Tag: rock
Strona 1 z 5

Votum /​/​ Hate /​/​ Official Music Video

Cyber­bul­ly­ing is affec­ting many people regar­dless of their age, race, sexual orien­ta­tion or socio­eco­no­mi­cal status. There are places to which you can reach out and get help if you or somebody close to you falls victim to online haras­sment. Stay strong /​/​/​/​/​/​/​/​/​/​/​/​/​/​ Przemoc w sieci dotyka wielu ludzi bez względu na ich wiek, rasę, orien­ta­cje […]

Varius Manx - Deadpans parade

Music video by Varius Manx perfor­ming Deadpans parade. © 1995 ZIC ZAC Music Company.

BRACIA "Niczego Więcej"

Teledysk do piosenki "Niczego Więcej" z albumu "Fobrock" (2005) www​.bracia​.pl www​.rockho​use​.pl

BRACIA "Szara Twarz"

Teledysk do utworu "Szara Twarz" z albumu "Fobrock" (2005). www​.bracia​.pl www​.rockho​use​.pl

BRACIA "Jeszcze Raz"

Teledysk do piosenki "Jeszcze Raz" z albumu "Zapamię­taj" (2009)

KORTEZ - Od dawna już wiem [VIDEO]

Zobacz najnow­sze video „Mój dom /​ Nad morzem LIVE (Sold out 2019/​2020)”: https://​youtu​.be/​D​J​r​b​s​u​0​R​O6o Utwór "Od Dawna Już Wiem" znajduje się na debiu­tanc­kim albumie Korteza "Bumerang". ZAMÓW ALBUM - EMPIK​.COM: http://​bit​.ly/​1​E​h​D​6f8 Dzięku­je­my Basi i Stasz­ko­wi za to, że zechcie­li dla nas zatańczyć. Wielkie dzięki dla Teatru 6-piętro za dobrą wolę i zaangażowanie. Reali­za­cja: Filip Kovcin/​Jazzboy Autosave […]

KAZIK - Twój ból jest lepszy niż mój [OFFICIAL VIDEO]

💥 https://​bit​.ly/​K​A​Z​I​K​_​Z​a​r​aza 💥 💥 https://​www​.empik​.com/​z​a​r​a​z​a​-​k​a​z​i​k​,​p​1​2​4​2​5​9​8​4​9​2​,​m​u​z​y​k​a-p 💥 reżyse­ria, scena­riusz: Sławek Pietrzak zdjęcia: Krystian Andrzejewski edycja wideo: Arek Szymański produk­cja: Daria Sameluk, Ewelina Szczepanik wystą­pi­li: Wojtek Jabłoń­ski i Kazik Staszewski słowa: Kazik Staszewski muzyka: Kazik Staszew­ski, Wojtek Jabłoński reali­za­cja, miks, maste­ring: Adam Toczko, Wojtek Jabłoń­ski /​ KULTOWE Studio akordeon: Konrad Wantrych Tekst: Zamknię­te cmenta­rze to na skutek […]

Big Cyc - Dres

Best Of Big Cyc: https://​goo​.gl/​u​i​5​X38 Subscri­be here: https://​goo​.gl/​r​A​X​J8L Music video by Big Cyc perfor­ming Dres. © 2002 Univer­sal Music Polska

Big Cyc - Sloiki

Best Of Big Cyc: https://​goo​.gl/​u​i​5​X38 Subscri­be here: https://​goo​.gl/​r​A​X​J8L Music video by Big Cyc perfor­ming Sloiki. © 2013 Univer­sal Music Polska

Big Cyc - Berlin Zachodni (Official video)

Klip nagrany kilka lat po wydaniu debiu­tanc­kiej płyty "Z partyj­nym pozdro­wie­niem" wydanej w 1990 roku. Piosenka została przebo­jem 1990 roku. Płyta do kupienia: https://​punkshop​.pl/​p​r​o​d​u​k​t​/​z​_​p​a​r​t​y​j​n​y​m​_​p​o​z​d​r​o​w​i​e​n​i​e​m​_​w​y​k​o​n​a​w​c​a​_​4​3​8​4​,​9​385

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI