Tag: rock
Strona 1 z 2

Arek Jakubik - Niemost

Utwór pochodzi z solowego albumu Arka Jakubika "Szatan na Kabatach": https://​umusicpl​.lnk​.to/​S​z​a​t​a​n​N​a​K​a​b​a​t​ach Śledź Artystę na FB: https://​www​.facebook​.com/​a​r​e​k​j​a​k​u​b​ik/ słowa: Arkadiusz Jakubik, Krzysz­tof Varga, muzyka: Jakub Galiński, Arkadiusz Jakubik Reżyse­ria: Oskar Marci­niuk, Marcin Kurowski II reżyser: Natalia Tymkowska Scena­riusz: Oskar Marci­niuk, Marcin Kurowski Współ­pra­ca scena­riu­szo­wa: Paweł Jakubow­ski, Aleksan­dra Żmichowska Zdjęcia: Mateusz Plewka Operator kamery, ostrzy­ciel: Maciej Chachoń Asystent opera­to­ra: […]

Arek Jakubik - Szatan Na Kabatach

Utwór pochodzi z solowego albumu Arka Jakubika "Szatan na Kabatach": https://​umusicpl​.lnk​.to/​S​z​a​t​a​n​N​a​K​a​b​a​t​ach Śledź Arka na FB: https://​www​.facebook​.com/​A​r​k​a​d​i​u​s​z​-​J​a​k​u​b​i​k​-​1​3​3​8​0​0​4​5​3​3​5​9​6​01/ Muzyka: Jakub Galiński, Arkadiusz Jakubik Słowa: Krzysz­tof Varga Reżyse­ria: Jakub Obuch Zdjęcia: Jakub Obuch, Adrian Choduń Produ­cent wykonaw­czy: Paradox www​.parado​xme​dia​.pl Scena­riusz: Jakub Obuch Asystent Opera­to­ra: Mateusz Polajdowicz Montaż: Jakub Obuch Kolory­za­cja i grading: Jakub Obuch Kierow­nik produk­cji: Konrad Bielecki Fotosy: Rafal Kudyba Styli­za­cje: Katarzy­na […]

CETI - Oczy Martwych Miast (Oficjalny Teledysk)

Utwór pochodzi z albumu „Oczy Martwych Miast” (Metal Mind Productions 2020) --- Produk­cja: LARK Dariusz Świtała dla MMP scena­riusz i reżyse­ria: Dariusz Świtała kamery: Paweł Płonka montaż: Paweł Płonka i Dariusz Świtała --- Skład: Grzegorz Kupczyk - wokal Bartek Sadura - gitara Tomasz Targosz - gitara basowa Maria Wietrzy­kow­ska - instru­men­ty klawi­szo­we, wokal, wokalizy Jakub Kaczma­rek - […]

Arek Jakubik - Dziś W Internecie

Pierwszy singiel pocho­dzą­cy z solowego albumu Arka Jakubika "Szatan na Kabatach": https://​UmusicPL​.lnk​.to/​D​z​i​s​W​I​n​t​e​r​n​e​cie Śledź Artystę na FB: https://​www​.facebook​.com/​A​r​k​a​d​i​u​s​z​-​J​a​k​u​b​i​k​-​1​3​3​8​0​0​4​5​3​3​5​9​6​01/ Muzyka: Kuba Galiński/​Arek Jakubik Słowa: Kuba Galiński/​Arek Jakubik/​Marcin Świetlicki Reżyse­ria: Kuba Jakubik Sceno­gra­fia: Marysia Jędryszek Zdjęcia, kolory­za­cja: Nikodem Marek Montaż: Jakub Darewski W teledy­sku udział wzięli: Arek Jakubik, Kuba Galiński, Olaf Derigla­soff oraz Barbara Jakubik, Jan Jakubik, Teresa […]

Big Cyc - Czarne Słońce (Official Video)

Teledysk do utworu "Czarne Słońce" z płyty "Czarne słońce narodu", wydanej w 2016 roku. Płyta do kupienia: https://​punkshop​.pl/​p​r​o​d​u​k​t​/​c​z​a​r​n​e​_​s​l​o​n​c​e​_​n​a​r​o​d​u​_​w​y​k​o​n​a​w​c​a​_​4​3​8​4​,​3​4​699 www​.bigcyc​.pl facebook​.com/​b​i​g​cyc Reali­za­cja: Grupa13

Big Cyc - Bolek (Official Video)

Dla nas symbolem wolności będzie zawsze Lech Wałęsa. Nie zmieni tego żadna propa­gan­da małych ludzi. "Bolek" to piosenka z płyty Big Cyca "Czarne słońce narodu" porusza­ją­ca problem niego­dzi­wo­ści i manipu­la­cji. Dajcie mi Bolka, a my na niego znajdzie­my teczkę… Messi jest Bolkiem, Di Caprio jest Bolkiem, James Bond jest Bolkiem,wszyscy jesteśmy Bolkami… Płyta do kupienia: […]

Lipali - Sen o lepszym dniu (oficjalny teledysk)

Teledysk do utworu "Sen o lepszym dniu" z albumu "Bloo". Płytę można zamówić na oficjal­nej stronie zespołu: http://​lipali​.net/​s​k​l​e​p​/​b​l​oo/ oraz na fanpage'u na Facebo­oku: http://​www​.facebook​.com/​l​i​p​ali Koszulka Lipy w wersji męskiej dostępna tutaj: http://​lipali​.net/​s​k​l​e​p​/​k​o​s​z​u​l​k​a​-​b​l​o​o​-​n​i​e​b​i​e​s​k​a​-​m​e​s​ka/ a w wersji damskiej tutaj: http://​lipali​.net/​s​k​l​e​p​/​k​o​s​z​u​l​k​a​-​b​l​o​o​-​n​i​e​b​i​e​s​k​a​-​d​a​m​s​ka/ ---------------------------------------- MAM NADZIEJĘ TAKI SEN NA REALNOŚĆ PEŁNĄ SCEN TAKICH ABY NAM SIĘ SERCA ŚMIAŁY GDY ODKRYWA KTOŚ SWÓJ LOS […]

Lipali - Najgroźniejsze zwierzę świata (oficjalny teledysk 21. finału WOŚP)

Wielka Orkie­stra Świątecz­nej Pomocy gra do końca świata i jeden dzień dłużej. A z Orkie­strą my - z piosenką 21. Finału. 13 stycznia 2013 r. Jurek Owsiak i jego załoga będą zbierać pienią­dze dla ratowa­nia życia dzieci i godnej opieki medycz­nej seniorów. "Najgroź­niej­sze zwierzę świata" zagramy podczas finało­we­go koncertu na warszaw­skim Placu Defilad, tuż po […]

Lipali - Pamiątki z masakry (oficjalny teledysk)

Teledysk do utworu "Pamiątki z masakry", promu­ją­ce­go album "3850". Więcej infor­ma­cji, a także możli­wość zamówie­nia płyty na oficjal­nej stronie zespołu: http://​www​.lipali​.net oraz na fanpage'u na Facebo­oku: http://​www​.facebook​.com/​l​i​p​ali Reali­za­cja teledy­sku - Mania Studio: reżyse­ria - Mateusz Winkiel zdjęcia - Piotr Maczkowski montaż - Michał Berensztajn postpro­duk­cja - Magda Pogoda sceno­gra­fia - Tomasz Rosik i Piotr Pysklak

Lipali - Jeżozwierz (oficjalny teledysk)

Teledysk do utworu "Jeżozwierz" z albumu "Bloo". Płytę można zamówić na oficjal­nej stronie zespołu: http://​lipali​.net/​s​k​l​e​p​/​b​l​oo/ oraz na fanpage'u na Facebo­oku: http://​www​.facebook​.com/​l​i​p​ali Koszulka Lipy w wersji męskiej dostępna tutaj: http://​lipali​.net/​s​k​l​e​p​/​k​o​s​z​u​l​k​a​-​p​i​-​z​o​l​t​a​-​m​e​s​ka/ a w wersji damskiej tutaj: http://​lipali​.net/​s​k​l​e​p​/​k​o​s​z​u​l​k​a​-​p​i​-​z​o​l​t​a​-​d​a​m​s​ka/ ---------------------------------------- CHCIEJ JA BŁAGAM CHCIEJ BYĆ STALE PRZY MNIE WE SNACH NIE CHOWAĆ CHCIEJ JA BŁAGAM CHCIEJ ROZJAŚNIAĆ OCZY PRZEZ MROK […]

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI