Tag: Pop
Strona 1 z 3

RENATA PRZEMYK — ZONA

muzy­ka : Rena­ta Prze­myk sło­wa: Anna Sara­niec­ka reży­se­ria: Maria Sadow­ska Bądź na bie­żą­co, sub­skry­buj kanał YouTu­be: http://bit.ly/RenataPrzemyk

RENATA PRZEMYK — Nie mam żalu

muzy­ka: Rena­ta Prze­myk sło­wa: Anna Sara­niec­ka reży­se­ria: Krzysz­tof Paw­łow­ski Bądź na bie­żą­co, sub­skry­buj kanał YouTu­be: http://bit.ly/RenataPrzemyk

“Jakby nie miało być” RENATA PRZEMYK

Rena­ta Prze­myk “Jak­by nie mia­ło być”. Muzy­ka: Rena­ta Prze­myk Sło­wa: Anna Sara­niec­ka Pro­duk­cja: Impres-Art Kari­na Zawa­da , 2011 r. Reali­za­cja: — Bar­tek KULAS: reży­se­ria — Michał SOSNA: zdję­cia — Anna ZAJĄCZKOWSKA: pro­duk­cja (Afilm) — Ali­cja MISZCZOR — JOBDA: taniec — Piotr SKALSKI: taniec — Jakub OSSENDOWSKI: sce­no­gra­fia — Basia WOJAS: cha­rak­te­ry­za­cja — Han­ka PODRAZA: kostiu­my […]

Bracia — Wierze w lepszy swiat

Album zespo­łu Bra­cia „Zmie­nić zda­rzeń bieg” dostęp­ny na: Stan­dard: https://SonyMusicPoland.lnk.to/ZmienicZdarzenBiegStandardAY Pla­ty­no­wa edy­cja: https://SonyMusicPoland.lnk.to/ZmienicZdarzenBiegPlatynowaEdycjaAY Wię­cej tele­dy­sków od zespo­łu Bra­cia: Po dru­giej stro­nie chmur: https://youtu.be/o_1twHhqOOw Moja przy­stań: https://youtu.be/0pWU3dQUsTg Sub­skry­buj kana­ły arty­sty: https://www.youtube.com/user/BraciaVEVO http://www.vevo.com/artist/bracia Słu­chaj aktu­al­nych pol­skich hitów: http://smarturl.it/hityzpolski Śledź arty­stę: Face­bo­ok: https://www.facebook.com/braciaofficiale/?ref=ts&fref=ts&qsefr=1 Insta­gram: https://www.instagram.com/bracia_official ——– Tekst: Jesz­cze wie­rzę, wie­rze w lep­szych nas Jakiś sens to ma Jesz­cze […]

Bracia — Moja przystan

Pobierz lub słu­chaj albu­mu „Zmie­nić zda­rzeń bieg. Pla­ty­no­wa Edy­cja”: https://SonyMusicPoland.lnk.to/ZZBPE Muzy­ka: Piotr Cugow­ski Sło­wa: Dariusz Dusza Reży­se­ria: Piotr Cugow­ski, Maciej Dur­czak Reali­za­cja / mon­taż: Klau­diusz Bocz­kow­ski Reali­za­cja dźwię­ku / mix: Mar­cin Tro­ja­no­wicz Reali­za­cja dźwię­ku live: Woj­ciech Pel­czyk Reali­za­cja świa­tła: Prze­my­sław Zych Tech­ni­ka sce­nicz­na: Maciej “Woodys” Wój­kie­wicz Pro­duk­cja: Rock House Enter­ta­in­ment | www.rockhouse.pl Kie­row­nic­two pro­duk­cji: Andrzej […]

król — NIE ZROBIĘ NIC

?http://www.soundline.biz/KROLNieZrobieNic #ART2Music #król #dzię­ku­ję „Nie zro­bię nic” to dru­gi sin­giel zapo­wia­da­ją­cy szó­sty solo­wy album Kró­la pod tytu­łem „Dzię­ku­ję”, któ­ry uka­że się 9 kwiet­nia 2021 Tekst: NIE ZROBIĘ NIC nie zro­bię nic będę tak stał prze­stę­pu­ję z nogi na nogę rym pod­po­wia­da mi żebym się bał a ja chy­ba tak nie mogę wiem, że to robisz […]

Patrycja Markowska — Swiat Sie Pomylil

Pre-VEVO Play Count: 2,320,694 Music video by Patry­cja Mar­kow­ska per­for­ming Swiat Sie Pomy­lil. ℗ 2007 The copy­ri­ght in this audio­vi­su­al recor­ding is owned by EMI Music Poland Sp. z o.o.

Patrycja Markowska — Zacmienie Serca

Pre-VEVO Play Count: 1,809,046 Music video by Patry­cja Mar­kow­ska per­for­ming Zacmie­nie Ser­ca. ℗ 2007 The copy­ri­ght in this audio­vi­su­al recor­ding is owned by EMI Music Poland Sp. z o.o.

Patrycja Markowska — Gdy Zgasna Swiatla

Music video by Patry­cja Mar­kow­ska per­for­ming Gdy Zga­sna Swia­tla. © 2005 Uni­ver­sal Music Pol­ska

Patrycja Markowska — Nie Zatrzyma Nikt

Music video by Patry­cja Mar­kow­ska per­for­ming Nie Zatrzy­ma Nikt. © 2006 Uni­ver­sal Music Pol­ska

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI