Tag: muzyka
Strona 1 z 3

Renata Przemyk feat. Artur Andrus – Nie mam żalu (Official video)

„Nie mam żalu” to drugi singiel promu­ją­cy jubile­uszo­we wydaw­nic­two „Renata Przemyk i Mężczyź­ni”. Trzyna­ście piosenek na trzydzie­sto­le­cie pracy artystycz­nej, zaśpie­wa­nych w duetach z wyjąt­ko­wy­mi Mężczy­zna­mi. Renata Przemyk i Artur Andrus zaśpie­wa­li wspólnie piosenkę z wydanej w 1999 roku płyty „Hormon”. Premiera płyty "Renata Przemyk i Mężczyź­ni" odbędzie się 4 września 2020 roku. Posłu­chaj w serwi­sach cyfro­wych: […]

Renata Przemyk feat. Igor Herbut - Kochana (Official video)

Nie tylko w trudnych chwilach chcia­ło­by się mieć przy sobie kogoś bliskie­go. Cudownie jest też mieć głos, z którym się dobrze współ­brz­mi. Przed 17 laty "Kochana" zaśpie­wa­na z Kasią Nosowską była zapisem przyjaź­ni kobiet. To uczucie znalazło potwier­dze­nie w sercach tysięcy słucha­czy płci obojga i zatacza­jąc koło znalazło uzupeł­nie­nie w męskiej energii. Głos Igora dopisał […]

Renata Przemyk feat. Vienio - Kłamiesz (Official video)

„Kłamiesz” to pierwszy singiel promu­ją­cy jubile­uszo­we wydaw­nic­two „Renata Przemyk i Mężczyź­ni”. Trzyna­ście piosenek na trzydzie­sto­le­cie pracy artystycz­nej, zaśpie­wa­nych w duetach z wyjąt­ko­wy­mi Mężczy­zna­mi. Renata Przemyk i Vienio zaśpie­wa­li wspólnie piosenkę z płyty „Rzeźba dnia” z 2014 roku. Premiera płyty "Renata Przemyk i Mężczyź­ni" odbędzie się 8 maja 2020 r.  Posłu­chaj w serwi­sach cyfro­wych: https://​agora​mu​zy​ka​.ffm​.to/​p​r​z​e​m​y​k​m​e​z​c​z​y​zni Album do […]

RENATA PRZEMYK - Nie mam żalu

muzyka: Renata Przemyk słowa: Anna Saraniecka reżyse­ria: Krzysz­tof Pawłowski Bądź na bieżąco, subskry­buj kanał YouTube: http://​bit​.ly/​R​e​n​a​t​a​P​r​z​e​myk

RENATA PRZEMYK - ZONA

muzyka : Renata Przemyk słowa: Anna Saraniecka reżyse­ria: Maria Sadowska Bądź na bieżąco, subskry­buj kanał YouTube: http://​bit​.ly/​R​e​n​a​t​a​P​r​z​e​myk

"Jakby nie miało być" RENATA PRZEMYK

Renata Przemyk "Jakby nie miało być". Muzyka: Renata Przemyk Słowa: Anna Saraniecka Produk­cja: Impres-Art Karina Zawada , 2011 r. Realizacja: - Bartek KULAS: reżyseria - Michał SOSNA: zdjęcia - Anna ZAJĄCZKOWSKA: produk­cja (Afilm) - Alicja MISZCZOR - JOBDA: taniec - Piotr SKALSKI: taniec - Jakub OSSENDOWSKI: scenografia - Basia WOJAS: charakteryzacja - Hanka PODRAZA: kostiumy - Sylwia […]

Perfect - Głos (Official Video - Pożegnalny utwór)

„Ten świat niezwy­kły tak, miliony lat orbitą swoją mknie. A to, co początek ma, mieć musi kiedyś także finał”…albowiem to ostatni singiel zespołu Perfect. Zespołu, który na stałe zapisał się w historii polskiej muzyki złotymi zgłoska­mi. Miliony sprze­da­nych płyt, ponad­cza­so­we przeboje śpiewane przez całe pokole­nia, rzesze wiernych fanów… to jest historia, to już klasyka. Posłu­chaj […]

Varius Manx - Pocaluj noc (Do ciebie)

Więcej teledy­sków od Varius Manx: Ten sen: https://​youtu​.be/​Y​L​V​w​u​c​a​g​1tA Orła cień: https://​youtu​.be/​Z​V​F​5​x​-​Y​z​UBY Kiedy mnie malujesz: https://​youtu​.be/​h​w​u​y​0​0​d​k​B8o Subskry­buj kanały artysty: https://​www​.youtube​.com/​u​s​e​r​/​V​a​r​i​u​s​M​a​n​x​T​V​V​EVO http://​www​.vevo​.com/​a​r​t​i​s​t​/​v​a​r​i​u​s​-​m​anx Słuchaj aktual­nych polskich hitów: http://​smarturl​.it/​h​i​t​y​z​p​o​l​ski Śledź artystę: Facebook: https://​www​.facebook​.com/​V​a​r​i​u​s​M​anx Twitter: https://​twitter​.com/​v​a​r​i​u​s​m​anx -------- Tekst: Spróbuj choć raz odsłonić twarz I spojrzeć prosto w słońce Zachwy­cić się po prostu tak I wzruszyć jak najmocniej Nie bój się […]

Bracia - Po drugiej stronie chmur

Album zespołu Bracia „Zmienić zdarzeń bieg” dostępny na: Standard: https://​SonyMu​sic​Po​land​.lnk​.to/​Z​m​i​e​n​i​c​Z​d​a​r​z​e​n​B​i​e​g​S​t​a​n​d​a​r​dAY Platy­no­wa edycja: https://​SonyMu​sic​Po​land​.lnk​.to/​Z​m​i​e​n​i​c​Z​d​a​r​z​e​n​B​i​e​g​P​l​a​t​y​n​o​w​a​E​d​y​c​j​aAY Więcej teledy­sków od zespołu Bracia: Wierzę w lepszy świat: https://​youtu​.be/​N​i​g​o​t​d​Q​P​DCA Moja przystań: https://​youtu​.be/​0​p​W​U​3​d​Q​U​sTg Subskry­buj kanały artysty: https://​www​.youtube​.com/​u​s​e​r​/​B​r​a​c​i​a​V​EVO http://​www​.vevo​.com/​a​r​t​i​s​t​/​b​r​a​cia Słuchaj aktual­nych polskich hitów: http://​smarturl​.it/​h​i​t​y​z​p​o​l​ski Śledź artystę: Facebook: https://​www​.facebook​.com/​b​r​a​c​i​a​o​f​f​i​c​i​a​l​e​/​?​r​e​f​=​t​s​&​f​r​e​f​=​t​s​&​q​s​e​f​r=1 Insta­gram: https://​www​.insta​gram​.com/​b​r​a​c​i​a​_​o​f​f​i​c​ial -------- Tekst: Miałaś nie płakać, miałaś być twarda Co z Tobą jest Miałaś nie […]

Bracia - Wierze w lepszy swiat

Album zespołu Bracia „Zmienić zdarzeń bieg” dostępny na: Standard: https://​SonyMu​sic​Po​land​.lnk​.to/​Z​m​i​e​n​i​c​Z​d​a​r​z​e​n​B​i​e​g​S​t​a​n​d​a​r​dAY Platy­no­wa edycja: https://​SonyMu​sic​Po​land​.lnk​.to/​Z​m​i​e​n​i​c​Z​d​a​r​z​e​n​B​i​e​g​P​l​a​t​y​n​o​w​a​E​d​y​c​j​aAY Więcej teledy­sków od zespołu Bracia: Po drugiej stronie chmur: https://​youtu​.be/​o​_​1​t​w​H​h​q​OOw Moja przystań: https://​youtu​.be/​0​p​W​U​3​d​Q​U​sTg Subskry­buj kanały artysty: https://​www​.youtube​.com/​u​s​e​r​/​B​r​a​c​i​a​V​EVO http://​www​.vevo​.com/​a​r​t​i​s​t​/​b​r​a​cia Słuchaj aktual­nych polskich hitów: http://​smarturl​.it/​h​i​t​y​z​p​o​l​ski Śledź artystę: Facebook: https://​www​.facebook​.com/​b​r​a​c​i​a​o​f​f​i​c​i​a​l​e​/​?​r​e​f​=​t​s​&​f​r​e​f​=​t​s​&​q​s​e​f​r=1 Insta­gram: https://​www​.insta​gram​.com/​b​r​a​c​i​a​_​o​f​f​i​c​ial -------- Tekst: Jeszcze wierzę, wierze w lepszych nas Jakiś sens to ma Jeszcze wierzę, […]

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI