Tag: cugowscy
Strona 1 z 2

Bracia "Za szkłem" - Oficjalny KLIP

Najnow­szy teledysk zespołu Bracia- jedno­cze­śnie pierwszy singiel promu­ją­cy nowy album zespołu BRACIA

Bracia - Po drugiej stronie chmur

Album zespołu Bracia „Zmienić zdarzeń bieg” dostępny na: Standard: https://​SonyMu​sic​Po​land​.lnk​.to/​Z​m​i​e​n​i​c​Z​d​a​r​z​e​n​B​i​e​g​S​t​a​n​d​a​r​dAY Platy­no­wa edycja: https://​SonyMu​sic​Po​land​.lnk​.to/​Z​m​i​e​n​i​c​Z​d​a​r​z​e​n​B​i​e​g​P​l​a​t​y​n​o​w​a​E​d​y​c​j​aAY Więcej teledy­sków od zespołu Bracia: Wierzę w lepszy świat: https://​youtu​.be/​N​i​g​o​t​d​Q​P​DCA Moja przystań: https://​youtu​.be/​0​p​W​U​3​d​Q​U​sTg Subskry­buj kanały artysty: https://​www​.youtube​.com/​u​s​e​r​/​B​r​a​c​i​a​V​EVO http://​www​.vevo​.com/​a​r​t​i​s​t​/​b​r​a​cia Słuchaj aktual­nych polskich hitów: http://​smarturl​.it/​h​i​t​y​z​p​o​l​ski Śledź artystę: Facebook: https://​www​.facebook​.com/​b​r​a​c​i​a​o​f​f​i​c​i​a​l​e​/​?​r​e​f​=​t​s​&​f​r​e​f​=​t​s​&​q​s​e​f​r=1 Insta­gram: https://​www​.insta​gram​.com/​b​r​a​c​i​a​_​o​f​f​i​c​ial -------- Tekst: Miałaś nie płakać, miałaś być twarda Co z Tobą jest Miałaś nie […]

Bracia - Wierze w lepszy swiat

Album zespołu Bracia „Zmienić zdarzeń bieg” dostępny na: Standard: https://​SonyMu​sic​Po​land​.lnk​.to/​Z​m​i​e​n​i​c​Z​d​a​r​z​e​n​B​i​e​g​S​t​a​n​d​a​r​dAY Platy­no­wa edycja: https://​SonyMu​sic​Po​land​.lnk​.to/​Z​m​i​e​n​i​c​Z​d​a​r​z​e​n​B​i​e​g​P​l​a​t​y​n​o​w​a​E​d​y​c​j​aAY Więcej teledy­sków od zespołu Bracia: Po drugiej stronie chmur: https://​youtu​.be/​o​_​1​t​w​H​h​q​OOw Moja przystań: https://​youtu​.be/​0​p​W​U​3​d​Q​U​sTg Subskry­buj kanały artysty: https://​www​.youtube​.com/​u​s​e​r​/​B​r​a​c​i​a​V​EVO http://​www​.vevo​.com/​a​r​t​i​s​t​/​b​r​a​cia Słuchaj aktual­nych polskich hitów: http://​smarturl​.it/​h​i​t​y​z​p​o​l​ski Śledź artystę: Facebook: https://​www​.facebook​.com/​b​r​a​c​i​a​o​f​f​i​c​i​a​l​e​/​?​r​e​f​=​t​s​&​f​r​e​f​=​t​s​&​q​s​e​f​r=1 Insta­gram: https://​www​.insta​gram​.com/​b​r​a​c​i​a​_​o​f​f​i​c​ial -------- Tekst: Jeszcze wierzę, wierze w lepszych nas Jakiś sens to ma Jeszcze wierzę, […]

Bracia - Sunday Morning (Hołdys Guru Limited) Live

Występ na żywo w progra­mie Zbyszka Hołdysa. Prehi­sto­rycz­ny skład Braci z Tomkiem Bidiu­kiem, Bartkiem Króli­kiem (Sistars) i Robertem Markie­wi­czem. Hołdys wyraźnie zadowo­lo­ny z występu.

Cugowscy - Zaklety Krag

Pobierz lub słuchaj albumu „Zaklęty Krąg”: https://​sonymu​sic​po​land​.lnk​.to/​C​u​g​o​w​s​c​y​Z​a​k​l​e​t​y​K​rag Reżyse­ria & scena­riusz: Michał PASCAL Pawli­szew­ski /​ www​.pascal​pro​duc​tion​.pl Zdjęcia : Karol Łakomiec, PASCAL Pawliszewski Montaż & kolory­za­cja: PASCAL Pawliszewski Kierow­nik planu & obsługa ronin: Krzysz­tof Łabaz Kierow­nic­two produk­cji: Justyna Pawliszewska Światło & Asystent kamery: Aleksy Kubiak Zdjęcia lotnicze : Dawid Lewandowski Make’up: Daria Szlenk Styli­za­cje & fryzury: Joanna Tomaszczyk […]

Piotr Cugowski - Kto Nie Kochal

Posłu­chaj utworu "Kto nie kochał" w serwi­sach streamingowych: https://​Piotr​Cu​gow​ski​.lnk​.to/​K​t​o​N​i​e​K​o​c​hal Muzyka: Piotr Cugowski, Marcin Trojanowicz Słowa: Wojciech Byrski Więcej teledy­sków od Piotra Cugowskiego: Wierzę w lepszy świat: https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​N​i​g​o​t​d​Q​P​DCA Po drugiej stronie chmur: https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​o​_​1​t​w​H​h​q​OOw Moja przystań: https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​0​p​W​U​3​d​Q​U​sTg Subskry­buj kanały Piotra: https://​www​.youtube​.com/​c​h​a​n​n​e​l​/​U​C​v​F​x​x​a​9​c​V​8​U​m​m​M​Y​n​V​i​l​L​XCw Słuchaj aktual­nych hitów w Polsce: https://​smarturl​.it/​H​i​t​y​w​P​o​l​sce Obserwuj Piotra na: Facebook: https://​pl​-pl​.facebook​.com/​P​i​o​t​r​C​u​g​o​w​s​k​i​.​A​u​t​o​r​y​z​o​w​a​n​y​F​a​n​P​a​ge/ Insta­gram: https://​www​.insta​gram​.com/​p​i​o​t​r​c​u​g​o​w​s​k​i​_​o​f​f​i​c​i​a​l​/​?​h​l​=pl Scena­riusz: Pascal Pawliszewski […]

Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów - "Młode Lwy", Radio Lublin

Krzysz­tof Cugowski z Zespołem Mistrzów - "Młode Lwy", Radio Lublin Koncert Krzysz­to­fa Cugow­skie­go z Zespołem Mistrzów w składzie - Jacek Królik, Cezary Konrad, Robert Kubiszyn, Tomasz Kałwak. Koncert zareje­stro­wa­ny 30 listo­pa­da 2018 w Studiu im. Budki Suflera Radia Lublin.

Cugowscy - Do Niej - Ostatni raz [LIVE CD+DVD PROMO]

Cugowscy - Do Niej - Ostatni raz [LIVE DVD PROMO] Utwór promu­ją­cy nowe wydaw­nic­two Cugow­skich CD+DVD "Ostatni raz". Premiera wydaw­nic­twa odbyła się 16 listo­pa­da 2019. Płyta do kupienia: https://​www​.ceneo​.pl/​7​3​0​7​9​727 Odsłuch na platfor­mach: Spotify, Tidal, Deezer, Apple Music, Google Play Music. Pliki mp3 do kupienia na platformach: Google Play Music, iTunes, Empik​.com

Cugowscy - Do Niej (Audio)

Music video by Cugowscy perfor­ming Do Niej (Audio). © 2016 Sony Music Enter­ta­in­ment Poland Sp. z o. o. na wylacz­nej licencji Rock House http://​vevo​.ly/​u​1​q​fkU

Pierwsza aktualizacja po premierze.

Daniel Wolak 16 listopada 2016

Jak zapowiadałem, czas odpoczynku się skończył i zabrałem się za III tom. Pierwsza aktualizacja przed Wami!

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI