Koło mego okna

 
Archiwum Polskiego Rocka – Dodruk