Maciej Miecznikowski
Muzyk

Biografia

Maciej Miecz­ni­kow­ski (ur. 14 lipca 1969 w Pobłociu) – polski śpiewak operowy, piosen­karz, prezen­ter telewi­zyj­ny, członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV.

Życiorys

Urodził się na Kaszu­bach. Z wykształ­ce­nia jest śpiewa­kiem operowym (bas), ukończył Akademię Muzyczną w Gdańsku. Uprawiał wszyst­kie gatunki muzyczne od śpiewu chóral­ne­go poprzez punk i blues. 

Przez rok był wokali­stą Püdelsów. W 2000 został wokali­stą zespołu Leszcze. Za jego działal­no­ści w zespole wylan­so­wa­ne zostały przeboje, takie jak m.in.: "Kombinuj dziew­czy­no", czy "Genowefa". Za piosenkę "Ta dziew­czy­na" otrzy­ma­li Nagrodę Dzien­ni­ka­rzy na Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu. W 2013 zakoń­czył współ­pra­cę z zespołem, do którego powrócił w kwietniu 2018.

Przez kilka lat wystę­po­wał również z kabare­tem DKD. Od paździer­ni­ka 2004 wystę­po­wał jako solista w orato­riach Święto­krzy­ska Golgota, Tu Es Petrus, Psałterz wrześnio­wy Zbignie­wa Książka i Piotra Rubika. W 2007 był solistą w orato­rium Bartosza Gliniaka i Zbignie­wa Książka Siedem pieśni Marii.

W 2012 rozpo­czął pracę nad pierwszą solową płytą, która ukazała się w 2014 nakładem wytwórni Dream Music. Album Będzie z nami dobrze, promował singel "Mamy coś".

Prowa­dził programy telewi­zyj­ne: Śpiewa­nie na ekranie, Dajmy im szkołę, Tak to leciało! (2012), a także był kapita­nem jednej z drużyn w progra­mie Bitwa na głosy (2011).

Życie prywatne

Ma żonę Agniesz­kę i jest ojcem dwójki dzieci: Zofii i Macieja.


Dyskografia 5

Maciej Miecznikowski - Będzie z nami dobrze

Będzie z nami dobrze

Maciej Miecznikowski
 • Wytwórnia: Dream Music
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5907666554555
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Maciej Miecznikowski - Czarodzieje

Czarodzieje

Maciej Miecznikowski
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 832
 • EAN: 5901448118324
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
Püdelsi - Psychosymfoniko

Psychosymfoniko

Püdelsi
 • Wytwórnia: Pudel Records
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5902659801029
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: digipack
Püdelsi - Rege Kocia Muzyka - Best Of Püdelsi

Rege Kocia Muzyka - Best Of Püdelsi

Püdelsi
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 5053105704750
 • EAN: 5053105704750
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
Maciej Miecznikowski - Tribute To Nat King Cole

Tribute To Nat King Cole

Maciej Miecznikowski

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI