Zbigniew Wodecki
Muzyk

Biografia

Zbigniew Stani­sław Wodecki (ur. 6 maja 1950 w Krakowie lub Łaziskach, zm. 22 maja 2017 w Warsza­wie) – polski piosen­karz, muzyk (multiin­stru­men­ta­li­sta – grał na skrzyp­cach, trąbce i forte­pia­nie), kompo­zy­tor, aranżer, aktor i prezen­ter telewi­zyj­ny, honorowy obywatel gminy Godów.

Wczesne lata

Jako miejsce jego urodze­nia część źródeł, jak również sam artysta, podawała KrakówKraków jest obecnie wymie­nio­ny na stronie domowej Zbignie­wa Wodec­kie­go; do lutego 2008 roku w biogra­fii podawano jako miejsce urodze­nia Łaziska., natomiast inne – Łaziska w gminie Godów (na Górnym Śląsku, nieda­le­ko Wodzi­sła­wia Śląskie­go), skąd pocho­dzi­ła jego rodzina. Był synem Józefa Wodec­kie­go (1911–1980), trębacza orkie­stry symfo­nicz­nej Polskie­go Radia i Telewi­zji w Krakowie, później PR w Krakowie i Ireny z domu Bylica (1921–1974).

Związki z muzyką rozpo­czął już w wieku 5 lat. Z wyróż­nie­niem ukończył Państwo­wą Szkołę Muzyczną II st. im. W. Żeleń­skie­go przy ulicy Baszto­wej w Krakowie, w klasie skrzy­piec Juliusza Webera.

Kariera

Pierwot­nie, od końca lat 60., był związany z kabare­tem Piwnica pod Baranami i zespołem Anawa, a także z orkie­strą symfo­nicz­ną Polskie­go Radia i Krakow­ską Orkie­strą Kameral­ną. W latach 1968–1973 akompa­nio­wał Ewie Demarczyk.

W 1972 roku zadebiu­to­wał jako piosen­karz na festi­wa­lu w Opolu. Odniósł sukcesy na wielu festi­wa­lach (Rostock, Praga, Słonecz­ny Brzeg – nagroda za wykona­nie piosenki bułgar­skiej w 1984 roku, Sopot). Najwięk­sze przeboje artysty to: "Chałupy Welcome to", "Lubię wracać tam, gdzie byłem", "Z Tobą chcę oglądać świat" (duet ze Zdzisła­wą Sośnicką), "Zacznij od Bacha", "Izolda", "Opowia­daj mi tak". Popular­ność przynio­sły mu także wykona­nia piosenek tytuło­wych z animacji Pszczół­ka MajaRudolf czerwo­no­no­sy renifer.

Wystę­po­wał w kabare­cie z Zenonem Laskowikiem.

W 2000 roku wystąpił też w reklamie MK Café. W 2016 roku zagrał samego siebie w serialu "Świat według Kiepskich"

Był jednym z jurorów w polskiej edycji programu Taniec z gwiaz­da­mi (edycje I–XII). W stacji TVN prowa­dził programy: Droga do Gwiazd, Twoja Droga do Gwiazd i koncert Zakochaj­my się jeszcze raz.

Śmierć i pogrzeb

8 maja 2017, wskutek kompli­ka­cji po wszcze­pie­niu pomosto­wa­nia aortalno-wieńco­we­go, artysta przeszedł udar mózgu. Od tamtej pory przeby­wał w śpiączce, w tym czasie zacho­ro­wał także na zapale­nie płuc. 

Zmarł 22 maja 2017 w Wojsko­wym Insty­tu­cie Medycz­nym przy ul.Szaserów w Warszawie.

30 maja 2017, w dzień pogrzebu, dla uhono­ro­wa­nia Zbignie­wa Wodec­kie­go, z Wieży Mariac­kiej rozbrzmia­ły dźwięki utworu Louisa Armstron­ga, What a Wonder­ful World. Mszy świętej w Bazylice Wniebo­wzię­cia Najświęt­szej Maryi Panny, przewod­ni­czył ks. prof. biskup Tadeusz Pieronek w konce­le­brze razem z archi­pre­zbi­te­rem bazyliki ks. infuła­tem Dariu­szem Rasiem, emery­to­wa­nym archi­pre­zbi­te­rem bazyliki, ks. infuła­tem Broni­sła­wem Fidelu­sem, ks. prof. prałatem Robertem Tyrałą, który wygłosił homilię, oraz z innymi szesna­sto­ma duchow­ny­mi Kościoła katolic­kie­go. Po mszy został pocho­wa­ny w rodzin­nym grobowcu na cmenta­rzu Rakowic­kim w Krakowie (kwatera LXXV).

Życie prywatne

Był żonaty z Krystyną Wodecką od 30 czerwca 1971 aż do śmierci. Mieli troje dzieci – Joannę (ur. 1971), Katarzy­nę Wodecką-Stubbs (ur. 4 sierpnia 1973) i Pawła (ur. grudzień 1975).


Dyskografia 11

Marek Grechuta - 40 piosenek

40 piosenek

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Polskie Nagrania "Muza"
 • Numer katalogowy: PNCD 1351 A/B
 • EAN: 5907783423512
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Wieko - Czarodziejski winyl

Czarodziejski winyl

Wieko
 • Wytwórnia: Wieko
 • Numer katalogowy: W 001 16
 • EAN: 5907996081301
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: gatefold
Grzegorz Turnau - Fabryka klamek

Fabryka klamek

Grzegorz Turnau
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 137
 • EAN: 5903427874085
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Grzegorz Turnau - Fabryka klamek

Fabryka klamek

Grzegorz Turnau
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTLP 004
 • EAN: 5903427874177
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2011
Marek Grechuta - Godzina miłowania

Godzina miłowania

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 3116112
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Świecie nasz
Czterej Pazerni - Hipermarket

Hipermarket

Czterej Pazerni
 • Wytwórnia: Znienacka Records
 • Numer katalogowy: ZRCD001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Grzegorz Turnau - L

L

Grzegorz Turnau
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 9788326825958
 • Nośnik: 2CD+DVD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digibook
Marek Grechuta - Marek Grechuta Anawa

Marek Grechuta Anawa

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Supraphon (CS)
 • Numer katalogowy: 1 13 1379
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1974
Budka Suflera - Pokonamy fale

Pokonamy fale

Budka Suflera
 • Wytwórnia: TVP
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Marek Grechuta - Serce

Serce

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N-0557
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1969
Marek Grechuta - Serce

Serce

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5367942
 • EAN: 0724353679422
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
 • Dodatkowa informacja: Świecie nasz

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI