Bartłomiej "Barthezz" Pawlus
Muzyk

Biografia

Bartło­miej Pawlus (ur. 16 listo­pa­da 1989 w Cięcinie) – polski perkusista

Perku­si­sta zespołu BRACIA. Laureat wielu indywi­du­al­nych konkur­sów perku­syj­nych. Zdobywca I miejsca polskiej edycji Mapex Drummer of Tommorow 2009 w Opolu i Grand­Prix World Final Mapex Drummer of Tomorrow 2010 we Frank­fur­cie oraz nagrody Eugeniu­sza w katego­rii Nadzieja Perku­syj­na. Nomino­wa­ny w 2014 roku w pierw­szej polskiej edycji Nagród Perku­syj­nych przyzna­wa­nych przez magazyn "Perku­si­sta" i portal "Beat it".

Jest oficjal­nym ambasa­do­rem marek DW oraz Sabian.

Biografia

Uczęsz­czał do szkoły muzycz­nej. Mając 7 lat, jako począt­ku­ją­cy uczeń grał na pianinie. Perkusją zaczął się intere­so­wać w wieku 10 lat, po tym, jak w swoim rodzin­nym domu natknął się na zestaw perku­syj­ny porzu­co­ny przez swojego starsze­go brata. Bębny szybko stały się jego prawdzi­wą pasją, którą od tamtego momentu stale pielę­gno­wał i rozwijał zarówno pod okiem profe­sjo­nal­nych bębnia­rzy, jak i metodą własnych prób i błędów. Swoje pierwsze, zespo­ło­we kroki zaczynał stawiać w grupie Metanoia, do której dołączył parę lat po jej powsta­niu. Wspólnie z zespołem zdobył wtedy kilka pierw­szych i drugich miejsc w różnego rodzaju polskich przeglą­dach i festi­wa­lach muzycznych.

Bartek jako młody, niedo­świad­czo­ny jeszcze perku­si­sta uczest­ni­czył w ogromnej liczbie konkur­sów indywi­du­al­nych dla młodych talentów, przez co dał się zapamię­tać jako "młody zdolny", a przy okazji bardzo uparty i dążący do celu ciężką pracą. Zdobył kilka ważnych nagród, między innymi: Grnd Prix na Drum Battle 2008 w Legnicy (jury: Cezary Konrad, Jacek Pelc, prof. Jacek Wojtala), wyróż­nie­nie na Festi­wa­lu Widzew­ska Jesień Muzyczna dla Najlep­sze­go Perku­si­sty, nagrodę dla Najlep­sze­go Muzyka na R’n’R Music Festival (Święto­chło­wi­ce 2007, przewod­ni­czą­cy jury: Marek Raduli), II miejsce w konkur­sie gry na zestawie perku­syj­nym na XVI Festi­wa­lu Perku­syj­nym w Opolu, a także III miejsce w pierw­szej edycji konkursu V-Drum 2010.


Dyskografia 4

Cugowscy - Ostatni raz

Ostatni raz

Cugowscy
 • Wytwórnia: Rock House Entertainment
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5907996083145
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Cugowscy - Zaklęty krąg

Zaklęty krąg

Cugowscy
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88985344232
 • EAN: 0889853442324
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Bracia (Cugowscy) - Zmienić zdarzeń bieg

Zmienić zdarzeń bieg

Bracia (Cugowscy)
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88883712722
 • EAN: 0888837127226
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Bracia (Cugowscy) - Zmienić zdarzeń bieg

Zmienić zdarzeń bieg

Bracia (Cugowscy)
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88875070732
 • EAN: 0888750707321
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: Platynowa edycja

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI