Tag: bracia
Strona 1 z 1

Bracia - Sunday Morning (Hołdys Guru Limited) Live

Występ na żywo w progra­mie Zbyszka Hołdysa. Prehi­sto­rycz­ny skład Braci z Tomkiem Bidiu­kiem, Bartkiem Króli­kiem (Sistars) i Robertem Markie­wi­czem. Hołdys wyraźnie zadowo­lo­ny z występu.

Krzysztof Cugowski - "Przebudzenie" (official video)

Kup płytę na Rockers​.pl: http://​rockers​.pl/​k​a​t​e​g​o​r​i​a​/​s​p​e​c​j​a​l​n​e​/​p​/​p​r​z​e​b​u​d​z​e​n​i​e​,​c​u​g​o​w​s​k​i​_​k​r​z​y​s​z​t​o​f​,​3​1​042 Subskry­buj nasz kanał : https://​www​.youtube​.com/​c​h​a​n​n​e​l​/​U​C​I​H​l​u​v​r​P​b​J​c​u​w​I​i​C​u​S​f​C​QTg Muzyka: Stefan Gąsieniec Słowa: Roman Kołakowski Reżyse­ria, scena­riusz, zdjęcia, montaż: Wojciech Czerniatowicz Mistrz oświe­tle­nie, asystent opera­to­ra, fotosy – Krzysz­tof Kaczmarski Wydawca płyty "Przebu­dze­nie" Krzysz­to­fa Cugow­skie­go, firma Rocker­sPro z Wrocła­wia oraz twórcy teledy­sku "Przebu­dze­nie", Wojciech Czernia­to­wicz i Krzysz­tof Kaczmar­ski mają zaszczyt zaprosić na jego premierę. Mistrzo­wie […]

Piotr Cugowski - Zostań ze mną (Official Video)

Posłu­chaj singla "Zostań ze mną" w serwi­sach streamingowych: https://​Piotr​Cu​gow​ski​.lnk​.to/​Z​o​s​t​a​n​Z​e​Mna Słowa: Piotr Cugowski Muzyka: Piotr Cugowski /​ Jarosław Chilkiewicz Scena­riusz i reżyse­ria: Jacek Kościuszko Kierow­nik produk­cji: Sylwia Kościuszko Zobacz też poprzed­ni klip Piotra Cugowskiego: Kto nie kochał: https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​I​6​P​U​k​I​G​B​DwE Subskry­buj kanały Piotra: https://​www​.youtube​.com/​c​h​a​n​n​e​l​/​U​C​v​F​x​x​a​9​c​V​8​U​m​m​M​Y​n​V​i​l​L​XCw Słuchaj aktual­nych hitów w Polsce: https://​smarturl​.it/​H​i​t​y​w​P​o​l​sce Obserwuj Piotra na: Facebook: https://​pl​-pl​.facebook​.com/​P​i​o​t​r​C​u​g​o​w​s​k​i​.​A​u​t​o​r​y​z​o​w​a​n​y​F​a​n​P​a​ge/ Insta­gram: https://​www​.insta​gram​.com/​p​i​o​t​r​c​u​g​o​w​s​k​i​_​o​f​f​i​c​i​a​l​/​?​h​l​=pl #Piotr­Cu­gow­ski […]

Piotr Cugowski - Kto Nie Kochal

Posłu­chaj utworu "Kto nie kochał" w serwi­sach streamingowych: https://​Piotr​Cu​gow​ski​.lnk​.to/​K​t​o​N​i​e​K​o​c​hal Muzyka: Piotr Cugowski, Marcin Trojanowicz Słowa: Wojciech Byrski Więcej teledy­sków od Piotra Cugowskiego: Wierzę w lepszy świat: https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​N​i​g​o​t​d​Q​P​DCA Po drugiej stronie chmur: https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​o​_​1​t​w​H​h​q​OOw Moja przystań: https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​0​p​W​U​3​d​Q​U​sTg Subskry­buj kanały Piotra: https://​www​.youtube​.com/​c​h​a​n​n​e​l​/​U​C​v​F​x​x​a​9​c​V​8​U​m​m​M​Y​n​V​i​l​L​XCw Słuchaj aktual­nych hitów w Polsce: https://​smarturl​.it/​H​i​t​y​w​P​o​l​sce Obserwuj Piotra na: Facebook: https://​pl​-pl​.facebook​.com/​P​i​o​t​r​C​u​g​o​w​s​k​i​.​A​u​t​o​r​y​z​o​w​a​n​y​F​a​n​P​a​ge/ Insta­gram: https://​www​.insta​gram​.com/​p​i​o​t​r​c​u​g​o​w​s​k​i​_​o​f​f​i​c​i​a​l​/​?​h​l​=pl Scena­riusz: Pascal Pawliszewski […]

Piotr Cugowski - Daj Mi Żyć (Official Video)

Posłu­chaj najnow­sze­go albumu Piotra Cugowskiego: https://​Piotr​Cu​gow​ski​.lnk​.to/​4​0​A​l​bum Zobacz poprzed­nie klipy Piotra: Zostań ze mną 👉 https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​Z​o​G​H​U​f​K​u​WS8 Kto nie kochał 👉 https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​I​6​P​U​k​I​G​B​DwE Aby być na bieżąco ze wszyst­ki­mi nowościa­mi od Piotra obser­wuj­cie kanału: Piotr na Youtube 👉 https://​www​.youtube​.com/​c​h​a​n​n​e​l​/​U​C​v​2​m​H​D​H​H​R​3​K​6​j​d​y​_​2​m​v​0​BDA Piotr na Spotify 👉 https://​open​.spotify​.com/​a​r​t​i​s​t​/​7​j​0​x​L​5​y​H​t​C​B​4​8​4​L​5​X​q​V​s​p​F​?​s​i​=​8​z​R​J​V​C​o​m​T​X​S​1​_​g​z​l​u​n​N​sYA Piotr na Facebo­oku 👉 https://​www​.facebook​.com/​P​i​o​t​r​C​u​g​o​w​s​k​i​.​A​u​t​o​r​y​z​o​w​a​n​y​F​a​n​P​a​ge/ Piotr na Insta­gra­mie 👉 https://​www​.insta​gram​.com/​p​i​o​t​r​c​u​g​o​w​s​k​i​_​o​f​f​i​c​i​a​l​/​?​h​l​=en Scena­riusz i reżyse­ria: Pascal […]

Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów - "Młode Lwy", Radio Lublin

Krzysz­tof Cugowski z Zespołem Mistrzów - "Młode Lwy", Radio Lublin Koncert Krzysz­to­fa Cugow­skie­go z Zespołem Mistrzów w składzie - Jacek Królik, Cezary Konrad, Robert Kubiszyn, Tomasz Kałwak. Koncert zareje­stro­wa­ny 30 listo­pa­da 2018 w Studiu im. Budki Suflera Radia Lublin.

Cugowscy - Do Niej - Ostatni raz [LIVE CD+DVD PROMO]

Cugowscy - Do Niej - Ostatni raz [LIVE DVD PROMO] Utwór promu­ją­cy nowe wydaw­nic­two Cugow­skich CD+DVD "Ostatni raz". Premiera wydaw­nic­twa odbyła się 16 listo­pa­da 2019. Płyta do kupienia: https://​www​.ceneo​.pl/​7​3​0​7​9​727 Odsłuch na platfor­mach: Spotify, Tidal, Deezer, Apple Music, Google Play Music. Pliki mp3 do kupienia na platformach: Google Play Music, iTunes, Empik​.com

Cugowscy - Do niej. Dziś premiera singla!

Daniel Wolak 5 września 2016

"Do niej" to już drugi utwór promujący płytę grupy CUGOWSCY pt. "Zaklęty krąg", który od dziś można usłyszeć w radiach. Album jest efektem artystycznej współpracy Krzysztofa Cugowskiego z synami, Piotrem i Wojtkiem. Jest szczególną wypadkową i mieszanką ich gustów oraz muzycznych fascynacji.

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI