Tag: Pop
Strona 1 z 1

Piotr Cugowski - Daj Mi Żyć (Official Video)

Posłu­chaj najnow­sze­go albumu Piotra Cugowskiego: https://​Piotr​Cu​gow​ski​.lnk​.to/​4​0​A​l​bum Zobacz poprzed­nie klipy Piotra: Zostań ze mną 👉 https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​Z​o​G​H​U​f​K​u​WS8 Kto nie kochał 👉 https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​I​6​P​U​k​I​G​B​DwE Aby być na bieżąco ze wszyst­ki­mi nowościa­mi od Piotra obser­wuj­cie kanału: Piotr na Youtube 👉 https://​www​.youtube​.com/​c​h​a​n​n​e​l​/​U​C​v​2​m​H​D​H​H​R​3​K​6​j​d​y​_​2​m​v​0​BDA Piotr na Spotify 👉 https://​open​.spotify​.com/​a​r​t​i​s​t​/​7​j​0​x​L​5​y​H​t​C​B​4​8​4​L​5​X​q​V​s​p​F​?​s​i​=​8​z​R​J​V​C​o​m​T​X​S​1​_​g​z​l​u​n​N​sYA Piotr na Facebo­oku 👉 https://​www​.facebook​.com/​P​i​o​t​r​C​u​g​o​w​s​k​i​.​A​u​t​o​r​y​z​o​w​a​n​y​F​a​n​P​a​ge/ Piotr na Insta­gra­mie 👉 https://​www​.insta​gram​.com/​p​i​o​t​r​c​u​g​o​w​s​k​i​_​o​f​f​i​c​i​a​l​/​?​h​l​=en Scena­riusz i reżyse­ria: Pascal […]

Piotr Cugowski - Kto Nie Kochal

Posłu­chaj utworu "Kto nie kochał" w serwi­sach streamingowych: https://​Piotr​Cu​gow​ski​.lnk​.to/​K​t​o​N​i​e​K​o​c​hal Muzyka: Piotr Cugowski, Marcin Trojanowicz Słowa: Wojciech Byrski Więcej teledy­sków od Piotra Cugowskiego: Wierzę w lepszy świat: https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​N​i​g​o​t​d​Q​P​DCA Po drugiej stronie chmur: https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​o​_​1​t​w​H​h​q​OOw Moja przystań: https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​0​p​W​U​3​d​Q​U​sTg Subskry­buj kanały Piotra: https://​www​.youtube​.com/​c​h​a​n​n​e​l​/​U​C​v​F​x​x​a​9​c​V​8​U​m​m​M​Y​n​V​i​l​L​XCw Słuchaj aktual­nych hitów w Polsce: https://​smarturl​.it/​H​i​t​y​w​P​o​l​sce Obserwuj Piotra na: Facebook: https://​pl​-pl​.facebook​.com/​P​i​o​t​r​C​u​g​o​w​s​k​i​.​A​u​t​o​r​y​z​o​w​a​n​y​F​a​n​P​a​ge/ Insta­gram: https://​www​.insta​gram​.com/​p​i​o​t​r​c​u​g​o​w​s​k​i​_​o​f​f​i​c​i​a​l​/​?​h​l​=pl Scena­riusz: Pascal Pawliszewski […]

Piotr Cugowski - Zostań ze mną (Official Video)

Posłu­chaj singla "Zostań ze mną" w serwi­sach streamingowych: https://​Piotr​Cu​gow​ski​.lnk​.to/​Z​o​s​t​a​n​Z​e​Mna Słowa: Piotr Cugowski Muzyka: Piotr Cugowski /​ Jarosław Chilkiewicz Scena­riusz i reżyse­ria: Jacek Kościuszko Kierow­nik produk­cji: Sylwia Kościuszko Zobacz też poprzed­ni klip Piotra Cugowskiego: Kto nie kochał: https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​I​6​P​U​k​I​G​B​DwE Subskry­buj kanały Piotra: https://​www​.youtube​.com/​c​h​a​n​n​e​l​/​U​C​v​F​x​x​a​9​c​V​8​U​m​m​M​Y​n​V​i​l​L​XCw Słuchaj aktual­nych hitów w Polsce: https://​smarturl​.it/​H​i​t​y​w​P​o​l​sce Obserwuj Piotra na: Facebook: https://​pl​-pl​.facebook​.com/​P​i​o​t​r​C​u​g​o​w​s​k​i​.​A​u​t​o​r​y​z​o​w​a​n​y​F​a​n​P​a​ge/ Insta­gram: https://​www​.insta​gram​.com/​p​i​o​t​r​c​u​g​o​w​s​k​i​_​o​f​f​i​c​i​a​l​/​?​h​l​=pl #Piotr­Cu­gow­ski […]

Cugowscy - Do Niej (Audio)

Music video by Cugowscy perfor­ming Do Niej (Audio). © 2016 Sony Music Enter­ta­in­ment Poland Sp. z o. o. na wylacz­nej licencji Rock House http://​vevo​.ly/​u​1​q​fkU

Cugowscy - Zaklety Krag

Pobierz lub słuchaj albumu „Zaklęty Krąg”: https://​sonymu​sic​po​land​.lnk​.to/​C​u​g​o​w​s​c​y​Z​a​k​l​e​t​y​K​rag Reżyse­ria & scena­riusz: Michał PASCAL Pawli­szew­ski /​ www​.pascal​pro​duc​tion​.pl Zdjęcia : Karol Łakomiec, PASCAL Pawliszewski Montaż & kolory­za­cja: PASCAL Pawliszewski Kierow­nik planu & obsługa ronin: Krzysz­tof Łabaz Kierow­nic­two produk­cji: Justyna Pawliszewska Światło & Asystent kamery: Aleksy Kubiak Zdjęcia lotnicze : Dawid Lewandowski Make’up: Daria Szlenk Styli­za­cje & fryzury: Joanna Tomaszczyk […]

Budka Suflera - Mokre Oczy

Music video by Budka Suflera perfor­ming Mokre Oczy. ℗ 2002 The copyri­ght in this audio­vi­su­al recor­ding is owned by Budka Suflera under exclu­si­ve licence to EMI Music Poland Sp. z.o.o.

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI