Marek Raduli
Muzyk

Biografia

Marek Raduli (ur. 21 czerwca 1959 w Kędzie­rzy­nie-Koźlu) – polski gitarzy­sta, aranżer, kompo­zy­tor, muzyk sesyjny. Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV. W swojej karierze solowej związany z takimi gatun­ka­mi muzycz­ny­mi jak jazz, jazz-rock, rock czy blues.

Życiorys

Jego ojciec ma pocho­dze­nie węgier­skie. Raduli w szkole muzycz­nej uczył się grać na perkusji. Karierę zaczynał w opolskim środo­wi­sku, przez pewien czas grał na gitarze i perkusji w jednym z pierw­szych składów TSA. W 1982 roku, już jako gitarzy­sta, związał się na kilka lat z pop-rockowym zespołem Banda i Wanda, gdzie grał m.in. z Jackiem Krzaklew­skim (później Perfect). W roku 1985 wziął udział w sesji nagra­nio­wej szwedz­kiej grupy Baden Baden podczas nagry­wa­nia albumu You Are the One w studio krakow­skie­go Teatru STU. Na okładce płyty został jednak pominięty.

W latach 90. był człon­kiem m.in. Bajmu i grupy Tadeusza Nalepy, jako muzyk sesyjny udzielał się też w wielu innych projek­tach m.in. z Marylą Rodowicz i Jackiem Skubi­kow­skim. Jednak najbar­dziej znany jest jako gitarzy­sta Budki Suflera, w której składzie wystę­po­wał w latach 1993–2003 i z którą nagrał 9 płyt. W 1996 nagrał solowy album Meksy­kań­ski symbol szczę­ścia. W 1997 roku czytel­ni­cy czaso­pi­sma Gitara i Bas uznali go gitarzy­stą roku.

Po odejściu z Budki gra w założo­nym przez siebie zespo­łach – ΠR2 (alter­na­tyw­na pisownia: Pi-eR-2) – (Wojciech Pilichow­ski – bas, Tomasz Łosowski – perkusja) i SQUAD (wersja rozsze­rzo­na z instru­men­ta­mi klawi­szo­wy­mi – Wojtek Olszak i skrzyp­ca­mi – Adam Bałdych, bywają także inne konfi­gu­ra­cje perso­nal­ne), w zespo­łach Krzysz­to­fa Ścierań­skie­go i w kwarte­cie Zbignie­wa Jakubka oraz z innymi zespo­ła­mi (np. Funk dE Nite Ryszarda Krawczu­ka czy grającą muzykę irlandz­ką polską grupą Carrantuohill).

Jesienią 2006 został zapro­szo­ny do projektu Krzysz­to­fa Ścierań­skie­go The Colors (perkusja – Paul Wertico, dwie dekady z Pat Metheny Group, wibrafon – Bernard Maseli); w takim składzie zreali­zo­wa­li dobrze przyjęte, szybkie tournée po Środko­wej Europie (Słowacja, Węgry, Polska). Na początku 2007 roku okazało się, że w dorocz­nym plebi­scy­cie Jazz Top 2006 pisma "Jazz Forum", w katego­rii "gitara", poprze­dzo­ny przez Jarosła­wa Śmietanę i Marka Napiór­kow­skie­go, znalazł się na trzecim miejscu. Wczesną wiosną 2008 roku został zapro­szo­ny do pracy w niedawno reakty­wo­wa­nym krakow­skim zespole Labora­to­rium (Marek Stryszow­ski – voc, sax, Janusz Grzywacz – kbs, Krzysz­tof Ścierań­ski – bg). Jedno­cze­śnie do koncer­to­wa­nia powrócił zespół Raduli SQUAD (z Radkiem Owcza­rzem na perkusji). W listo­pa­dzie 2008 roku ukazała się druga płyta ΠR2, zatytu­ło­wa­na Time52.

W ramach opolskie­go Między­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Perku­syj­ne­go w 2003 wystąpił z Willi Calhoun’em oraz Bobym Jarzomb­kiem, w 2005 z Tonym Royste­rem Jr, a w 2009 z Thomasem Langiem.

Marek Raduli od lat prowadzi zajęcia w klasie gitary na cieszą­cych się wielką popular­no­ścią warsz­ta­tach muzycz­nych, odbywa­ją­cych się coraz liczniej w całej Polsce (w Muzycz­nej Owczarni w Jawor­kach i w takich miejsco­wo­ściach jak Końskie, Grodków, Kargowa, Krzyżowa, Bolesławiec).

Był człon­kiem stowa­rzy­sze­nia działa­ją­ce­go przy klubie Muzyczna Owczar­nia w Jawor­kach oraz częstym gościem klubu.

Jesienią 2013 roku Marek rozpo­czął współ­pra­cę z Anną Wyszkoni – najpierw jako muzyk-instru­men­ta­li­sta, a wkrótce także jako produ­cent, aranżer i szef muzyczny jej zespołu.

Instrumentarium

 • Fender Strato­ca­ster (USA), Solid body, Bolt On, Vintage, 1979
 • Fender Strato­ca­ster (USA), Solid body, Bolt On, Modern, 1979
 • Ibanez (Japan), Solid body, neck-thru, Musician Limited Edition, 1978
 • John Suhr (USA), Solid body, Bolt On, Scott Hender­son Strato­ca­ster, 2000
 • Gibson (USA), "Lucille", semia­co­ustic, B.B. King Set-In, 1992
 • JB, MarkMa­ster, semia­co­ustic, 1999
 • Seagull, Acoustic M12; 12-strunowa, bez wycięcia (no cut-away)
 • Admira, Gitara Klasycz­na, 2000FI
 • Elektro­aco­ustic 2, cut-away

 • Dyskografia 72

  Mietek `Mechanik` Jurecki - 12 sprawiedliwych

  12 sprawiedliwych

  Mietek `Mechanik` Jurecki
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 023
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Tadeusz Nalepa - Absolutnie

  Absolutnie

  Tadeusz Nalepa
  Budka Suflera - Akustycznie

  Akustycznie

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 020
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1998
  • Opakowanie: metal box
  Budka Suflera - Antologia IX

  Antologia IX

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 033 9
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Antologia 74-99 (1995 - 1997)
  Budka Suflera - Bal wszystkich świętych

  Bal wszystkich świętych

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 040
  • EAN: 0724352650828
  • Nośnik: CD+CD-R
  • Data wydania: 2000
  Bajm - Ballady

  Ballady

  Bajm
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 8559882
  • EAN: 0724385598821
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1997
  Banda & Wanda - Ballady rockowe

  Ballady rockowe

  Banda & Wanda
  • Wytwórnia: Raja
  • Numer katalogowy: CD 009
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994
  Banda & Wanda - Banda i Wanda

  Banda i Wanda

  Banda & Wanda
  Beata Kozidrak - Beata

  Beata

  Beata Kozidrak
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 4959352
  • EAN: 0724349593527
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1998
  Bajm - Best of 1978 - 2018

  Best of 1978 - 2018

  Bajm
  • Wytwórnia: Pomaton
  • Numer katalogowy: 9 56254 6
  • EAN: 0190295625467
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2018
  • Opakowanie: digipack
  Bajm - Biała armia

  Biała armia

  Bajm
  Budka Suflera - Budka w operze, Live From Sopot `94

  Budka w operze, Live From Sopot `94

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: TA Music
  • Numer katalogowy: AATZ 020
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994
  Tomasz Łosowski - C.V.

  C.V.

  Tomasz Łosowski
  • Wytwórnia: SL Music
  • Numer katalogowy: 001
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2003
  Tomasz Łosowski - C.V. - Remastered

  C.V. - Remastered

  Tomasz Łosowski
  • Wytwórnia: Soliton
  • Numer katalogowy: SL 845-2
  • EAN: 5901571098456
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2018
  • Dodatkowa informacja: CD2: Podkłady play-along dla perkusistów
  Izabela Trojanowska - Chcę inaczej

  Chcę inaczej

  Izabela Trojanowska
  • Wytwórnia: Starling S.A.
  • Numer katalogowy: CD 024
  • EAN: 5901119100245
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1996
  Izabela Trojanowska - Chcę inaczej

  Chcę inaczej

  Izabela Trojanowska
  • Wytwórnia: Roxy Records
  • Numer katalogowy: 011 333 2
  • EAN: 0044001133329
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1997
  Budka Suflera - Chodź

  Chodź

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: TA Music
  • Numer katalogowy: AATZ 026
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1995
  • Opakowanie: slim case
  Budka Suflera - Cisza

  Cisza

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: TA Music
  • Numer katalogowy: AATZ 014
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993
  Beata Kozidrak - Dakota

  Dakota

  Beata Kozidrak
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 210
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1999
  Jacek Skubikowski - Dobre miejsce dla naiwnych

  Dobre miejsce dla naiwnych

  Jacek Skubikowski
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5 33796 2
  • EAN: 0724353379629
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  Budka Suflera - Gratka na pożegnanie

  Gratka na pożegnanie

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Budka Suflera Production
  • Numer katalogowy: BSP 23-06
  • Nośnik: CD+CD-R
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: książka z płytą
  • Dodatkowa informacja: Leksykon 1974 - 2005 (20)
  Budka Suflera - Greatest Hits II

  Greatest Hits II

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 030
  • EAN: 0724352236725
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: digipack
  Banda & Wanda - Hi-Fi

  Hi-Fi

  Banda & Wanda
  • Wytwórnia: Tonpress
  • Numer katalogowy: S-469
  • Nośnik: SP
  • Data wydania: 1983
  Budka Suflera - Jeden raz

  Jeden raz

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 006
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1996
  • Opakowanie: slim case
  Banda & Wanda - Kaktus

  Kaktus

  Banda & Wanda
  • Wytwórnia: Box Music
  • Numer katalogowy: BM PROMO 011
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2003
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Banda & Wanda - Kanonady, galopady

  Kanonady, galopady

  Banda & Wanda
  • Wytwórnia: Koch International
  • Numer katalogowy: 52344-6
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: slim case
  Budka Suflera - Kiedy rozum śpi

  Kiedy rozum śpi

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 447
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Kciuk Surzyn Band - Klucha w śpiewnik

  Klucha w śpiewnik

  Kciuk Surzyn Band
  • Wytwórnia: Polton
  • Numer katalogowy: CDPL 016
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1991
  Krzysztof Cugowski - Kolędy

  Kolędy

  Krzysztof Cugowski
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 034
  • EAN: 0724352423729
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Bajm - Live Akustycznie

  Live Akustycznie

  Bajm
  • Wytwórnia: Fonografika
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 5902249020557
  • Nośnik: CD+DVD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: digipack
  Budka Suflera - Live At Carnegie Hall

  Live At Carnegie Hall

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 038
  • EAN: 0724352627707
  • Nośnik: 2CD+CD-R
  • Data wydania: 2000
  Three Generations Trio - Live! In Jazz Club Pinokio!

  Live! In Jazz Club Pinokio!

  Three Generations Trio
  • Wytwórnia: Lew-Art Artist Agency
  • Numer katalogowy: 001
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Banda & Wanda - Mamy czas

  Mamy czas

  Banda & Wanda
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: PLP 0010
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1986
  Maryla Rodowicz - Marysia biesiadna

  Marysia biesiadna

  Maryla Rodowicz
  • Wytwórnia: Tra - La - La
  • Numer katalogowy: 528 365-2
  • EAN: 0731452836526
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Grzegorz Skawiński - Me & My Guitar

  Me & My Guitar

  Grzegorz Skawiński
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 279 567 1
  • EAN: 0602527956718
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  • Opakowanie: digipack
  Marek Raduli - Meksykański Symbol Szczęścia

  Meksykański Symbol Szczęścia

  Marek Raduli
  • Wytwórnia: As Art.
  • Numer katalogowy: Ag001
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1996
  Marek Raduli - Meksykański Symbol Szczęścia 1996 - 2001

  Meksykański Symbol Szczęścia 1996 - 2001

  Marek Raduli
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 054
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2002
  Banda & Wanda - Moje przeboje

  Moje przeboje

  Banda & Wanda
  Budka Suflera - Mokre oczy

  Mokre oczy

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 476
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Budka Suflera - Mokre oczy

  Mokre oczy

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5400502
  • EAN: 0724354005022
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: slipcase
  Budka Suflera - Najpiękniejsze kolędy

  Najpiękniejsze kolędy

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Good Summer
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Izabela Trojanowska - Nareszcie czuję

  Nareszcie czuję

  Izabela Trojanowska
  • Wytwórnia: Roxy Records
  • Numer katalogowy: 011 330 2
  • EAN: 0044001133022
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1997
  • Opakowanie: slim case
  Budka Suflera - Nic nie boli, tak jak życie

  Nic nie boli, tak jak życie

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 010
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1997
  Budka Suflera - Nic nie boli, tak jak życie

  Nic nie boli, tak jak życie

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Warner Music Polska
  • Numer katalogowy: 9 58462 3
  • EAN: 0190295846237
  • Nośnik: 2LP
  • Data wydania: 2017
  Łosowski - Niebo...

  Niebo...

  Łosowski
  • Wytwórnia: SL Music
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Budka Suflera - Noc

  Noc

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: TA Music
  • Numer katalogowy: AATZ 021
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Jacek Skubikowski - Piosenki z różowej scenki

  Piosenki z różowej scenki

  Jacek Skubikowski
  • Wytwórnia: Polton
  • Numer katalogowy: CDPL - 022
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1991
  Jacek Skubikowski - Piosenki z różowej scenki / Nowe piosenki z różowej scenki

  Piosenki z różowej scenki / Nowe piosenki z różowej scenki

  Jacek Skubikowski
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CD 10968
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Zawsze tam gdzie ty
  Bajm - Płomień z nieba

  Płomień z nieba

  Bajm
  • Wytwórnia: Schubert Music
  • Numer katalogowy: SM 1001-2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993
  Sebastian Riedel - Radio Sessions w studiu koncertowym im. Jerzego Haralda w Katowicach

  Radio Sessions w studiu koncertowym im. Jerzego Haralda w Katowicach

  Sebastian Riedel
  • Wytwórnia: Riedel ART Sebastian Riedel
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 9788395927317
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2021
  • Opakowanie: digibook
  Robert Chojnacki - Saxophonic

  Saxophonic

  Robert Chojnacki
  • Wytwórnia: Ferment
  • Numer katalogowy: 1732-8543-6
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2006
  • Dodatkowa informacja: wydanie specjalne
  Robert Chojnacki - Saxophonic

  Saxophonic

  Robert Chojnacki
  • Wytwórnia: Mister Sax
  • Numer katalogowy: MRSAX002
  • EAN: 5905912551457
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  Robert Chojnacki - Saxophonic

  Saxophonic

  Robert Chojnacki
  • Wytwórnia: Mister Sax
  • Numer katalogowy: MRSAX003
  • EAN: 5905912551464
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2006
  Beata Kozidrak - Siedzę i myślę

  Siedzę i myślę

  Beata Kozidrak
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 116
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1998
  Budka Suflera - Solo

  Solo

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 469
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Jacek Skubikowski - Squbik - Rożne numery

  Squbik - Rożne numery

  Jacek Skubikowski
  • Wytwórnia: ZPR-Records
  • Numer katalogowy: ZCD - 030
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1998
  Budka Suflera - Sur le pont d`Avignon

  Sur le pont d`Avignon

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 002
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1996
  • Opakowanie: slim case
  Budka Suflera - Szaro szary film

  Szaro szary film

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 496
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Banda & Wanda - Te noce są gorące

  Te noce są gorące

  Banda & Wanda
  • Wytwórnia: Koch International
  • Numer katalogowy: 52324-6
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: slim case
  Budka Suflera - The Best Of

  The Best Of

  Budka Suflera
  • Wytwórnia: G + J Polska
  • Numer katalogowy: 003
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Pi eR Dwa (ΠR2) - Time 52

  Time 52

  Pi eR Dwa (ΠR2)
  Półbuty - To twoje życie i twoje marzenia

  To twoje życie i twoje marzenia

  Półbuty
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 048
  • EAN: 0724353462420
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  Półbuty - To twoje życie i twoje marzenia

  To twoje życie i twoje marzenia

  Półbuty
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 047
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: slim case
  Pi eR Dwa (ΠR2) - Transporter

  Transporter

  Pi eR Dwa (ΠR2)
  • Wytwórnia: Fonografika
  • Numer katalogowy: FCD 172
  • EAN: 5905912550894
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  Jacek Skubikowski - Uczciwa bieda

  Uczciwa bieda

  Jacek Skubikowski
  • Wytwórnia: Ania Box Music
  • Numer katalogowy: ABM CD 003
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994
  Jacek Skubikowski - Uczciwa bieda

  Uczciwa bieda

  Jacek Skubikowski
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CD 10969
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Zawsze tam gdzie ty
  Wanda Kwietniewska - Własna California

  Własna California

  Wanda Kwietniewska
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CDMTJ 11885
  • EAN: 5906409118856
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2018
  • Opakowanie: digipack
  Banda & Wanda - Z miłości do strun

  Z miłości do strun

  Banda & Wanda
  • Wytwórnia: Box Music
  • Numer katalogowy: 0398110
  • EAN: 5904003981104
  • Nośnik: CD+DVD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: digipack
  Mietek `Mechanik` Jurecki - Za wielką wodą

  Za wielką wodą

  Mietek `Mechanik` Jurecki
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 022
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: slim case
  Łosowski - Zaczarowane miasto

  Zaczarowane miasto

  Łosowski
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: MTJ CD 90140
  • EAN: 5906409901403
  • Nośnik: 2CD+DVD
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: multi CD box
  Krzyszt of Misiak - Zdjęcie z misiem

  Zdjęcie z misiem

  Krzyszt of Misiak
  • Wytwórnia: Forte
  • Numer katalogowy: 00444 *
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2003
  Mech - Zwo

  Zwo

  Mech
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0701 DG
  • EAN: 5907785037342
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  • Opakowanie: digipack

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI