Andrzej Zieliński
Muzyk

Biografia

Andrzej Zieliń­ski (ur. 5 paździer­ni­ka 1944 w Gdowie) – polski wokali­sta, pianista, kompo­zy­tor i aranżer. Założy­ciel zespołu Skaldo­wie. Starszy brat Jacka Zielińskiego.

W latach 1965–1982 lider zespołu Skaldo­wie. Napisał przeszło 260 utworów, głównie dla Skaldów, jak również dla Maryli Rodowicz, Łucji Prus, Ireny Jaroc­kiej, Haliny Kunic­kiej, Stana Borysa, czy Andrzeja Dąbrow­skie­go. Piosenki pisał głównie do tekstów polskich poetów, m.in. Leszka Aleksan­dra Moczul­skie­go, Agniesz­ki Osiec­kiej, Andrzeja Jastrzęb­ca-Kozłow­skie­go, Ewy Lipskiej, Tadeusza Śliwiaka, czy Wojcie­cha Młynar­skie­go. W dorobku ma również kilka suit muzycz­nych nagra­nych ze Skaldami: "Krywaniu, Krywaniu" (1972), "Stworze­nia świata część druga" (1974), "Podróż magiczna" (1978), "Zimowa bajka" (1974), "Sobótka" (1983). Bierze udział w ważniej­szych koncer­tach zespołu.

Wielo­krot­ny laureat na Festi­wa­lu Opolskim (1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976, 1980).

Życiorys

Jest synem Francisz­ka Zieliń­skie­go (1915–1975), prawnika i muzyka związa­ne­go z Filhar­mo­nią Krakow­ską i Chórem Polskie­go radia w Krakowie. Ukończył średnią szkołę muzyczną (w klasie forte­pia­nu), studio­wał piani­sty­kę i kompo­zy­cję na PWSM w Krakowie. W 1962 został człon­kiem krakow­skie­go kabaretu "Sowizdrzał", gdzie napisał swoje pierwsze piosenki do tekstu L.A. Moczul­skie­go, jak: "Piosenka starsze­go asysten­ta" czy "Nocne tramwaje". W 1964 założył zespół "Sekstet Krakow­ski", gdzie grał na forte­pia­nie jako lider, a w 1965 założył wraz z bratem Jackiem oraz braćmi Kaczmar­ski­mi, Feliksem Naglic­kim i Jerzym Fasiń­skim zespół Skaldo­wie. W 1968 w drodze na Festiwal w Sopocie wraz z zespołem przeżył ciężki wypadek samocho­do­wy pod Sławnem. W 1969 odbył z zespołem tournée po Stanach Zjedno­czo­nych i Kanadzie. W 1981 wyjechał ze Skaldami na koncerty do USA i tam pozostał do połowy lat 90. Od tamtego czasu, głównie przebywa w Polsce, dzieląc życie pomiędzy Krakowem a Jersey City. W 2000 wydał swoją solową płytę Znów od zera, a w 2005 (po 25 latach) nagrał ze Skaldami nowy album "Harmonia świata"' (PRCD 2006). W sumie nagrał z zespołem około 400 piosenek.

20 czerwca 2016 wraz z zespołem został ciężko poszko­do­wa­ny w wypadku samocho­do­wym na autostra­dzie pod Włocławkiem.

Nagrody i odznaczenia

 • 1971 – nagroda na Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu za aranża­cję piosenki "Wszyst­kim zakochanym"
 • 1972 – nagroda specjal­na na Festi­wa­lu Opolskim za piosenkę "Pod śliwką" (sł. A.Borowa)
 • 1973 – wyróż­nie­nie na KFPP w Opolu za wykona­nie wraz ze Skaldami piosenki pt. "Na granicy dnia" (sł. L.A.Moczulski)
 • 1975 – laureat 1. nagrody na Festi­wa­lu Opolskim za wykona­nie ze Skaldami piosenki "Życzenia z całego serca" (sł. A.Jastrzębiec-Kozłowski)
 • 1979 – Srebrny Krzyż Zasługi
 • 1980 – wraz ze Skaldami wyróż­nie­nie na Festi­wa­lu Opolskim za piosenkę "Twą jasną widzę twarz" (sł. L.A.Moczulski)
 • 29 czerwca 2006 – odzna­czo­ny przez ministra kultury i dziedzic­twa narodo­we­go Kazimie­rza Michała Ujazdow­skie­go Złotym Medalem "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis".
 • 2009 – wraz z zespołem Skaldo­wie odsłonił gwiazdę w opolskiej Alei Gwiazd.

 • Dyskografia 70

  Skaldowie - Cała jesteś w skowronkach

  Cała jesteś w skowronkach

  Skaldowie
  Skaldowie - Cała jesteś w skowronkach

  Cała jesteś w skowronkach

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Digiton
  • Numer katalogowy: DIG 237
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1996
  Skaldowie - Cała jesteś w skowronkach

  Cała jesteś w skowronkach

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 03
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2014
  Skaldowie - Cała jesteś w skowronkach plus Od wschodu do zachodu słońca

  Cała jesteś w skowronkach plus Od wschodu do zachodu słońca

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Yesterday
  • Numer katalogowy: 830988506 - 2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: digipack
  Skaldowie - Cisza krzyczy

  Cisza krzyczy

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Wydawnictwo 21
  • Numer katalogowy: 21.017
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: digipack
  Skaldowie - Droga ludzi

  Droga ludzi

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: SX 1819
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1979
  Skaldowie - Droga ludzi

  Droga ludzi

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 11
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2014
  Skaldowie - Droga ludzi plus Nie domykajmy drzwi

  Droga ludzi plus Nie domykajmy drzwi

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Yesterday
  • Numer katalogowy: 830988510 - 2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: digipack
  Skaldowie - Gdy skończysz wiek młody

  Gdy skończysz wiek młody

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Skaldowie
  • Numer katalogowy: KAMCD 13
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Dodatkowa informacja: Nagrania archiwalne z lat 1966-1968
  Skaldowie - Greatest Hits Vol. 1

  Greatest Hits Vol. 1

  Skaldowie
  Skaldowie - Greatest Hits Vol. 1

  Greatest Hits Vol. 1

  Skaldowie
  Skaldowie - Greatest Hits Vol. 2

  Greatest Hits Vol. 2

  Skaldowie
  Skaldowie - Greatest Hits Vol. 2

  Greatest Hits Vol. 2

  Skaldowie
  Skaldowie - Harmonia świata

  Harmonia świata

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 909
  • EAN: 5901448119093
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  Skaldowie - Historia zespołu Skaldowie

  Historia zespołu Skaldowie

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 14
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Dodatkowa informacja: Nagrania archiwalne z lat 1969-1979
  Skaldowie - Hymn kolejarzy wąskotorowych

  Hymn kolejarzy wąskotorowych

  Skaldowie
  Anna Maria Jopek - Jasnosłyszenie

  Jasnosłyszenie

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Polygram Polska
  • Numer katalogowy: 546 018 2
  • EAN: 0731454601825
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Skaldowie - Jutro odnajdę ciebie

  Jutro odnajdę ciebie

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: N-0431
  • Nośnik: EP
  • Data wydania: 1966
  Skaldowie - Kraków

  Kraków

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Amiga (DDR)
  • Numer katalogowy: 855244
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1970
  Skaldowie - Krywań Out Of Poland

  Krywań Out Of Poland

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Wydawnictwo 21
  • Numer katalogowy: 21.004
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Skaldowie - Krywań Sessions 1971 - 1973

  Krywań Sessions 1971 - 1973

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 19
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  Skaldowie - Krywań, Krywań

  Krywań, Krywań

  Skaldowie
  Skaldowie - Krywań, Krywań plus Stworzenia świata część druga

  Krywań, Krywań plus Stworzenia świata część druga

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Yesterday
  • Numer katalogowy: 830988508 - 2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: digipack
  Skaldowie - Listy śpiewające

  Listy śpiewające

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 15
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  Skaldowie - Live In Germany 1972

  Live In Germany 1972

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 23
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  Skaldowie - Live In Germany 1974

  Live In Germany 1974

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 24
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  Skaldowie - Lost Progressive Sessions 1970 - 1971

  Lost Progressive Sessions 1970 - 1971

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMLP 1
  • Nośnik: LP+CD
  • Data wydania: 2013
  • Opakowanie: gatefold
  Maryla Rodowicz - Marysia biesiadna

  Marysia biesiadna

  Maryla Rodowicz
  • Wytwórnia: Tra - La - La
  • Numer katalogowy: 528 365-2
  • EAN: 0731452836526
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Skaldowie - Nagrania koncertowe z lat 1966 - 1990

  Nagrania koncertowe z lat 1966 - 1990

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 1197-1200
  • Nośnik: 4CD
  • Data wydania: 2008
  Skaldowie - Nie oślepiaj

  Nie oślepiaj

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Tonpress
  • Numer katalogowy: S-302
  • Nośnik: SP
  • Data wydania: 1979
  Skaldowie - Od wschodu do zachodu słońca

  Od wschodu do zachodu słońca

  Skaldowie
  Skaldowie - Od wschodu do zachodu słońca

  Od wschodu do zachodu słońca

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 04
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  Skaldowie - Oddychać i kochać

  Oddychać i kochać

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Fonografika
  • Numer katalogowy: FCD 999
  • EAN: 5905912559217
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2010
  Skaldowie - Pastorałki

  Pastorałki

  Skaldowie
  Skaldowie - Pastorałki

  Pastorałki

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 16
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  Skaldowie - Pieśń nad pieśniami, czyli ballada człowieka o miłości

  Pieśń nad pieśniami, czyli ballada człowieka o miłości

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 1437
  • EAN: 5907812244378
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digipack
  Skaldowie - Pieśń nad pieśniami, czyli ballada człowieka o miłości

  Pieśń nad pieśniami, czyli ballada człowieka o miłości

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMLP 15/16 + PROMO CD
  • Nośnik: 2LP+CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: gatefold
  • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 200 egzemplarzy (100 + 100 deluxe), czarny winyl
  Skaldowie - Piosenka o Zielińskiej

  Piosenka o Zielińskiej

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: N-0570
  • Nośnik: EP
  • Data wydania: 1969
  Skaldowie - Piosenki wojskowe

  Piosenki wojskowe

  Skaldowie
  Skaldowie - Piosenki z filmu

  Piosenki z filmu "Mocne uderzenie"

  Skaldowie
  Skaldowie - Podróż magiczna

  Podróż magiczna

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Digiton
  • Numer katalogowy: DIG 293
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1997
  Skaldowie - Podróż magiczna

  Podróż magiczna

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 19
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  Skaldowie - Podróż magiczna

  Podróż magiczna

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMLP 2
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 2013
  • Dodatkowa informacja: niebieski winyl
  Skaldowie - Progressive Rock Years (1970-1973)

  Progressive Rock Years (1970-1973)

  Skaldowie
  Skaldowie - Rezerwat miłości

  Rezerwat miłości

  Skaldowie
  Skaldowie - Rezerwat miłości

  Rezerwat miłości

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 10
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  Skaldowie - Skaldowie

  Skaldowie

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: XL 0393
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1967
  Skaldowie - Skaldowie

  Skaldowie

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Supraphon (CS)
  • Numer katalogowy: 0 13 1148
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1970
  • Dodatkowa informacja: mono
  Skaldowie - Skaldowie

  Skaldowie

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Miełodia (USSR)
  • Numer katalogowy: SM - 03823
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1973
  • Dodatkowa informacja: USSR
  Skaldowie - Skaldowie

  Skaldowie

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 01
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2014
  Skaldowie - Skaldowie dzieciom

  Skaldowie dzieciom

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Skaldowie
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  Skaldowie - Skaldowie na dwa fortepiany - Live

  Skaldowie na dwa fortepiany - Live

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 1141-42
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2008
  Skaldowie - Skaldowie plus Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał

  Skaldowie plus Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Yesterday
  • Numer katalogowy: 830988505 - 2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: digipack
  Skaldowie - Stworzenia świata część druga

  Stworzenia świata część druga

  Skaldowie
  Skaldowie - Szanujmy wspomnienia

  Szanujmy wspomnienia

  Skaldowie
  Skaldowie - Szanujmy wspomnienia

  Szanujmy wspomnienia

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 08
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  Skaldowie - Szanujmy wspomnienia plus Rezerwat miłości

  Szanujmy wspomnienia plus Rezerwat miłości

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Yesterday
  • Numer katalogowy: 830988509 - 2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: digipack
  Skaldowie - Taki blues

  Taki blues

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 83/84
  • EAN: 5903268316010
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2019
  • Opakowanie: digipack
  Skaldowie - The Best Of Skaldowie

  The Best Of Skaldowie

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 33
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  Skaldowie - Twą jasną widzę twarz

  Twą jasną widzę twarz

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMLP 22
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 2018
  • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 200 egzemplarzy (100 + 100 deluxe), czarny winyl
  Skaldowie - Ty

  Ty

  Skaldowie
  Skaldowie - Ty

  Ty

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 05
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  Skaldowie - Ty plus Wszystkim zakochanym

  Ty plus Wszystkim zakochanym

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Yesterday
  • Numer katalogowy: 830988507 - 2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: digipack
  Skaldowie - W żółtych płomieniach liści

  W żółtych płomieniach liści

  Skaldowie
  Skaldowie - Wszystkim zakochanym

  Wszystkim zakochanym

  Skaldowie
  Skaldowie - Wszystkim zakochanym

  Wszystkim zakochanym

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 06
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  Skaldowie - Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał

  Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: XL 0478
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1968
  Skaldowie - Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał

  Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 02
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  Skaldowie - Z biegiem lat

  Z biegiem lat

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 1327-28
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2010
  Skaldowie - Zimowa bajka

  Zimowa bajka

  Skaldowie
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMLP 18
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 2017
  • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 200 egzemplarzy (100 + 100 deluxe), czarny winyl

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI