997
  • Opakowanie: slim case
  Obywatel G. C. - Obywatel świata

  Obywatel świata

  Obywatel G. C.
  • Wytwórnia: Arston
  • Numer katalogowy: ALP-074
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1992
  Anna Maria Jopek - Przed rozstaniem

  Przed rozstaniem

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Polygram Polska
  • Numer katalogowy: 566 049-2
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 1998
  • Opakowanie: digipack
  Anna Maria Jopek - Szeptem

  Szeptem

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Polygram Polska
  • Numer katalogowy: 558 558-2
  • EAN: 0731455858822
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 1998
  Varius Manx - The New Shape

  The New Shape

  Varius Manx
  • Wytwórnia: SPV Poland
  • Numer katalogowy: 084 - 150052
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI