Tag: rock
Strona 1 z 5

KORTEZ - Od dawna już wiem [VIDEO]

Zobacz najnow­sze video „Mój dom /​ Nad morzem LIVE (Sold out 2019/​2020)”: https://​youtu​.be/​D​J​r​b​s​u​0​R​O6o Utwór "Od Dawna Już Wiem" znajduje się na debiu­tanc­kim albumie Korteza "Bumerang". ZAMÓW ALBUM - EMPIK​.COM: http://​bit​.ly/​1​E​h​D​6f8 Dzięku­je­my Basi i Stasz­ko­wi za to, że zechcie­li dla nas zatańczyć. Wielkie dzięki dla Teatru 6-piętro za dobrą wolę i zaangażowanie. Reali­za­cja: Filip Kovcin/​Jazzboy Autosave […]

KAZIK - Twój ból jest lepszy niż mój [OFFICIAL VIDEO]

💥 https://​bit​.ly/​K​A​Z​I​K​_​Z​a​r​aza 💥 💥 https://​www​.empik​.com/​z​a​r​a​z​a​-​k​a​z​i​k​,​p​1​2​4​2​5​9​8​4​9​2​,​m​u​z​y​k​a-p 💥 reżyse­ria, scena­riusz: Sławek Pietrzak zdjęcia: Krystian Andrzejewski edycja wideo: Arek Szymański produk­cja: Daria Sameluk, Ewelina Szczepanik wystą­pi­li: Wojtek Jabłoń­ski i Kazik Staszewski słowa: Kazik Staszewski muzyka: Kazik Staszew­ski, Wojtek Jabłoński reali­za­cja, miks, maste­ring: Adam Toczko, Wojtek Jabłoń­ski /​ KULTOWE Studio akordeon: Konrad Wantrych Tekst: Zamknię­te cmenta­rze to na skutek […]

Big Cyc - Dres

Best Of Big Cyc: https://​goo​.gl/​u​i​5​X38 Subscri­be here: https://​goo​.gl/​r​A​X​J8L Music video by Big Cyc perfor­ming Dres. © 2002 Univer­sal Music Polska

Big Cyc - Sloiki

Best Of Big Cyc: https://​goo​.gl/​u​i​5​X38 Subscri­be here: https://​goo​.gl/​r​A​X​J8L Music video by Big Cyc perfor­ming Sloiki. © 2013 Univer­sal Music Polska

Big Cyc - Berlin Zachodni (Official video)

Klip nagrany kilka lat po wydaniu debiu­tanc­kiej płyty "Z partyj­nym pozdro­wie­niem" wydanej w 1990 roku. Piosenka została przebo­jem 1990 roku. Płyta do kupienia: https://​punkshop​.pl/​p​r​o​d​u​k​t​/​z​_​p​a​r​t​y​j​n​y​m​_​p​o​z​d​r​o​w​i​e​n​i​e​m​_​w​y​k​o​n​a​w​c​a​_​4​3​8​4​,​9​385

Big Cyc - Makumba

Best Of Big Cyc: https://​goo​.gl/​u​i​5​X38 Subscri­be here: https://​goo​.gl/​r​A​X​J8L Music video by Big Cyc perfor­ming Makumba. © 2004 Univer­sal Music Polska

Big Cyc - Wielka miłość do babci klozetowej (Official video)

Klip do utworu "Wielka Miłość do Babci Klozetowe"j z płyty "Z partyj­nym pozdro­wie­niem" wydanej w 1990 roku. Piosenka została przebo­jem 1990 roku. Płyta do kupienia: https://​punkshop​.pl/​p​r​o​d​u​k​t​/​z​_​p​a​r​t​y​j​n​y​m​_​p​o​z​d​r​o​w​i​e​n​i​e​m​_​w​y​k​o​n​a​w​c​a​_​4​3​8​4​,​9​385

Kiev Office - "Abrazja" (Oficjalny teledysk)

Na północ od naszej Gdyni, woda daje i odbiera. Historia zapomnia­nej osady Beka, do której zniknię­cia przyczy­nił się nieubła­gal­ny proces abrazji. Dziś stojąc nad brzegiem zatoki, wsłuchu­jąc się w bijące fale i serenady ptasiego rezer­wa­tu, niełatwo rozpo­znać ślady po niegdyś kwitną­cych życiem domostwach. Zostało już tylko kilka wielkich głazów i drewnia­ny krzyż, przeno­szo­ny dalej i […]

Kiev Office - "Nordowi Môl" (Official Music Video)

Pierwszy utwór, który napisa­li­śmy na nowy materiał w obecnym składzie.  Posłu­chaj w całości: http://​li​.sten​.to/​N​o​r​d​o​w​i​Mol Powstał po naszej wizycie na Helu, gdzie na zapro­sze­nie stowa­rzy­sze­nia Alter­na­tyw­ny Cypel zagra­li­śmy na koncer­cie Wielkiej Orkie­stry Świątecz­nej Pomocy na początku 2019 roku. Hel jest miejscem, które wielce inspi­ru­je po sezonie. Graliśmy tu kilku­krot­nie, ale tym razem połącze­nie nastroju izolacji, styku […]

Perfect - Czy To Ja (Czy Ktos Inny) [Official Music Video]

Music video by Perfect perfor­ming Czy To Ja (Czy Ktos Inny). ℗ 2011 The copyri­ght in this audio­vi­su­al recor­ding is owned by Perfect Manage­ment under exclu­si­ve licence to EMI Music Poland Sp. z.o.o.

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI